BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRƯƠNG TRỌNG NGÔN Giới tính: Nam
Email: ttngon@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Sinh học Phân tử
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thực vật học 
Công nghệ sinh học 
Cây rau, cây hoa và cây ăn quả 
Công nghệ gen (cây trồng và động vật nuôi); nhân dòng vật nuôi; 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá đa dạng di truyền giống cá Glossogobius và đặc điểm sinh học của loài G. aureus và loài G. sparsipapillus ở Đồng bằng sông Cửu Long 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Ứng dụng công nghệ sinh học trong tuyển chọn dòng/giống lúa thơm đặc sản mới phù hợp với điều kiện canh tác của tỉnh Đồng Tháp 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 B2010-16-150; Khai thác nguồn gen của tập đoàn giống đậu nành (Glycine max L. Merrill) bằng phương pháp tổng hợp (Integrated method) 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại Trường Đại học Cần Thơ: 20 năm nhìn lại và định hướng phát triển
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-676-8   X
2 Vi khuẩn liên kết với thực vật: thành tựu và ứng dụng ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-682-9   X
3 Ecology, biology and population structure of the genus Glossogobous.
NXB Đại học Cần Thơ 2021   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Thị Việt Hà, Trương Trọng Ngôn, Hà Thanh Toàn. 2021. GENETIC RELATIONSHIPS OF FOURTEEN PROMINATE COCOA VARIETIES IN SOUTHERN VIETNAM ASSESSED BY RAPD ANALYSIS. nternational Journal of Innovations in Engineering and Technology. 19. 8-12. (Đã xuất bản)
2.  Trương Trọng Ngôn, Trần Thị Thanh Thủy, Suk-Ha LEE. 2020. APPLICATION OF SNP MARKER FOR THE IDENTIFICATION OF GENE VARIATION RELATING TO FLOWERING TIME IN SOYBEAN. Pharmacophore. 10 (1). 1-12. (Đã xuất bản)
3.  Huynh Van Tien, Trương Trọng Ngôn, Lee Suk-Ha. 2017. SNP MARKER APPLICATION FOR IDENTIFICATION OF GENE VARIATION RELATING TO FLOWERING TIME IN SOYBEAN. Technology Engineering & Science. 4th International Conference. 75-83. (Đã xuất bản)
4.  Huynh Van Tien, Trương Trọng Ngôn, Lee Suk-Ha. 2017. GENETIC VARIATION IN FLOWERING TIME OF SOYBEAN BASED ON DNA MARKERS. Technology Engineering & Science. 4th International Conference. 62-74. (Đã xuất bản)
5.  Cao Ngọc Điệp, Trương Trọng Ngôn. 2016. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF RHIZOSPHERIC BACTERIA IN FERRALSOLS OF TITHONIA (TITHONIA DIVERSIFOLIA (HAMSL.) GRAY) IN DAKNONG AND DAKLAK PROVINCE(S) VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Volume 5, Issue 4. 230-245. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Trí Yến Chi, Trương Trọng Ngôn. 2016. SCREENING OF AROMATIC RICE LINES BY USING MOLECULAR MARKER AND SENSORY TEST. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 100-104. (Đã xuất bản)
7.  Văn Thị Phương Như, Trương Trọng Ngôn, Cao Ngọc Điệp. 2014. EFFECTS OF AZOSPIRILLUM AMAZONENSE AND BACILLUS SUBTILIS ON GROWTH AND GRAIN YIELD OF HIGH-YIELDING RICE (CV. MA LAM 213) CULTIVATED ON SANDY LOAM SOILS OF PHU YEN PROVINCE, VIETNAM. Journal of Plant Science. 2(6). 324-333. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Tran Ngoc Chi, Trương Trọng Ngôn. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ TUỔI VÀ CHIỀU CAO GỐC GHÉP ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÂY ỚT CAY GHÉP TẠI ĐỒNG THÁP. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 16-23. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Thị Việt Hà, Phan Thị Bích Trâm, Trương Trọng Ngôn, Hà Thanh Toàn. 2021. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN DỊCH RỈ HẠT CA CAO. tạp chí khoa học va công nghệ Nông nghiep Viet nam. 3. 93-100. (Đã xuất bản)
