BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THỊ BA Giới tính: Nữ
Email: ttba@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Cây trồng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Cây lương thực và cây thực phẩm 
Cây rau, cây hoa và cây ăn quả 
Cây công nghiệp và cây thuốc 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất ớt ghép, ổn định năng suất và chất lượng tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Xây dựng quy trình sản xuất ớt để nâng cao năng suất, chất lượng và đạt chứng nhận VietGap tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP tại 03 huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa tỉnh Long An 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Ảnh hưởng của Comcat 150 WP đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất dưa lê, vụ Xuân Hè 2009, tại Cần Thơ 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình trồng rau an toàn và hoa cảnh phục vụ phát triển du lịch tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu và ứng dụng trồng dưa hấu, cà chua ghép gốc chống bệnh héo rũ do nấm Fusarium sp. Và vi khuẩn Ralstonia solanacearum tại Bạc Liêu 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu và ứng dụng trồng dưa hấu, cà chua ghép gốc chống bệnh héo rũ do nấm Fusarium oxysporum và bệnh héo tươi do vi khuẩn Ralstonia solanacearum tại tỉnh Hậu Giang 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật sản xuất rau sạch
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
2 Nâng cao hiệu quả sản xuất rau Đồng bằng sông Cửu Long bằng kỹ thuật ghép gốc
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-681-2 X  
3 Cây rau
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Ngọc Nhí, Trần Thị Ba, Lê Vĩnh Thúc, Phạm Ngọc Long, Tống Thị Sa Non, Võ Thị Bích Thủy. 2016. EFFECTS OF COLOR LED LIGHT INTENSITIES AND DIFFERENT PHOTOPERIOD REGIMES ON GROWTH OF HYDROPONIC LETTUCE (LATUCA SATIVA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 1-7. (Đã xuất bản)
2.  Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Lộc Hiền, Trần Thị Ba, Huỳnh Kỳ, Swee Keong Yeap. 2016. ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY OF CHILI ROOTSTOCK USING ISSR MARKER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 7-13. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba, Trần Thị Mỹ Hạnh, Dương Thị Ánh Tuyết, Phạm Thị Thảo Chi, Dương Văn Mẫm, Cao Phan Trần Lê Trang, Võ Chí Hiền. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG XÀ LÁCH XOONG (NASTURTIUM OFFICINALE L.) TẠI THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG. Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt Nam. 117. 39-45. (Đã xuất bản)
2.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba, Võ Trường Vũ, Phạm Trọng Thức, Nguyễn Cao Việt Thắng, Châu Thị Huỳnh Như, Huỳnh Thị Anh Thư. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP MƯỚP VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA KHỔ QUA TẠI TỈNH VĨNH LONG. Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt Nam. 116. 87-94. (Đã xuất bản)
3.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thị Diễm Tuyền. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP NGẮT ĐỌT, TỈA CHỒI VÀ BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT HẠT MƯỚP (LUFFA CYLINDRICA (L.) ROEM.) LÀM GỐC GHÉP TẠI HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG. Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt Nam. 117. 45-51. (Đã xuất bản)
4.  Vo Thi Kim Quyen, Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba. 2020. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯA LÊ VÀ DƯA LƯỚI GHÉP GỐC BÍ ĐAO VÀ DƯA GANG TRỒNG TRONG NHÀ MÀNG. Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt Nam. 116. 105-111. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Bảo Châu, Trần Thị Ba, Võ Thị Hồng Loan. 2019. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU NGẬP CỦA CÂY DƯA LÊ GHÉP TRÊN CÁC GỐC GHÉP HỌ BẦU BÍ DƯA. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15. 31-37. (Đã xuất bản)
6.  Phan Ngọc Nhí, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Mai Phúc Thạnh, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Thị Anh Thư. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU BỔ SUNG ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT XÀ LÁCH TRỒNG THỦY CANH NHIỀU TẦNG TRONG NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 5. 43-48. (Đã xuất bản)
7.  Phan Ngọc Nhí, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Nguyen Binh Khang, Bùi Thị Cẩm Thu, Hồ Thị Cẩm Nhung. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN CHIẾU SÁNG ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI PHỤNG THU NON. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 2. 54-59. (Đã xuất bản)
8.  Trần Văn Toàn, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Cẩm Hằng, Nguyễn Phú Quý, Lâm Hoàng Như, Lê Thị Mỹ Quyên, Lê Minh Hải, Phạm Minh Hùng, Trần Vũ Can. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP MƯỚP ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA KHỔ QUA TS 247 TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 7. 25-30. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thanh Thức, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Lê Thị Băng Thùy, Thái Nhựt Quang, Tôn Nữ Thanh Trúc, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Lê Thị Mỹ Thanh , Huỳnh Thanh Phong. 2019. HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI DINH DƯỠNG THỦY CANH LÊN CÂY XÀ LÁCH VÀ CẢI XANH. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 5. 80-87. (Đã xuất bản)
10.  Lê Thị Bảo Châu, Trần Thị Ba, Nguyễn Thị Bích Nhung. 2019. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯA LÊ KIM CÔ NƯƠNG GHÉP TRÊN CÁC GỐC GHÉP HỌ BẦU BÍ DƯA. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 16. 13-19. (Đã xuất bản)
11.  Phan Ngọc Nhí, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Kiều Khuyên, Trần Thanh Hậu. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA QUANG PHỔ ĐÈN LED ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT XÀ LÁCH THỦY CANH. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 199-205. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Huỳnh Bá Di, Nguyễn Phước Minh Tuyền, Lê Thị Phương Trăm. 2018. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT RAU NON. Khoa học và công nghệ. 8. 192-198. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Cẩm Hằng, Dương Nguyễn Thành Luân, Đoàn Phú Hữu, Phạm Thị Tuyết Nhi. 2018. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIÁ ĐẬU XANH AN TOÀN. Khoa học và công nghệ. 7. 74-81. (Đã xuất bản)
14.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba, Lê Thanh Duy, Kiều Minh Trường, Nguyễn Hoàng Nhứt, Huỳnh Minh Tuấn. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP HỌ BẦU BÍ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI DƯA LÊ KIM CÔ NƯƠNG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 34-42. (Đã xuất bản)
15.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba, Cao Bá Lộc, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Hoài Xuân. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ GỐC GHÉP ĐẾN KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU BỆNH HÉO VI KHUẨN (RALSTONIA SOLANACEARUM) VÀ NĂNG SUẤT ỚT CAY TẠI QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, lần thứ 17 tại Bô Nông nghiệp va phát triển nông thôn, 20/7/2018. . 34-42. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Thị Tố Chi, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Phạm Đặng Quỳnh Anh, Nguyễn Thu Trang, Lữ Thị Huỳnh Như, Trần Văn Hiếu. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP VÀ BIỆN PHÁP PHỦ LIẾP ĐẾN BỆNH HÉO XANH VI KHUẨN (RALSTONIA SOLANACEARUM) VÀ NĂNG SUẤT CỦA ỚT HIỂM LAI, TẠI CÙ LAO TÂY, HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 31-41. (Đã xuất bản)
17.  Trần Thị Ba, Lê Vĩnh Thúc, Lê Quốc Thi, Trịnh Ngọc Thanh, Mai Thị Tuyết Minh, Trần Ái Phúc, Phạm Công Định. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ HỆ THỐNG THỦY CANH ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG XÀ LÁCH (LACTUCA SATIVA L.). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 184-191. (Đã xuất bản)
18.  Phan Ngọc Nhí, Ngô Thị Mỹ Hà, Nguyễn Thị Kiều Khuyên, Tống Thị Sa Non, Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI ĐÈN LED VÀ THỜI GIAN CHIẾU SÁNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT XÀ LÁCH THỦY CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 170-178. (Đã xuất bản)
19.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba, Lê Thị Bích Trâm. 2016. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU BỆNH HÉO XANH VI KHUẨN (RALSTONIA SOLACEARUM) TRÊN 12 GIỐNG ỚT (CAPSICUM SPP.). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 11. 117-125. (Đã xuất bản)
20.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Lâm Kiều Nương. 2016. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÁ ĐẬU XANH (VIGNA RADIATA (L.) R. WILCZEK) AN TOÀN. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 11. 40-49. (Đã xuất bản)
21.  Lý Hương Thanh, Trần Thị Ba, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Võ Thị Bích Thủy. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI GIÁ THỂ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ỚT KIỂNG GHÉP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 93-99. (Đã xuất bản)
22.  Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Vẽ, Đoàn Thị Kiều Tiên, Nguyễn Thị Thu Nga, Trần Thị Ba. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM VÀ BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GỐC GHÉP ỚT ĐẾN KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU BỆNH HÉO VI KHUẨN TRÊN ỚT SỪNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 241-248. (Đã xuất bản)
23.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Võ Thị Hồng Như. 2016. KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU XÀ LÁCH THỦY CANH TRÊN GIÁ THỂ BÔNG GÒN LỌC NƯỚC HỒ CÁ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 258-265. (Đã xuất bản)
24.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Lê Thành Trung. 2014. KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH THẨM MỸ CỦA RAU HÚNG QUẾ (OCIMUM BASILICUM) VÀ TÍA TÔ (PERILLA FRUTESCENS) TRÊN BỐN LOẠI GIÁ THỂ VỚI BA LOẠI CHẬU TRỒNG. NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN. CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,. 19-26. (Đã xuất bản)
25.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba, Dương Phát Thịnh. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI GỐC GHÉP ỚT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT ỚT SỪNG VÀNG CHÂU PHI (CAPSICUM SPP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 31-37. (Đã xuất bản)
26.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Cao Thị Ngọc Thơ. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG PHỦ VÀ SUPERHUME LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MĂNG TÂY XANH (ASPARAGUS OFFICINALIS L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 99-104. (Đã xuất bản)
27.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba, Dương Văn Rẻ, Đỗ Thành Phát. 2014. KHẢO SÁT SƠ KHỞI 10 LOẠI GỐC GHÉP ỚT ĐẾN NĂNG SUẤT ỚT HIỂM LAI 207. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 85-90. (Đã xuất bản)
28.  Lý Hương Thanh, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Kim Đằng. 2014. KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BỐN GIỐNG ỚT KIỂNG (CAPSICUM ANNUUM) GHÉP GỐC ỚT THIÊN NGỌC THỦY CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 91-98. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Đức Toàn, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Trần Nguyễn Ngọc Minh, Thái Văn Tân. 2014. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ TUỔI GỐC GHÉP VÀ THỜI ĐIỂM NGẮT ĐỌT THÍCH HỢP TRÊN CÂY DƯA LEO (CUCUMIS SATIVUS L.) GHÉP MƯỚP (LUFFA CYLINDRICAL L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 68-75. (Đã xuất bản)
30.  Phan Ngọc Nhí, Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Thu Nga, Trần Thị Ba, Đoàn Thị Kiều Tiên. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GỐC GHÉP HỌ DƯA BẦU BÍ ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH HÉO RŨ DO NẤM FUSARIUM OXYSPORUM TRÊN DƯA LEO. HT Bệnh hại thực vật VN. 1. 179. (Đã xuất bản)
31.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy. 2012. HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC RAU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TẠI HUYỆN HỒNG DÂN, BẠC LIÊU. CAAB 2012. 1. 97. (Đã xuất bản)
32.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba. 2012. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ỚT KIỂNG GHÉP TRÊN ỚT HIỂM. CAAB 2012. 1. 87. (Đã xuất bản)
33.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN BỔ SUNG LÊN NĂNG SUẤT CÀ TÍM EG203. CAAB 2012. 1. 80. (Đã xuất bản)
34.  Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ba. 2012. HIỆU QUẢ CỦA DINH DƯỠNG BỔ SUNG QUA LÁ LÊN SINH TRƯỞNG, …. CAAB 2012. 1. 72. (Đã xuất bản)
35.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Bùi Văn Tùng. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN THỦY CANH LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CẢI MẦM THỦY CANH. CAAB 2012. 1. 18. (Đã xuất bản)
36.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy. 2012. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG XÀ LÁCH TRONG MÙA MƯA. CAAB 2012. 1. 62. (Đã xuất bản)
37.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ GHÉP TRÊN GỐC BÌNH BÁT DÂY LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DƯA LÊ KIM CÔ NƯƠNG. CAAB 2012. 1. 9. (Đã xuất bản)
38.  Đinh Trần Nguyễn, Nguyễn Bảo Toàn, Trần Thị Ba. 2011. HIỆU QUẢ CỦA BỐN LOẠI GIÁ THỂ THỦY CANH TỪ XƠ DỪA LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CÀ CHUA SAVIOR (LYCOPERSICON ESCULENTUM). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 245-252. (Đã xuất bản)
39.  Trần Thị Ba, Lê Thị Thúy Kiều. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP GIÁ THỂ ĐẤT FERALIT VÀNG ĐỎ PHÚ QUỐC VÀ XƠ DỪA DASA X0 LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI MẦM (RAPHANUS SATIVUS L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 199-207. (Đã xuất bản)
40.  Đinh Trần Nguyễn, Nguyễn Bảo Toàn, Trần Thị Ba, Bùi Văn Tùng. 2010. HIỆU QUẢ CỦA SỰ BỔ SUNG CALCIUM VÀ PHÂN DƠI VÀO MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG THỦY CANH CÂY CÀ CHUA SAVIOR (LYCOPERSICON ESCULENTUM). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 24-31. (Đã xuất bản)
41.  Trần Thị Ba, Phạm Thanh Phong. 2010. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỐNG VÀ CHỐNG CHỊU BỆNH HÉO TƯƠI DO VI KHUẨN (RALSTONIA SOLANACEARUM) CỦA CÀ CHUA GHÉP TRONG NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 272-279. (Đã xuất bản)
42.  Trần Thị Ba, Lê Thị Thúy Kiều. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP GIÁ THỂ ĐẤT FERALIT VÀNG ĐỎ PHÚ QUỐC VÀ XƠ DỪA DASA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 58-68. (Đã xuất bản)
43.  Trần Thị Ba, Phạm Thanh Phong. 2010. HIỆU QUẢ CANH TÁC CÀ CHUA GHÉP TRÁI VỤ TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 15-23. (Đã xuất bản)
44.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Minh Hiền. 2009. TRẮC NGHIỆM SÁU GIỐNG CẢI XÀ LÁCH VỤ XUÂN HÈ 2008. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 314-322. (Đã xuất bản)
45.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Châu Ngọc Ánh. 2009. ĐÁNH GIÁ TỈ LỆ BỆNH HÉO TƯƠI VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA RED CROWN 250 GHÉP TRÊN CÁC LOẠI GỐC GHÉP KHÁC NHAU TRONG NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 295-304. (Đã xuất bản)
46.  Trần Thị Ba, Nguyễn Mỹ Hoa, Võ Thị Bích Thủy, Tô Như Ái, Lê Phú Duy, . 2009. HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC LÊN NĂNG SUẤT RAU MUỐNG TẠI PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. (Đã xuất bản)
47.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Vương Quy? Khang. 2009. ẢNH HƯỞNG GỐC GHÉP BẦU NHẤT LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA DƯA LÊ KIM CÔ NƯƠNG, XUÂN HÈ 2008. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 305-313. (Đã xuất bản)
48.  Trần Thị Ba, Trâ?n Thiê?n Thiên Trang, va? Vo? Thi? Bi?ch Thu?y. 2009. SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 11 GIỐNG DƯA LÊ TRONG NHÀ LƯỚI VỤ XUÂN HÈ 2007. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 330-338. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Văn Huỳnh, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba, . 2009. THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH (IPM) CHO SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 41-53. (Đã xuất bản)
50.  Trần Thị Ba, Bùi Văn Tùng, Trần Ngọc Liên. 2009. HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ, GIỐNG VÀ DINH DƯỠNG TRÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA XÀ LÁCH TRỒNG THỦY CANH GIA ĐÌNH ĐÔNG XUÂN 2007-2008. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 339-346. (Đã xuất bản)
51.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Ngô Thị Hồng Yến. 2009. SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA 3 GIỐNG DƯA HẤU GHÉPTRÊN GỐC BẦU SAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 323-329. (Đã xuất bản)
52.  Đinh Trần Nguyễn, Trần Thị Ba. 2008. NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TẠO TRÁI DƯA HẤU HÌNH VUÔNG PHỤC VỤ CHƯNG TẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 128-135. (Đã xuất bản)
53.  Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Thị Ba. 2005. CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT DƯA LÊ (MUSKMELON) BẰNG CÁCH BÓN PHÂN KALI TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI CẦN THƠ VỤ XUÂN HÈ NĂM 2004. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 16-25. (Đã xuất bản)
54.  Trần Thị Ba, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Thị BíchThủy. 2004. NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT DƯA HẤU MÙA MƯA BẰNG BIỆN PHÁP PHỦ LIẾP VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 106-115. (Đã xuất bản)
55.  Trần Thị Ba, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Thị Bích Thủy. 2004. HIỆN TRẠNG CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN DƯA HẤU MÙA MƯA TẠI TỈNH CẦN THƠ, TIỀN GIANG VÀ TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 96-105. (Đã xuất bản)
56.  Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy. 2004. SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT MỘT SỐ GIỐNG DƯA HẤU TẠI NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ CẦNTHƠ TỪ NĂM 2001-2003. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 131-137. (Đã xuất bản)