BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRẦN VĂN HÂU Giới tính: Nam
Ngày, Năm sinh: 10/11/1958 Nơi sinh:
Quê quán: Phú Long, H.Châu Thành, Đồng Tháp Dân tộc: Kinh       Tôn giáo: Không
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 39, Nguyễn Đệ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại liên hệ: 0918240259 Email: tvhau@ctu.edu.vn
Chức vụ: Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Cây trồng
Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp Thâm niên công tác: 39 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Giáo sư, Tiến sỹ
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: Trồng trọt Năm tốt nghiệp: 1981
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH Chiang Mai
Chuyên ngành đào tạo: HT Nông nghiệp
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 1997
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Chuyên ngành đào tạo: Trồng trọt
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 2005
4. Ngoại ngữ  
1. Pháp Mức độ thành thạo: Trình độ A
2. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B
3. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ C
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
04/1993 - 11/2006  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. Khoa học Cây trồng 
12/2006 - 01/2017  Đại học Cần Thơ  Giảng viên chính tại BM. Khoa học Cây trồng 
02/2017 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên cao cấp tại BM. Khoa học Cây trồng 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Mã sinh viên Tên học viên Tên đề tài Năm
bảo vệ
Loại đề tài
1 040820 Trương Thị Thùy Linh
Khảo sát sự sinh trưởng, phát triển của dừa nước (Nypa fruticans) tại Hậu Giang. 2010 TS
2 010818 Nguyễn Thanh Nhàn
Điều tra, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa mận An Phước tại phường Tân Lộc – quận Thốt Nốt – TP Cần Thơ 2010 TS
3 010810 Mai Xuân Hương
Điều tra hiện trạng canh tác, khảo sát khả năng sinh trưởng và năng suất dừa Ta Xanh (Cocos nucifera L.) vùng ảnh hưởng mặn huyện Cái Nước và vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 2010 TS
4 010826 Ngô Sỹ Tiến
Ảnh hưởng của CoSO4 đến sự đậu trái và rụng trái non xoài Cát Hòa Lộc tại Nông trường Sông Hậu, thành phố Cần Thơ 2010 TS
5 010721 Lê Thị Thanh Thủy
Khảo sát thời điểm kích thích ra hoa bằng Thioure sau khi tưới Paclobutrazol trên xoài cát chu tại huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp 2010 TS
6 010702 Sầm Lạc Bình
Ảnh hưởng của biện pháp thụ phấn bổ sung và hóa chất lên sự đậu trái và rụng trái non trên dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền-Thành phố Cần Thơ 2010 TS
7 040928 Cao Thị Vân
Khảo sát sự tương quan giữa tuổi cây, nâng suất trái với hiện tượng chai và khô đầu múi trên quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco) tại huyện Lai Vung, tỉnh Đông Tháp 2011 TS
8 040920 Nguyễn Hiếu Nhẫn
Ảnh hướng của mật độ trồng, vị trí trái trên cây lên hiện tượng chai và khô đầu múi trái quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco) tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 2011 TS
9 010935 Trần Thị Phương Thảo
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức sống hạt phấn và các biện pháp thụ phấn bổ sung lên sự đậu trái trên dâu Hạ Châu 2011 TS
10 010933 Lê Minh Quốc
Ảnh hưởng của thời gian xiết nước, paclobutrazol và biện pháp phủ liếp lên sự ra hoa nghịch mùa trên cây dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ 2011 TS
11 010818 Nguyễn Thanh Nhàn
Điều tra, khảo sát các yếu tố nội sinh ảnh hưởng lên sự ra hoa mận An Phước tại phường Tân Lộc – quận Thốt Nốt – TP Cần Thơ 2011 TS
12 010902 Châu Bá Bình
Xác định thời điểm kích thích ra hoa nhãn E-Daw (Dimocarpus longan Lour.) bằng cách tưới Chlorate kali vào đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2011 TS
13 010914 Hồ Phương Quyên
Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và vị trí trái trên cây đến một số đặc tính trái và hiện tượng trái bị khô đầu múi trên quýt Hồng (Citrus Reticulata Blanco) tại huyên Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 2011 TS
14 011027 Huỳnh Lâm Nhị Lang
Khảo sát sự phát triển của chồi và ảnh huởng của tuổi lá đến sự ra hoa trên Nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus longan Lour.) tại huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp 2012 TS
15 011012 Lê Thị Thảo
Khảo sát sự liên quan giữa chất đa lượng – trung lượng trong đất, lá, trái và năng suất xoài Cát Hòa Lộc tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 2012 TS
16 011009 Nguyễn Thị Phúc Nguyên
Ảnh hưởng của 3 loại bao lên phẩm chất trái xoài, cam sành, quýt đường và cam dây 2012 TS
17 011003 Nguyễn Thụy Phương Chánh
Khảo sát thời điểm xuất hiện trái chai và khô đầu múi trên quýt Hồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 2012 TS
18 M0111010 Đỗ Thái Nguyên
Đặc điểm ra hoa và phát triển trái, ảnh hưởng của nồng độ paclobutrazol và thời điểm kích thích trổ hoa bằng Thioure lên sự ra hoa chanh tàu (Ctrus limonia L.) 2013 TS
19 M0111027 Phan Huỳnh Anh
Ảnh hưởng của liều lượng N,P,K lên năng suất và phẩm chất trái xoài Cát Hòa Lộc (Mangifera indica L.) ở các độ tuổi khác nhau. 2013 TS
20 62011101 Bùi ThanhLiêm
Nghiên cư?u biê?n pha?p nâng cao phâ?m châ?t tra?i sâ?u riêng ơ? Chơ? La?ch ? tỉnh Bê?n Tre 2013 NCS
21 62011103 Lê Thị ThanhThủy
Kỹ thuật sản xuất và xử lý sau thu thu hoạch nhựa buồng hoa dừa nước (Nypa fruticans Wurmb) tại một số vùng sinh thái Ở đồng bằng sông Cửu Long 2013 NCS
22 M000940 Nguyễn Chí Linh
Đánh giá khả năng ra hoa rải vụ của xoài Cát Hòa Lộc (Mangifera indica L.) tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 2014 TS
23 M000843 Nguyễn Thị Hừng Tím
Đánh giá tính thích nghi, năng suất, phẩm chất hạt và tình hình sâu bệnh hại của các giống/dòng Ca cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre 2014 TS
24 M000839 Dương Thị Phương Thảo
Khảo sát đặc tính ra hoa và yếu tố nội sinh của cây xoài Cát Hòa Lộc trong điều kiện tự nhiên tại Cần Thơ, Đồng Tháp và Tiền Giang 2014 TS
25 M000833 Nguyễn Thị Ngọc Lành
Ảnh hưởng của mùa vụ thu hoạch đến năng suất và sự thay đổi chất lượng mật (Sap) buồng hoa dừa nước (Nypa fruticans Wurmb) sau thu hoạch 2014 TS
26 M0114037 Nguyễn Tạ Thanh Tùng
Ảnh hưởng của Paclobutrazol và Thiourea phun qua lá lên sự ra hoa sớm măng cụt (Garcinia mangostana L.) tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 2015 TS
27 M0114018 Lê Trí Nhân
Khảo sát sự xuất hiện và một số biện pháp khắc phục hiện tượng đen xơ mít thái siêu sớm (Artocarpus heterophyllus Lamk.) tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 2015 TS
28 M0114003 Nguyễn Lượm Em
Ảnh hưởng của liều lượng phân NPK đến năng suất và phẩm chất của cam sành tại hậu giang 2015 TS
29 M0113013 Nguyễn Thành Luân
Ảnh hưởng của N, P, K lên năng suất, phẩm chất và đánh hệ thống DRIS trên xoài cát hòa lộc (Mangifera indica L.) ở các độ tuổi khác nhau 2015 TS
30 M0113040 Anousone Sithilath
Hiện tượng đen xơ trên cây mít tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 2015 TS
31 M0113033 Trần Thị Doãn Xuân
Kháo sát đặc tính ra hoa, phát triển trái và ảnh hưởng của lượng phân N-P-K-Mg lên năng suất và phẩm chất trái mít Ba Láng hạt lép (Artocarpus heterphyllus L.) tại quận Cái Răng, Thành phố C 2015 TS
32 M0113026 Nguyễn Hoàng Thạnh
Hiệu quả của bột talc trong bảo quản hạt phấn và biện pháp thụ phấn bổ sung cho dâu hạ châu ở huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ 2015 TS
33 62011101 Bùi Thanh Liêm
Nghiên cứu biện pháp nâng cao phẩm chất trái sầu riêng (Durio zibethinus Murr.) ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 2015 NCS
34 M0115026 Huỳnh Lê Anh Nhi
Ảnh hưởng của nồng độ và số lần phun calcium nitrate đến năng suất và phẩm chất trái cam Soàn (Citrus senensis L. cv. Soan) tại xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 2016 TS
35 M0115015 Lưu Thị Thảo Trang
Khảo sát quá trình phát triển của lá, ra hoa và trái Thanh Trà (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisne.) tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 2016 TS
36 M0115014 Nguyễn Minh Thư
Ảnh hưởng của Paclobutrazole, khấc cành và phủ gốc lên sự ra hoa cam Soàn (Citrus Senensis L.cv. Soan). 2016 TS
37 M0115010 Lê Y Phụng
Khảo sát đặc tính hình thái và di truyền của các giống Thanh Trà (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn) tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 2016 TS
38 M0115007 Nguyễn Lê Khánh Linh
Ảnh hưởng của liều lượng N-P-K bón qua đất, phân kali nitrate, kali sulphate, kali clorua, kali hữu cơ phun qua lá đến năng suất và phẩm chất trái Thanh Trà (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisne). 2016 TS
39 M0115015 Lưu Thị Thảo Trang
LUAN VAN TOT NGHIEP_M0115015 2017 TS
40 M0115007 Nguyễn Lê Khánh Linh
LUAN VAN TOT NGHIEP_M0115007 2017 TS
41 P0214001 Trương Thị HồngThắm
Nghiên cứu hiện tượng đen xơ trên trái Mít Thái Siêu Sớm (Artocarpus heterophyllus Lam.) tại Đồng bằng sông Cửu Long. 2017 NCS
42 M0117015 Phạm Thành Tôn
Ảnh hưởng của nồng độ Uniconazole ở những thời điểm kích thích ra hoa lên sự ra hoa xoài Cát Hòa Lộc tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 2019 TS
43 M0117005 Nguyễn Thanh Dụy
Ảnh hưởng của tuổi cây và liều lượng Chlorate kali (KClO3) lên sự ra hoa và năng suất nhãn E-Dor (Dimocarpus longan Lour.) tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2019 TS
44 M0118014 Danh Trí Tâm
Ảnh hưởng của uniconazole và mepiquat chloride lên sự ra hoa và năng suất xoài cát Hòa Lộc (Mangifera indica L.) tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 2019 TS
45 M0118003 Đoàn Văn Phi
Ảnh hưởng của Uniconazole và Mepiquate chloride lên sự ra hoa và năng suất xoài Tượng Da Xanh (Mangifera indica L.) tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 2019 TS
46 M0118011 Phan Phạm Đức Huy
Ảnh hưởng của liều lượng và số lần phun KNO3 lên phẩm chất trái của cây vú sữa trắng tại An Giang 2019 TS