3.  Trương Trọng Ngôn, Trần Thị Thanh Thủy. 2020. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NGUỒN TẬP ĐOÀN GIỐNG ĐẬU NÀNH BẰNG MÃ QR (QUICK RESPONSE). Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đại học Văn Lang, Tp. Hồ Chí Minh. 1. 196-208. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Thị Việt Hà, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng, Hà Thanh Toàn. 2019. SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP LY TRÍCH DNA TRONG CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ HẠT CA CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 9-15. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Trí Yến Chi, Trương Trọng Ngôn, Nguyễn Phạm Anh Thi. 2019. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI RẦY NÂU CỦA 6 DÒNG LÚA LAI TẠI LONG PHÚ - SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 174-181. (Đã xuất bản)
6.  Trương Trọng Ngôn, Trần Thị Thanh Thủy. 2018. CHỌN TẠO 12 GIỐNG ĐẬU XANH D9X ĐỘT BIẾN (VIGNA RADIATA L.) CÓ KIỂU TRÁI CHÍN ĐỒNG LOẠT BẰNG DẤU PHÂN TỬ DNA. Khoa học và Công nghệ. ISBN 978 604 913 759 4. 1282-1288. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thị Thanh Thủy, Trương Trọng Ngôn. 2018. NGHIÊN CỨU VÀ KHAI THÁC 19 DÒNG TAICHUNG ĐỘT BIẾN (VIGNA RADIATA) DỰA VÀO ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, NÔNG HỌC VÀ DẤU PHÂN TỬ DNA. Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018, Hà Nội, 26 tháng 10. ISBN 978 604 913 759 4. 1290-1296. (Đã xuất bản)
8.  Trương Trọng Ngôn, Trần Thị Thanh Thủy. 2018. NGHIÊN CỨU VÀ KHAI THÁC NGUỒN GEN DƯA LEO NHẬP NỘI DỰA VÀO ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, NÔNG HỌC VÀ DẤU PHÂN TỬ SSR. Khoa học và Công nghệ. ISBN 978 604 913 759 4. 1275-1281. (Đã xuất bản)
9.  Trương Trọng Ngôn, Nguyễn Trí Yến Chi. 2016. KHẢO SÁT SỰ PHÂN LY TỔ HỢP LAI HỒI GIAO LÚA THƠM KHÁNG RẦY NÂU DỰA VÀO ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC VÀ DẤU PHÂN TỬ. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 7 (68). 34-39. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thị Thanh Thủy, Trương Trọng Ngôn. 2016. PHÂN TÍCH CÁC THÔNG SỐ DI TRUYỀN Ở BỐN QUẦN THỂ ĐẬU XANH TAICHUNG ĐỘT BIẾN THẾ HỆ M3. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 127-132. (Đã xuất bản)
11.  Trần Thị Thanh Thủy, Trương Trọng Ngôn. 2016. KHẢO SÁT NĂNG SUẤT VÀ KIỂU CHÍN CỦA CÁC DÒNG ĐẬU XANH ĐỘT BIẾN Ở THẾ HỆ M5. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 218-225. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Văn Tiền, Trương Trọng Ngôn, Cao Ngọc Điệp. 2015. TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG TỔNG HỢP CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS ARYABHATTAI KG12S VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU BIOGAS TỪ TRẠI CHĂN NUÔI HEO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 32-41. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thị Xuân Mai, Trương Trọng Ngôn, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thành Tâm. 2014. HIỆU QUẢ CỦA CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRỢ GIÚP CHỌN LỌC TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 78-84. (Đã xuất bản)
14.  Trương Trọng Ngôn, NGUYEN TRI YEN CHI. 2013. TƯƠNG TÁC KIỂU GEN - MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT CỦA 15 GIỐNG ĐẬU XANH CÓ TRIỂN VỌNG. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 215. 48. (Đã xuất bản)
15.  Trương Trọng Ngôn, Nguyễn Thị Yến Chi. 2013. ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA DẠNH DI TRUYỀN CỦA 16 GIỐNG ỚT NHẬP NỘI DỰA VÀO HÌNH THÁI VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ SRR. HN KHCN sinh học toàn quốc 2013. 1. 157. (Đã xuất bản)
16.  Lê Quang Khôi, Trương Trọng Ngôn, Cao Ngọc Điệp. 2013. ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOSPHAT PHÂN LẬP TỪ TRONG NƯỚC AO NUÔI CÁ TRA VÀ CHẤT THẢI TRẠI CHĂN NUÔI HEO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 163-167. (Đã xuất bản)
17.  Trương Trọng Ngôn, Nguyễn Trí Yến Chi. 2013. TƯƠNG TÁC KIỂU GEN - MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA 15 GIỐNG ĐẬU XANH CÓ TRIỂN VỌNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 19-24. (Đã xuất bản)
18.  Lê Quang Khôi, Cao Ngọc Điệp, Trương Trọng Ngôn. 2013. ỨNG DỤNG VI KHUẨN TÍCH LŨY POLY PHOSPATE ĐỂ LOẠI BỎ PHOSPHATE HÒA TAN TRONG NƯỚC THẢI. HN khoa học sinh học toàn quốc. 2. 284. (Đã xuất bản)
19.  Trương Trọng Ngôn, Nguyễn Quang Đạt. 2013. KHẢO SÁT SỰ PHÂN LY CỦA TỔ HỢP LAI ĐẬU NÀNH HOANG (GLYCINE SOJA) VÀ ĐẬU NÀNH TRỒNG (GLYCINE MAX) DỰA VÀO HÌNH THÁI, NÔNG HỌC VÀ DẤU PHÂN TỬ SSR. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 104. (Đã xuất bản)
20.  Trương Trọng Ngôn, Nguyễn Trí Yến Chi. 2013. KHẢO SÁT BIẾN DỊ DI TRUYỀN CỦA 15 GIỐNG ĐẬU XANH (VIGNA RADIATA) CÓ TRIỂN VỌNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 168-172. (Đã xuất bản)
21.  Trương Trọng Ngôn, NGUYEN TRI YEN CHI. 2013. KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH TRẠNG DI TRUYỀN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH TRIỂN VỌNG. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 217. 28. (Đã xuất bản)
22.  Trương Trọng Ngôn, Phạm Trường An. 2012. A CONBINATION OF DNA MARKER WITH SELECTION INDEX FOR THE IMPROVERMENT OF SOYBEAN VARIETIES. Tập chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Ngư. 4. 53. (Đã xuất bản)
23.  Trương Trọng Ngôn. 2012. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỆ SỐ ĐƯỜNG DẪN CỦA 18 GIỐNG ỚT …. Nông nghiệp & PTNT. 206. 9. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng. 2012. QUAN HỆ GIỮA CÁC GIỐNG, LOÀI HOA LAN (ORCHIDACEAE) DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 165-175. (Đã xuất bản)
25.  Trương Trọng Ngôn, Nguyễn Văn Chương, Trần Thị Thanh Thủy. 2012. PHÂN TÍCH BIẾN DỊ DI TRUYỀN Ở DẠNG VÀ SỐ TRÁI ĐẬU NÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG VIỀN. Hội nghị Khoa học 2012 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam. 1. 77. (Đã xuất bản)
26.  Trương Trọng Ngôn. 2012. PHÂN TÍCH BIẾN DỊ DI TRUYỀN Ở DẠNG VÀ SỐ TRÁI ĐẬU NÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG VIỀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 54-62. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Văn Tú, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Vũ Linh. 2011. THANH LỌC CÁC GIỐNG LÚA MANG GEN KHÁNG RẦY NÂU BẰNG DẤU PHÂN TỬ DNA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 272-281. (Đã xuất bản)
28.  NGUYEN THI MY DUYEN, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng. 2011. NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ CÁC GIỐNG LOÀI LAN DỰA TRÊN PHÂN TÍCH CÁC TRÌNH TỰ INTERNAL TRANSCRIBED SPACER. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)
29.  Trương Trọng Ngôn, Trần Thị Thanh Thủy. 2011. PHÂN TÍCH QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CỞ HẠT VỚI HÀM LƯỢNG DẦU VÀ THÀNH PHẦN ACID BÉO CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU NÀNH (GLYCINE MAX (L.) MERRILL). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 160-168. (Đã xuất bản)
30.  Trương Trọng Ngôn, Trần Thị Thanh Thủy. 2011. PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ VIỆC XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN LÕI CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG ĐẬU NