BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HỒ QUẢNG ĐỒ Giới tính: Nam
Email: hqdo@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Chăn nuôi
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi 
Nuôi dưỡng động vật nuôi 
Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi 
Bảo vệ động vật nuôi 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu khả năng chịu hạn, mặn, năng suất của cây họ đậu (Vigna Marina) và sử dụng làm thức ăn gia súc ở các tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng sự xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long 2022 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Effect comparision of Cassava leaf, Sesbania grandliflora, water spinach, and sweet potato vine on protein solubility, gas production (CH4, CO2) and sheep performance 2017 Đề tài nghị định thư Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng nhằm giảm thiểu mêtan (CH4) sinh ra từ lên men trong dạ cỏ gia súc nhai lại 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chăn nuôi dê
978-604-919-274-6   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Văn Song Toàn, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng, Võ Trung Nghĩa, Nguyễn Thị Bảo Trân, Tào Việt Hà, Dương Thị Hương Giang, Ha Cong Thang, Kamei Kaeko. 2019. PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF ENDOGLUCANASE FROM BACILLUS SUBTILIS S20. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics. 249. 116-120. (Đã xuất bản)
2.  Phonethep Porsavathdy, Hồ Quảng Đồ, T R Preston. 2017. GROWTH RATE AND FEED CONVERSION WERE IMPROVED, AND EMISSIONS OF METHANE REDUCED, WHEN GOATS FED A BASAL DIET OF PIGEON WOOD FOLIAGE (TREMA ORIENTALIS) WERE SUPPLEMENTED WITH SUN-DRIED CASSAVA FOLIAGE (MANIHOT ESCULENTA, CRANTZ) OR WATER SPINACH (IPOM. Livestock Research for Rural Development. 29. 68. (Đã xuất bản)
3.  Souksakhone Vivasane, Hồ Quảng Đồ, T R Preston. 2017. EFFECT OF DIFFERENT HARVESTING INTERVALS ON FOLIAGE YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF CASSAVA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ). Livestock Research for Rural Development. 29. 162. (Đã xuất bản)
4.  Võ Văn Song Toàn, Võ Thị Mỹ Nhiên, Trần Nhân Dũng, Hồ Quảng Đồ. 2013. STUDYING A SYMBIOSIS BETWEEN BACTERIA ISOLATED FROM BUFFALO AND COW?S RUMEN FOR HYDROLYSIS OF BAGASSE IN VITRO. The 11th VIETNAM - JAPAN JOINT SYMPOSIUM On Collaboration in Advanced Sciences and Technology, Can Tho University, 2-3rd.March2013. . 64. (Đã xuất bản)
5.  Võ Văn Song Toàn, Phan Thi My Dung, Trần Nhân Dũng, Hồ Quảng Đồ. 2012. STUDYING ON HYDROLYSIS OF BAGASSE AND CARBOXYMETHYL CELLULOSE BY BACTERIA ISOLATED FROM GASTRIC JUICE OF A OVIS ARIES? RUMEN. The 1st Internation Conference on ANIMAL PRODUCTION AND ENVIRONMENT, Can Tho University, 13-14-Dec.2014. . 622-626. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Quang Dũng, Hồ Quảng Đồ, Lê Thị Minh Loan, Nguyễn Trọng Ngữ, Lê Thanh Phương. 2020. PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT GÀ NÒI GIỐNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi. 259. 53-61. (Đã xuất bản)
2.  Võ Văn Song Toàn, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng, Đỗ Thị Cẩm Hường. 2017. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN DẠ CỎ CỦA BÒ ĐỂ PHÂN GIẢI BỘT BÃ MÍA TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 71-80. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Thủy, Hồ Quảng Đồ. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ACID HỮU CƠ VÀ NẤM MEN BỔ SUNG TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG VÀ HÀM LƯỢNG VI KHUẨN E.COLI TRONG PHÂN CỦA GÀ ĐỊA PHƯƠNG. Hội nghị khoa hoc toàn quốc Chăn nuôi và Thú y, ĐHCT, 4/2015. . 328-334. (Đã xuất bản)