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 T2001-42; Khảo sát đặc tính sinh học sự ra hoa và biện pháp điều khiển cho mận ra hoa trái vụ. 2003 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng bưởi Năm Roi giai đoạn trưởng thành tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 2008 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
3 Điều tra và khảo sát hiện trạng khô đầu múi trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 2009 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
4 Bón phân cân đối và tiết kiệm 2009 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
5 Nâng cao năng suất và chất lượng của xoài rải vụ ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2010 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
6 Điều tra kỹ thuật xử lý ra hoa, hiện tượng chết cây và khảo sát đặc điểm của một số giống chanh trồng tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 2010 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
7 Xây dựng quy trình canh tác nhãn Edor và nhãn Xuồng Cơm Vàng tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2011 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
8 Nghiên cứu một số biện pháp cải thiện năng suất và hiệu quả kinh tế vườn dừa cũ và khảo sát khả năng phát triển của một số giống dừa có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Cà Mau 2011 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
9 Điều tra, bình tuyển cây đầu dòng, xác định gốc ghép và một số kỹ thuật làm tăng năng suất, phẩm chất và kéo dài thời gian bảo quản dâu Hạ Châu 2012 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
10 Hoàn thiện quy trình xử lý ra hoa, quản lý bệnh thán thư và đốm đen vi khuẩn trên xoài cát Hòa Lộc tại huyện Châu Thành A 2012 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
11 Nghiên cứu biện pháp xử lý chanh Tàu ra hoa trái vụ tại Phường Long Hòa và Long Tuyền, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ 2013 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
12 Nghiên cứu khả năng sản xuất đường từ dịch buồng hoa dừa nước (Nypa fruticans Wurmb) ở đồng bằng sông Cửu Long 2013 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
13 Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao nâng suất và chất lượng xoài cát Hòa Lộc theo hướng GAP 2014 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
14 Tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp cải thiện năng suất và phẩm chất mít Ba Láng hạt lép tại quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ 2014 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
15 Hoàn thiện quy trình xử lý ra hoa cây măng cụt tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 2014 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
16 Nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình phát triển cây ca cao bền vững tại huyện Phong Điền. 2015 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
17 Ứng dụng quy trình kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và rải vụ xoài cát Hòa Lộc đạt tiêu chuẩn VietGap tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 2015 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
18 Đánh giá tính thích nghi, năng suất, phẩm chất hạt và tình hình sâu bệnh hại trên các giống/dòng cacao trên địa bàn tỉnh Bến Tre 2015 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
19 Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuất chanh đạt chứng nhận VietGAP tại huyện Cao Lãnh và Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2016 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
20 Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuất chanh đạt chứng nhận VietGAP tại huyện Cao Lãnh và Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2016 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
21 Điều tra, khảo sát và thử nghiệm một số biện pháp khắc phục hiện tượng đen xơ mít tại Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ 2017 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
22 Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển ra hoa và cải thiện năng suất, chất lượng thanh trà (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisner) 2017 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
23 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất xoài ba màu đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chế biến và chuỗi tiêu thụ sản phẩm 2018 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
24 Xây dựng chuỗi giá trị xoài Việt Nam phục vụ thị trường trong nước và các thị trường xuất khẩu chủ lực 2019 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
25 Nghiên cứu xây dựng và phát triển các loại cây ăn quả vùng Bảy Núi phục vụ du lịch tỉnh An Giang 2019 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
26 Hoàn chỉnh quy trình canh tác và xử lý ra hoa nhãn Edor tại địa bàn huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 2020 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
27 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế nhãn Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2020 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
