BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HỒ THỊ VIỆT THU Giới tính: Nữ
Email: htvthu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Thú y
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Giải phẫu học và sinh lý học thú y 
Bệnh học thú y 
Vi rút học thú y 
Khoa học công nghệ thú y khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu tình hình dịch tễ bệnh do Escherichia coli trên vịt ở đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2009-16-121; Nghiên cứu độc lực của chủng virút viêm não Nhật Bản (VNNB) phân lập được từ muỗi (CTMP-7) tại thành phố Cần Thơ 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Thử nghiệm hoạt tính in vitrocủa ChIFNs 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Thực tập bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm
Trường Đại học Cần Thơ 2018 X  
2 Bệnh sản khoa
X  
3 Bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm B
978-604-919-110-7.   X
4 Bệnh truyền nhiễm gia súc và gia cầm
  X
5 Miễn dịch học đại cương
  X
6 Độc chất học thú y
978-604-919-487-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Marc Choisy, Hồ Thị Việt Thu, Juan Carrique Mas, Jonathan Rushthon, Guy Thawaiter, Erry Setyawan, Niwat Chansiripornchai, Truong Dinh Bao, Bo Ve Hien, Bach Tuan Kiet, Nguyễn Văn Cường. 2019. ASSESSING ANTIMICROBIAL MISUSE IN SMALL-SCALE CHICKEN FARMS IN VIETNAM FROM AN OBSERVATIONAL STUDY. BMC Veterinary research. 15;206. 1-10. (Đã xuất bản)
2.  Hồ Thị Việt Thu, Le Tran Hoai Khanh, Mai Trương Hồng Hạnh. 2019. IN VIVO EFFECT OF RECOMBINANT BACILLUS SUBTILIS EXPRESSED CHICKEN INTERFERON ALPHA (B. SUBTILIS-CHIFN) IN PREVENTION OF INFECTION BURSAL DESEASE IN CHICKENS. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi. 249 (special issue APE 2019). 131-136. (Đã xuất bản)
3.  Hồ Thị Việt Thu, Đoàn Trần Loan Anh, Lê Văn Đông. 2019. ESCHERICHIA COLI INFECTION IN DUCKS IN THE MEKONG DELTA: BACTERIAL ISOLATION, SEROGROUP DISTRIBUTION AND ANTIBIOTIC RESISTANCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 24-29. (Đã xuất bản)
4.  Hồ Thị Việt Thu, Lê Văn Đông. 2019. DUCK COLIBACILLOSIS IN THE MEKONG DELTA: A LOOK AT EPIDEMIOLOGY. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi. 249. 125-130. (Đã xuất bản)
5.  Nguyen V. Cuong, Hồ Thị Việt Thu, Nguyet L. anh, Ngo T. Hoa, Juan Carrique-Mas, Juliet E. Bryant, Phạm H. Anh, Nguyễn Đức Hiền. 2013. SEROLOGY AND VIROLOGY SURVEILLANCE FOR PRRSV, PCV2, AND SIV AMONG SMALLHOLDER FARMS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Proceedings 6th Asian Pig Veterinary Society Congress. Không có. PO160. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Đấu, Hồ Thị Việt Thu. 2019. ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA GEN KHÁNG KHÁNG SINH Ở VI KHUẨN VIBRIO CHOLERAE PHÂN LẬP TẠI TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú Y. 3. 38-46. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Cường, Hồ Thị Việt Thu, Juan Carrique Mas, Truong Dinh Bao, Bach Tuan Kiet, Doan Doan Phu, Guy Thwaites, Pawin Paddugtod, Marc Choisy, Nguyễn Thị Bích Vân, Võ Bé Hiền. 2019. HIGH-RESOLUTION MONITORING OF ANTIMICROBIAL CONSUMPTION IN VIETNAMESE SMALL-SCALE CHICKEN FARMS HIGHLIGHTS DISCREPANCIES BETWEEN STUDY METRICS. Frontier in Veterinary Science. 6. 1-13. (Đã xuất bản)
3.  Lê Văn Đông, Nguyễn Hà Vinh, Hồ Thị Việt Thu. 2019. NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM KHÁNG SINH AMIKACIN, MEN TIÊU HÓA LACTIZYM VÀ THAN HOẠT TÍNH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ESCHERICHIA COLI TRÊN VỊT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 243-251. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Đấu, Hồ Thị Việt Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh. 2019. SỰ LƯU HÀNH TYPE HUYẾT THANH VI KHUẨN VIBRIO CHOLERAE PHÂN LẬP TẠI TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú Y. 6. 43-48. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Thị Việt Thu, Nguyễn Hà Vinh, Lê Văn Đông. 2018. SỬ DỤNG FOSFOMYCIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH E. COLI TRÊN VỊT. KHKT Chăn Nuôi. 231. 69-76. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Công Uẩn, Hồ Thị Việt Thu. 2018. KHẢO SÁT ĐỘC LỰC CỦA VIRUS VIÊM GAN VỊT PHÂN LẬP TỪ ĐÀN VỊT TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 1-6. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Hà Vinh, Hồ Thị Việt Thu, Lê Văn Đông. 2018. BỆNH ESCHERICHIA COLI TRÊN VỊT NUÔI TẠI TỈNH TRÀ VINH. KHKT Chăn Nuôi. 239. 81-87. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thị Thùy Trang, Hồ Thị Việt Thu, Lý Thị Liên Khai. 2017. KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI GÂY BỆNH TRÊN VỊT TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 44-50. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Hồng Sang, Hồ Thị Việt Thu, Lý Thị Liên Khai. 2017. KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI TRÊN VỊT TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 59-66. (Đã xuất bản)
10.  Phạm Công Uẩn, Hồ Thị Việt Thu. 2016. KHẢO SÁT ĐỘC LỰC VÀ TÍNH GÂY BỆNH CỦA 1 CHỦNG VIRUS VIÊM GAN VỊT A GENOTYPE 3 TRÊN PHÔI VỊT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 7-10. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Bé Mười, Hồ Thị Việt Thu, Nguyễn Châu Nguyệt Anh. 2016. SỰ LƯU HÀNH CỦA LEPTOSPIRA TRÊN CHÓ TẠI TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 91-94. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Ngọc Trang, Hồ Thị Việt Thu, Bùi Thị Lê Minh, Chưởng Thị Cẩm Vân, Nhan Thanh Thiện. 2016. KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM VIRUS NEWCASTLE VÀ GUMBORO TRÊN GÀ THẢ VƯỜN Ở XÃ THÔNG HÒA THUỘC HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 23-25. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thu Tâm, Nguyễn Đức Hiền, Hồ Thị Việt Thu. 2016. PHÂN LẬP VI KHUẨN CLOSTRIDIUM BOTULINUM TRÊN ỐC BƯƠU (PILA CONICA) VÀ CUA ĐỒNG (SOMANNIATHELPLUSA SINENSIS) TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, TỈNH AN GIANG VÀ KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 131-134. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Bé Mười, Hồ Thị Việt Thu, Nguyễn Vũ Phong. 2016. KHẢO SÁT HUYẾT THANH HỌC LEPTOSPIRA TRÊN CHÓ VÀ CHUỘT TẠI THÀNH PHỐ CÀ MAU. Khoa Học Kỹ Thuật Thú y. 4. 19-25. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Bé Mười, Hồ Thị Việt Thu. 2016. KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN CHUỘT (RATTUS NOVERGICUS VÀ RATTUS RATTUS) TẠI TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 95-98. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thu Tâm, Nguyễn Đức Hiền, Hồ Thị Việt Thu. 2016. CHẨN ĐOÁN BỆNH “CÚM CẦN” Ở VỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TRÊN CHUỘT BẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 125-130. (Đã xuất bản)
17.  Hồ Thị Việt Thu, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Thùy Dung. 2015. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY VIÊM KHỚP TRÊN ĐÀN GÀ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI. Tạp chí KHKT Thú y. 3(22). 38-46. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Bé Mười, Hồ Thị Việt Thu, Trần Đình Từ. 2015. KHẢO SÁT HUYẾT THANH HỌC LEPTOSPIRA TRÊN CHÓ VÀ CHUỘT CỐNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa Học Kỹ Thuật Thú y. 4. 36-42. (Đã xuất bản)
19.  Phạm Công Uẩn, Hồ Thị Việt Thu. 2014. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VIRUS GÂY BỆNH VIÊM GAN VỊT TYPE I Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 116-121. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Đấu, Nguyễn Thùy Linh, Hồ Thị Việt Thu, Hà Thanh Toàn. 2014. TỈ LỆ NHIỄM VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN VIBRIO SPP. PHÂN LẬP TỪ HUYẾT HEO, NGHÊU VÀ PHÂN BỆNH NHÂN TIÊU CHẢY TẠI TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 61-67. (Đã xuất bản)
21.  Hồ Thị Việt Thu, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Thùy Dung. 2014. KHẢO SÁT HUYẾT THANH HỌC TÌNH HÌNH NHIỄM AVIAN REOVIRUS TRÊN GÀ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 1-6. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Đấu, Nguyễn Thùy Linh, Hồ Thị Việt Thu. 2013. TỶ LỆ NHIỄM VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN VIBRIO CHOLERAE PHÂN LẬP TỪ HUYẾT HEO, NGHÊU VÀ PHÂN LẬP BỆNH NHÂN TIÊU CHẢY TẠI TRÀ VINH. HN KH CNSH toàn quốc 2013. 1. 109. (Đã xuất bản)
23.  Huỳnh Ngọc Trang, Hồ Thị Việt Thu. 2013. SURVEY ON MOSQUITO VECTOR COMPOSITION AND SEASONALITY OF JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS IN PIGS IN CANTHO CITY. The 7th Tephinet Biregion Scientific Conference advancing public Health for countr development, Danang, 12-14 November, 2013. . 199. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Đức Hiền, Hồ Thị Việt Thu, Trương Thị Kim Dung, Juliet E Bryan. 2013. TÌNH HÌNH ĐỒNG NHIỄM VÀ BỘI NHIỆM VI KHUẨN TRONG CÁC Ổ DỊCH RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP TRÊN HEO GIAI ĐOẠN 2011-2012 Ở CẦN THƠ. KHKT Thú Y. 7. 5. (Đã xuất bản)
25.  Hồ Thị Việt Thu. 2012. HIỆU QUẢ CỦA BÀO TỬ BACILLUS SUBTILIS BIỂU HIỆN INTERFERON ALPHA GÀ (B. SUBTILIS-CHIFN?) TRONG PHÒNG BỆNH NEWCASTLE TRÊN GÀ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 304-310. (Đã xuất bản)
26.  Hồ Thị Việt Thu. 2012. SO SÁNH HIỆU QUẢ CÁC LOẠI VACCINE VÀ ĐƯỜNG CẤP VACCINE PHÒNG BỆNH NEWCASTLE TRÊN GÀ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 57-63. (Đã xuất bản)
27.  Hồ Thị Việt Thu. 2012. HIỆU QUẢ CỦA BÀO TỬ BACILLUS SUBTILIS BIỂU HIỆN INTERFERON ALPHA GÀ TRONG PHÒNG BỆNH GUMBORO TRÊN GÀ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 30-39. (Đã xuất bản)
28.  Hồ Thị Việt Thu. 2012. ĐỘC LỰC VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTMP-7 PHÂN LẬP TỪ MUỖI TẠI TPCT. KHKT Thú Y. . (Đã xuất bản)
29.  Hồ Thị Việt Thu. 2012. TÌNH HÌNH BỆNH GUMBORO TRÊN CÁC GIỐNG GÀ THẢ VƯỜN TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 25-32. (Đã xuất bản)
30.  Hồ Thị Việt Thu. 2012. PHÂN TÍCH DI TRUYỀN CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTMP-7. Khoa học Kỹ thuật Thú y. 3. 10. (Đã xuất bản)
31.  Hồ Thị Việt Thu. 2012. TÌNH HÌNH BỆNH NEWCASTLE TRÊN CÁC GIỐNG GÀ THẢ VƯỜN TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 8-15. (Đã xuất bản)
32.  Hồ Thị Việt Thu. 2012. THÀNH PHẦN LOÀI MUỖI CULEX- MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MẬT ĐỘ MUỖI VÀ TỶ LỆ NHIỄM VIRÚT VIÊM NÃO NHẬT BẢN TRÊN HEO TẠI TP CẦN THƠ VÀ TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 98-106. (Đã xuất bản)
33.  Hồ Thị Việt Thu. 2012. ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ CỦA CHUỘT BẠCH ĐỐI VỚI VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTM-P7. KHKT Thú Y. . (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Ngọc ẩn, Nguyễn Thị Thu Trang, NGUYEN THANH TO NHI, Hồ Thị Việt Thu, Nguyễn Ngọc Hải, TRAN THU HOA. 2011. TÁC DỤNG IN VITRO KHÁNG VIRUS GÂY BỆNH GUMBORO VÀ TẢ GÀ CỦA BACILLUS SUBTILIS TÁI TỔ HỢP BIỂU HIỆN INTERFERON ALPHA GÀ. Tuyển tập Hội nghị CNSH toàn quốc Khu vực phía Nam 2009. . (Đã xuất bản)
35.  Hồ Thị Việt Thu. 2011. PHÁT HIỆN VÉC-TƠ TRUYỀN VIRUS BANNA Ở CẦN THƠ, LONG AN. Y học dự phòng. 125. 7. (Đã xuất bản)
36.  Hồ Thị Việt Thu. 2011. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM TRONG CHUẨN ĐOÁN BỆNH DỊCH TẢ HEO. Di truyền học & ứng dụng. 7. 29. (Đã xuất bản)
37.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thị Việt Thu. 2011. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG VẮC-XIN CÚM GIA CẦM TRÊN ĐÀN VỊT TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Di truyền học & ứng dụng. 7. 52. (Đã xuất bản)
38.  Hồ Thị Việt Thu. 2011. ĐỘC LỰC VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTMP-7 PHÂN LẬP TỪ MUỖI TẠI TP. CẦN THƠ. Khoa học Kỹ thuật Thú Y. . (Đã xuất bản)
39.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thị Việt Thu. 2011. KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH CỦA VI RÚT CÚM A TYSP PHỤ H5N1 TRÊN ĐÀN VỊT VÀ NGAN TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Di truyền học & ứng dụng. 7. 42. (Đã xuất bản)
40.  Hồ Thị Việt Thu. 2011. PHÂN LẬP VIRUS VIÊM NÃO NHẬT BẢN TỪ MUỖI TRÊN ĐỊA BÀN TPCT. Di truyền học & ứng dụng. 7. 37. (Đã xuất bản)
41.  Hồ Thị Việt Thu, Huỳnh Ngọc Trang. 2009. KHẢO SÁT TỶ LỆ LƯU HÀNH KHÁNG THỂ VIÊM NÃO NHẬT BẢN TRÊN MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT NUÔI VÀ HOANG DÃ TẠI TP. CẦN THƠ.. Thú Y. . (Đã xuất bản)
42.  Hồ Thị Việt Thu, HUYNH KIM LOAN. 2009. KHẢO SÁT TÍNH CHẤT MÙA BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN TRÊN HEO TẠI TP. CẦN THƠ. Thú Y. . (Đã xuất bản)
43.  Hồ Thị Việt Thu, LUU LE LOAN. 2008. THÀNH PHẦN LOÀI MUỖI VECTƠ TRUYỀN VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN ĐẾN MẬT ĐỘ MUỖI TẠI TP. CẦN THƠ. Thú Y. . (Đã xuất bản)
44.  Hồ Thị Việt Thu, LE LE THU. 2008. TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN TRÊN HEO TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐBSCL. Thú Y. . (Đã xuất bản)
45.  Hồ Thị Việt Thu, HUYNH PHUONG LOAN. 2008. PHÂN LẬP VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN TỪ MUỖI THU TẬP TẠI TP. CẦN THƠ. Thú Y. . (Đã xuất bản)