4.  Hồ Quảng Đồ. 2015. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC THAY THẾ ĐẠM CỦA THỨC ĂN HỔN HỢP BẰNG LÁ DÂM BỤT (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) LÊN QUÁ TRÌNH SINH KHÍ MÊTAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. Số 4 (193) 2015. 98-102. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Quảng Đồ, Dương Nguyên Khang, Trương Văn Hiểu. 2015. KHẢO SÁT TỈ LỆ TIÊU HÓA VÀ SINH KHÍ MÊ TAN TRÊN MỘT SỐ THỨC ĂN CHO BÒ BẰNG KỸ THUẬT IN VITRO SINH KHÍ. Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y. . 394-399. (Đã xuất bản)
6.  Hồ Quảng Đồ, Hồ Thanh Thâm. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CÁC MỨC TANIN TRONG KHÂU PHẦN ĐẾN TĂNG TRỌNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND. Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y. . 400-405. (Đã xuất bản)
7.  Hồ Quảng Đồ, Võ Văn Song Toàn, Trần Nhân Dũng. 2015. PHÂN GIẢI BÃ MÍA BẰNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ DẠ CỎ BÒ VÀ CỪU TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y. . 641-648. (Đã xuất bản)
8.  Trương Văn Hiểu, Hồ Quảng Đồ, Nguyễn Thị Kim Quyên, Dương Nguyên Khang. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA NGỌN LÁ KHOAI MÌ (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ). Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. Số 4 (193) 2015. 84-90. (Đã xuất bản)
9.  Đỗ Võ Anh Khoa, Lê Thanh Phương, Nguyễn Minh Thông, Hồ Quảng Đồ. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ LỒNG NUÔI LÊN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM HISEX BROWN 40-51 TUẦN TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 4. 80-88. (Đã xuất bản)
10.  Hồ Quảng Đồ. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CÁC MỨC TANIN TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA, LƯỢNG ĂN VÀO VÀ CÁC THÔNG SỐ DỊCH DẠ CỎ CỦA BÒ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 13-17. (Đã xuất bản)
11.  Trương Văn Hiểu, Hồ Quảng Đồ, Dương Nguyên Khang. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA NGỌN LÁ KHOAI MÌ (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) TRONG KHẨU PHẦN LÊN TỈ LỆ TIÊU HÓA VÀ SINH KHÍ MÊ TAN CỦA BÒ LAI SIND. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 138-144. (Đã xuất bản)
12.  Võ Văn Song Toàn, Trần Nhân Dũng, Hồ Quảng Đồ, Trần Hồ Diễm Đoan. 2014. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHỐI HỢP CỦA VI KHUẨN DẠ CỎ DÊ VỚI NHÓM VI KHUẨN DẠ CỎ BÒ ĐỂ PHÂN GIẢI BÃ MÍA TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 19. 63-69. (Đã xuất bản)
13.  Võ Văn Song Toàn, Bùi Thị Ngọc Hân, Nguyễn Lê Bảo Trân, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng. 2014. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NẤM MEN ĐỂ LÊN MEN CỒN TỪ BÃ MÍA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 149-157. (Đã xuất bản)
14.  Hồ Quảng Đồ. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN BỔ SUNG ĐẠM ĐẾN SỰ SẢN SINH KHÍ METAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO VÀ KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA BÒ LAI SIND. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 18-22. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Xuân Thảo, Võ Văn Song Toàn, Nguyễn Thanh Son, Lý Tuấn Cường, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng. 2013. TUYỂN CHỌN TỔ HỢP VI KHUẨN DẠ CỎ CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI BÃ MÍA TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 87. (Đã xuất bản)
16.  Võ Văn Song Toàn, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng, Đỗ Thị Cẩm Hường. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN DẠ CỎ BÒ ĐỂ PHÂN GIẢI BÃ MÍA TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 2. 602. (Đã xuất bản)
17.  Hồ Quảng Đồ. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA TANAC VÀ PROTEIN LÊN SỰ SINH KHÍ MEETAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO VỚI DỊCH DẠ CỎ CỦA BÒ. CAAB 2012. 1. 48. (Đã xuất bản)