28 Xây dựng mô hình sản xuất nhãn Edor theo tiêu chuẩn VietGap tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 2021 Đề tài cấp địa phương Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Xử lý ra hoa xoài cát Hòa Lộc và cát Chu
Sách chuyên khảo
Nông nghiệp Thành phố Hồ CHí MInh 2013 X  
2 Xử lý ra hoa xoài cát Hòa Lộc và cát Chu
Đại học Cần Thơ 2013 X  
3 Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-684-3   X
4 Cơ sở cải thiện năng suất và chất lượng cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 9786049196850   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Do Hong Tuan. 2014. MANAGEMENT OF PHENOLOGY, FLOWERING AND FRUITING OF LONGAN, RAMBUTAN AND GUAVA. Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia. . 45-62. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu. 2015. 'KHO QUA XANH', 'RI6', 'SUA HAT LEP', MULCHING, OFF-SEASON, PACLOBUTRAZOL. The international symposium on durian and other humid tropical fruits. . 36. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Hâu, Andrew Pool, Lewis N. Mander. 2016. EFFECT OF LEAF AGE, TREE AGE AND PACLOBUTRAZOL ON THE DYNAMIC OF ENDEGENOUS ABSCISIC ACID AND GIBBERELLINS IN LEAF AND SHOOT TIPS OF MANGO CV. ‘KENSINGTON PRIDE’. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Chưa xuất bản)
4.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu. 2018. OFF-SEASON PRODUCTION OF DURIAN IN THE MEKONG DELTA, VIET NAM. ISHS Acta Horticulturae. 1186. 85-98. (Đã xuất bản)
5.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Phan Văn Út, Phan HUỳnh Anh. 2018. THE EFFECTS OF UNICONAZOLE DOSAGES AND SUITABLE PERIODS FOR BUD BREAK ON THE FLOWERING OF ‘DAI LOAN’ MANGO (MANGIFERA INDICA L.) GROWN IN CHO MOI DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, 2016. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 7-15. (Đã xuất bản)
6.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Nguyễn Lê Khánh Linh, Nguyễn Thụy Thảo Nguyên. 2018. EFFECTS OF FERTILIZER DOSES ON YIELD AND QUALITY OF GANDARIA (BOUEA OPPOSITIFOLIA (ROXB.) MEISNE.) GROWN IN BINH MINH TOWN, VINH LONG PROVINCE, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 8-16. (Đã xuất bản)
7.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu. 2019. LONGAN AND RAMBUTAN IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM: A REVIEW OF TECHNOLOGIES TO IMPROVE FLOWERING AND FRUIT SETTING. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 7-23. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Bảo Vệ. 2004. ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐẾN ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG, RA HOA VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CỦA CÂY GHÉP XOÀI CÁT HÒA LỘC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 67-73. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Hâu, Châu Trùng Dương. 2006. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA SỰ RA HOA CÂY CHÔM CHÔM JAVA (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) ĐƯỢC CANH TÁC TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 53-59. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Hâu, . 2006. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG GIBBERELLIN NỘI SINH VÀ TỈ SỐ C/N ĐẾN SỰ RA HOA CHÔM CHÔM JAVA (NEPHELIUM LAPPACEUM L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 60-68. (Đã xuất bản)
4.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Việt Khởi. 2007. HIỆU QUẢ CỦA PACLOBUTRAZOL KẾT HỢP VỚI THIOURÊ LÊN SỰ RA HOA RÃI VỤ CHÔM CHÔM JAVA (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) TRONG MÙA NGHỊCH TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 105-114. (Đã xuất bản)
5.  Trần Văn Hâu, Lê Thị Thanh Thủy, Phan Thanh Trúc. 2008. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ DÒNG CA CAO CÓ TRIỂN VỌNG TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 51-58. (Đã xuất bản)
6.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Hồng Lam. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP THỤ PHẤN CHÉO BỔ SUNG BẰNG CÁC LOẠI PHẤN KHÁC NHAU ĐẾN PHẨM CHẤT CƠM SẦU RIÊNG SỮA HẠT LÉP (DURIO ZIBETHINUS MURR.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 11-18. (Đã xuất bản)
7.  Trần Văn Hâu, Huỳnh Thanh Vũ. 2008. ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG (DIMOCARPUS LONGAN (LOUR.) STEUD VAR. XUONG COM VANG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 69-76. (Đã xuất bản)
8.  Trần Văn Hâu, Lê Minh Quốc. 2009. ĐẶC TÍNH SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI DÂU HẠ CHÂU (BACCAUREA RAMIFLORA LOUR.) TẠI PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 270-277. (Đã xuất bản)
9.  Trần Văn Hâu, Lê Thanh Điền. 2009. ẢNH HƯỞNG THỜI ĐIỂM KÍCH THÍCH RA HOA BẰNG THIOUREA SAU KHI XỬ LÝ PACLOBUTAZOL TRÊN SỰ RA HOA MÙA NGHỊCH TRÊN XOÀI CÁT CHU TẠI HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 425-431. (Đã xuất bản)
10.  Trần Văn Hâu, Lê Văn Chấn. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA CHLORATE KALI VÀ BIỆN PHÁP KHOANH CÀNH ĐẾN SỰ RA HOA VÀ NĂNG SUẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG (DIMOCARPUS LONGAN L.) TẠI CHÂU THÀNH - ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 432-441. (Đã xuất bản)
11.  Trần Văn Hâu, Châu Trùng Dương, Bùi Công Luận. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ TIỀN THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI SẦU RIÊNG MONTHONG (DURIO ZIBETHINUS MURR.) TẠI CHỢ LÁCH, BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 225-234. (Đã xuất bản)
12.  Trần Văn Hâu, Châu Trùng Dương, Nguyễn Việt Toàn. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ TIỀN THU HOẠCH VÀ NỒNG ĐỘ ETHEPHON SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI SẦU RIÊNG MONTHONG (DURIO ZIBETHINUS MURR.) TẠI CHỢ LÁCH, BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 442-450. (Đã xuất bản)
13.  Trần Văn Hâu, Đặng Nguyệt Quế. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU SÁNG BỔ SUNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN NỤ HOA VÀ PHẨM CHẤT CHẬU HOA CÚC MÂM XÔI (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 88-96. (Đã xuất bản)
14.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Thị Kim Xuyến. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PACLOBUTRAZOL TRÊN SỰ RA HOA MÙA NGHỊCH XOÀI CÁT CHU (MANGIFERA INDICA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 406-413. (Đã xuất bản)
15.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Lê Thị Thanh Thủy. 2009. ĐIỀU TRA MÔ HÌNH SẢN XUẤT XOÀI RẢI VỤ THEO HƯỚNG GAP TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 414-424. (Đã xuất bản)
16.  Trần Văn Hâu, Võ Hoàng Kha. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PACLOBUTRAZOL LÊN SỰ RA HOA BÒN BON TA (LANSIUM DOMESTICUM CORR.) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 259-265. (Đã xuất bản)
17.  Trần Văn Hâu, Lê Thị Thảo. 2010. ĐẶC TÍNH SINH HỌC SỰ RA HOA VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TRÁI BÒN BON TA VÀ BON BON THÁI (LANSIUM DOMESTICUM CORR.) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 157-166. (Đã xuất bản)
18.  Trần Văn Hâu, Lê Văn Chấn. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM BÓN SAU THU HOẠCH ĐẾN SỰ RA HOA VÀ NĂNG SUẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG (DIMOCARPUS LONGAN LOUR.) MÙA NGHỊCH TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 141-151. (Đã xuất bản)
19.  Trần Văn Hâu, Lê Thị Thanh Thủy, Phan Thanh Trúc. 2010. ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC VÀ HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO TRONG HẠT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CA CAO (THEOBROMA CACAO L.) TRỒNG PHỔ BIẾN TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 178-185. (Đã xuất bản)
20.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Phạm Công Bằng. 2011. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI THỰC VẬT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CHANH (CITRUS AURANTIFOLIA L.) TẠI HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 106-116. (Đã xuất bản)
21.  Trần Văn Hâu, Lê Thanh Điền. 2011. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI XOÀI CÁT CHU (MANGIFERA INDICA L.) TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 122-128. (Đã xuất bản)
22.  Trần Văn Hâu, Đỗ Minh Huân. 2011. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI NHÃN E-DOR (DIMOCARPUS LONGAN LOUR.) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 129-138. (Đã xuất bản)
23.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Hoàng Thạnh, Phan Xuân Hà. 2011. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 262-271. (Đã xuất bản)
24.  Trần Văn Hâu, Triệu Quốc Dương. 2011. ĐIỀU TRA MỘT SỐ BIỆN PHÁP CANH TÁC, HIỆN TƯỢNG DỪA KHÔNG MANG TRÁI VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CANH TÁC TỔNG HỢP TRÊN NĂNG SUẤT DỪA TA XANH (COCOS NUCIFERA L.) TẠI TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 272-281. (Đã xuất bản)
25.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Chí Linh. 2011. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH RA HOA CỦA MỘT SỐ GIỐNG DỪA (COCOS NUCIFERA L.) CAO ĐƯỢC TRỒNG TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 210-218. (Đã xuất bản)
26.  Trần Văn Hâu, Phan Yến Sơn, Phan Xuân Hà. 2011. ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TƯỢNG KHÔ MÚI TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 192-206. (Đã xuất bản)
27.  Trần Văn Hâu, Trần Thị Thúy Ái. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA ACID BORIC LÊN SỰ NẨY MẦM HẠT PHẤN, SỰ ĐẬU TRÁI VÀ RỤNG TRÁI NON TRÊN DỪA TA XANH (COCOS NUCIFERA L.) TẠI BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 201-209. (Đã xuất bản)
28.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Bảo Vệ. 2012. ĐỀ TÀI XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC NHÃN EDOR VÀ NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Đề tài NCKH. 1. 1. (Đã xuất bản)
29.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG VÀ VỊ TRÍ TRÁI …. CAAB 2012. 1. 148. (Đã xuất bản)
30.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 124. (Đã xuất bản)
31.  Trần Văn Hâu, HO KIM NGAN. 2012. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ BÌNH TUYỂN CÂY CA CAO (THEOBROMA CACAO L.) ĐẦU DÒNG TẠI TPCT. NN & PTNT. . (Đã xuất bản)
32.  Trần Văn Hâu, Phan Thị Bích Trâm. 2012. ĐẶC ĐIỂM RA HOA, …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 72. (Đã xuất bản)
33.  Trần Văn Hâu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG CHLORATE KALI LÊN SỰ RA HOA …. CAAB 2012. 1. 106. (Đã xuất bản)
34.  Trần Văn Hâu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI BAO TRÁI LÊN SỰ THAY ĐỔI MÀU SẮC VỎ VÀ …. CAAB 2012. 1. 157. (Đã xuất bản)
35.  Trần Văn Hâu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI LÁ …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 79. (Đã xuất bản)
36.  Trần Văn Hâu. 2012. ẢNH HƯỞNG CẢ PHÂN KALI …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 107. (Đã xuất bản)
37.  Trần Văn Hâu. 2012. KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT DỪA TA XANH TRỒNG Ở VÙNG ẢNH HƯỞNG MẶN HUYỆN CÁI NƯỚC VÀ VÙNG NGỌT HÓA HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT. 5. 33. (Đã xuất bản)
38.  Trần Văn Hâu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI LÁ KHI XỬ LÝ CHLORATE KALI LÊN SỰ RA HOA TRÁI MÙA CỦA NHÃN E-DAW TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT. 193. 43. (Đã xuất bản)
39.  Trần Văn Hâu. 2012. ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA BÌNH TUYỂN CÂY ĐẦU DÒNG, XÁC ĐỊNH GỐC GHÉP VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT LÀM TĂNG NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN DÂU HẠ CHÂU. Đề tài NCKH. 1. 1. (Đã xuất bản)
40.  Trần Văn Hâu. 2012. ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA BÌNH TUYỂN CÂY ĐẦU DÒNG, XÁC ĐỊNH GỐC GHÉP VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT LÀM TĂNG NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN DÂU HẠ CHÂU. Đề tài NCKH. 1. 1. (Đã xuất bản)
41.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Phạm Tuân. 2012. SỰ RA HOA TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN VÀ NHIỆT ĐỘ XỬ LÝ ĐẾN SỰ RA HOA CỦA HAI GIỐNG PHÁT TÀI LÁ SỌC VÀ LÁ XANH (DRACAENA FRAGANS L.) TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 242-252. (Đã xuất bản)
42.  Trần Văn Hâu, Lê Minh Quốc. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN KHÔ HẠN VÀ BIỆN PHÁP PHỦ LIẾP LÊN SỰ RA HOA MÙA NGHỊCH DÂU HẠ CHÂU (BACCAUREA RAMIFLORA LOUR.) TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 284-293. (Đã xuất bản)
43.  Trần Văn Hâu, Lê Minh Quốc. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PACLOBUTRAZOL VÀ BIỆN PHÁP PHỦ LIẾP LÊN SỰ RA HOA VỤ SỚM DÂU HẠ CHÂU (BACCAUREA RAMIFLORA LOUR.) TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 280-289. (Đã xuất bản)
44.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Nguyễn Thị Bích Phượng, . 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PACLOBUTRAZOL VÀ THỜI ĐIỂM PHUN THIOURÊ LÊN SỰ RA HOA MÙA NGHỊCH MẬN AN PHƯỚC (SYZYGIUM SAMARANGENSE (BLUME) MERR. AND PERRY) TẠI HUYỆN BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 273-282. (Đã xuất bản)
45.  Trần Văn Hâu, Trần Minh Vương, Đỗ Thái Nguyên. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PACLOBUTRAZOL VÀ THỜI KỲ PHUN THIOUREA ĐỂ KÍCH THÍCH TRỔ HOA VỤ NGHỊCH CAY CHANH TÀU (CITRUS LIMONIA L.) TẠI QUẬN BÌNH THỦY, TPCT. Nông nghiệp & phát triển nông thôn. 22. 54. (Đã xuất bản)
46.  Bùi Thanh Liêm, Trần Văn Hâu. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC PHỦ GỐC BẰNG PLASTIC TRƯỚC KHI THU HOẠCH ĐẾN HIỆN TƯỢNG SƯỢNG CƠM SẦU RIÊNG MONGTHONG Ở CHỢ LÁCH BẾN TRE. NN và PTNT. 2. 62. (Đã xuất bản)
47.  Bùi Thanh Liêm, Trần Văn Hâu, Lê Văn Hòa. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẤT KHI PHỦ GỐC BẰNG PLASTIC TRƯỚC KHI THU HOẠCH ĐẾN HIỆN HIỆN TƯỢNG SƯỢNG CƠM SẦU RIÊNG SỮA HẠT LÉP Ở CHỢ LÁCH BẾN TRE. NN và PTNT. 18. 65. (Đã xuất bản)
48.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Phạm Vũ Linh. 2013. ĐẶC TÍNH SINH HỌC SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI CÂY CHANH TÀU (CITRUS LIMONIA L.) TẠI PHƯỜNG LONG HÒA, QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 122-129. (Đã xuất bản)
49.  Trần Văn Hâu, Lê Thi? Thanh Thu?y. 2014. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI CỦA CÂY DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) TẠI BA VÙNG NƯỚC MẶN, LỢ VÀ NGỌT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 7/2014. 50-56. (Đã xuất bản)
50.  Trần Văn Hâu, Bu?i Thanh Liêm. 2014. ĐIỀU TRA VÀ KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG RỐI LOẠN SINH LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI SẦU RIÊNG (DURIO ZIBETHINUS MURR.) Ở CHỢ LÁCH, BẾN TRE. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 10/2014. 10-14. (Đã xuất bản)
51.  Trần Văn Hâu, lê Thi? Thanh Thhu?y. 2014. KHẢO SÁT ĐỘ TUỔI BUỒNG HOA DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) THÍCH HỢP ĐỂ KÍCH THÍCH SẢN XUẤT NHỰA Ở VÙNG NƯỚC MẶN HUYỆN TRẦN ĐỀ TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8/2014. 81-87. (Đã xuất bản)
52.  Trần Văn Hâu, lê Thi? Tha?o. 2014. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT, LÁ VÀ TRÁI VỚI NĂNG SUẤT XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12/2014. 10-16. (Đã xuất bản)
53.  Trần Văn Hâu, Phan HUy?nh Anh. 2014. HIỆU QUẢ CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN N, P, K LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT XOÀI CÁT HÒA LỘC Ở BA ĐỘ TUỔI KHÁC NHAU VÀ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG BẰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN NGHỊ TÍCH HỢP (DRIS) TẠI XÃ HÒA HƯNG, HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 14/2014. 75-82. (Đã xuất bản)
54.  Trần Văn Hâu, NGuyê?n CHi? Linh, Lê Văn Ta?i. 2014. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ RA HOA RẢI VỤ XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI XÃ HÒA HƯNG HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 22/2014. 26-32. (Đã xuất bản)
55.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Phan Xuân Ha?. 2014. ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA DỪA TA XANH VÀ CÂY TRỒNG XEN TẠI VÙNG NGỌT HÓA HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 76-84. (Đã xuất bản)
56.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Anh Tuấn, NGuyễn Chí Linh. 2014. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG RA HOA RẢI VỤ TRÊN CÂY XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI XÃ HÒA HƯNG, HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG, NĂM 2012. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 23-30. (Đã xuất bản)
57.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Trương Thị Phương Thảo. 2014. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA HẠT PHẤN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN SỰ ĐẬU TRÁI VÀ HẠN CHẾ RỤNG TRÁI DÂU HẠ CHÂU (BACCAUREA RAMIFLORA LOUR.) TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 135-141. (Đã xuất bản)
58.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Trâ?n Hư?u Hiê?u. 2014. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HAI NHÂN TỐ, TUỔI CÂY VÀ NĂNG SUẤT, VỚI HIỆN TƯỢNG TRÁI CHAI VÀ KHÔ ĐẦU MÚI TRÊN TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 127-134. (Đã xuất bản)
59.  Lê Thị Thanh Thủy, Trần Văn Hâu. 2014. THỜI ĐIỂM TÁC ĐỘNG CHO BUỒNG HOA DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) TIẾT NHỰA Ở VÙNG NƯỚC LỢ HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 88-96. (Đã xuất bản)
60.  Lê Lý Vũ Vi, Nguyễn Bảo Toàn, Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Trần Thị Doãn Xuân. 2014. VI NHÂN GIỐNG CÂY HOA HUỆ TRẮNG (POLIANTHES TUBEROSA) TRONG ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG QUA MÔ HÌNH CANH TÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 63-67. (Đã xuất bản)
61.  Trần Văn Hâu, Lê Thi? Thanh Thu?y. 2014. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI CỦA CÂY DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) TẠI BA VÙNG NƯỚC MẶN, LỢ VÀ NGỌT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiê?p va? pha?t triê?n nông thôn. 7/2014. 50-56. (Đã xuất bản)
62.  Trần Văn Hâu, Lê Thi? Thanh Thu?y. 2014. KHẢO SÁT ĐỘ TUỔI BUỒNG HOA DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) THÍCH HỢP ĐỂ KI?CH THI?CH SẢN XUẤT NHỰA Ở VÙNG NƯỚC MẶN HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiê?p va? pha?t triê?n nông thôn. 8/2014. 81-87. (Đã xuất bản)
63.  Trần Văn Hâu, Phạm Thanh Sang, Trần Thị Doãn Xuân. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN N-P-K-MG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI MÍT BA LÁNG HẠT LÉP (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM.) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 63-71. (Đã xuất bản)
64.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Long Hồ, Nguyễn Chí Linh. 2015. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HOẠCH CỦA TRÁI XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI XÃ HÒA HƯNG, HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 111-119. (Đã xuất bản)
65.  Trần Văn Hâu, Lưu Thị Thảo trang, Nguyễn Chí Linh. 2015. HIỆU QUẢ CỦA THUỐC HÓA HỌC LÊN RUỒI ĐỤC TRÁI (BACTROCERA DORSALIS HENDEL) XOÀI CÁT HÒA LỘC TẠI XÃ HÒA HƯNG, HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 113-119. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Thị NGọc Lành, Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Lê Thị Thanh Thủy. 2016. SỰ BIẾN ĐỔI ĐẶC TÍNH HÓA HỌC, MẬT SỐ VI SINH VẬT VÀ CẢM QUAN CỦA NHỰA BUỒNG HOA DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) Ở NHỮNG HTO72I ĐIỂM THU HOẠCH KHÁC NHAU. tạp CHí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tháng 11. 50-56. (Đã xuất bản)
67.  Lê Trí Nhân, Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Trần Thị Doãn Xuân. 2016. ĐẶC ĐIỂM RA HOA, PHÁT TRIỂN TRÁI VÀ THỜI ĐIỂM XUẤT HIỆN HIỆN TƯỢNG ĐEN XƠ MÍT THÁI SIÊU SỚM (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 79-87. (Đã xuất bản)
68.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Huỳnh Lê Anh Nhi, Nguyễn Văn Tính. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHÂN BÓN NPK ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CAM SOÀN (CITRUS SINENSIS L.) TRONG GIAI ĐOẠN SAU ĐẬU TRÁI TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 11/2017. 71-78. (Đã xuất bản)
69.  Lê Trí Nhân, Trần Văn Hâu, Trần Thị Doãn Xuân. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BO ĐẾN HIỆN TƯỢNG ĐEN XƠ MÍT THÁI SIÊU SỚM (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAMK.) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 1+2 Kỳ 2 2017. 102-110. (Đã xuất bản)
70.  Lưu THị Thảo Trang, Trần Văn Hâu, Trần Thị Doãn Xuân. 2017. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN QUẢ THANH TRÀ (BOUEA OPPOSITIFOLIA (ROXB.) MEISNE) TẠI THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 1-2017. 58-65. (Đã xuất bản)
71.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Phạm Qốc Anh, Huỳnh Lê Anh Nhi. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA KNO3 PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CAM XOÀN (CITRUS SINENSIS L.) TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 49-55. (Đã xuất bản)
72.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, HUỳnh Vũ Linh, Phan HUỳnh Anh. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL VÀ THỜI ĐIỂM PHUN THIOUREA LÊN SỰ RA HOA VÀ NĂNG SUẤT CHANH TÀU (CITRUS LIMONIA L.) TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 104-110. (Đã xuất bản)
73.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Võ Thanh Phong, Nguyễn Hoàng Phúc. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BO VÀ NAA LÊN SỰ ĐẬU TRÁI VÀ NĂNG SUẤT XOÀI BA MÀU (MANGIFERA INDICA L.) TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 20/2018. 44-50. (Đã xuất bản)
74.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Huỳnh Lê Anh Nhi, Nguyễn Minh Thư. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL, BIỆN PHÁP KHOANH CÀNH VÀ PHỦ GỐC LÊN SỰ RA HOA CAM SOÀN (CITRUS SINENSIS L.) TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 19/2018. 19-26. (Đã xuất bản)
75.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Nguyễn Chí LInh. 2018. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SỰ RA HOA, ĐẬU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢ CỦA GIỐNG XOÀI BA MÀU TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 18/2018. 18-24. (Đã xuất bản)
76.  Lê Y Phụng, Nguyễn Lộc Hiền, Huỳnh Kỳ, Văn Quốc Giang, Trần Văn Hâu. 2018. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ ĐẶC TÍNH DI TRUYỀN BẰNG DẤU CHỈ THỊ PHÂN TỬ ISSR CỦA CÁC GIỐNG THANH TRÀ ((BOUEA OPPOSITIFOLIA (ROXB.)) MEISNE.) TẠI THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 50-60. (Đã xuất bản)
77.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Phạm Thành Tôn, Thịnh Văn An. 2019. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN QUẢ CỦA GIỐNG VÚ SỮA TRẮNG (CHRYSOPHYLLUM CAINITO) TẠI TỈNH AN GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 358. 9-14. (Đã xuất bản)
78.  Nguyen Thanh Duy, Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG CHLORATE KALI LÊN SỰ RA HOA NHÃN E-DOR (DIMOCARPUS LONGAN L.) Ở CÁC ĐỘ TUỔI CÂY KHÁC NHAU TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 15. 23-30. (Đã xuất bản)
79.  Phạm Thành Tôn, Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Ngô Thị Kim Muội. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ UNICONAZOLE VÀ CÁC THỜI ĐIỂM KÍCH THÍCH RA HOA KHÁC NHAU ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA CỦA XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 16. 27-35. (Đã xuất bản)
80.  Nguyễn Đức Long, Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Huỳnh Lê Anh Nhi. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BRASSINOLIDE ĐẾN BỆNH VÀNG LÁ GÂN XANH, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CAM SOÀN (CITRUS SINENSIS L. OSBECK.) TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 5. 16-24. (Đã xuất bản)
81.  Lăng Hoài Phong, Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Huỳnh Lê Anh Nhi. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BRASSINOLIDE ĐẾN BỆNH VÀNG LÁ GÂN XANH, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI BƯỞI DA XANH (CITRUS MAXIMA (BURM.) MERR.) TẠI HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 17. 34-42. (Đã xuất bản)
82.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Lê Thị Yến Như. 2019. ĐẶC TÍNH SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI SẦU RIÊNG RI-6 (DURIO ZIBETHINUS MURR.) TẠI HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 47-55. (Đã xuất bản)
83.  Trang Kiên Bush, Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Huỳnh Lê Anh Nhi. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE ĐẾN BỆNH VÀNG LÁ GÂN XANH, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 49-57. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Xác nhận
của trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 02 năm 2020
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Văn Hâu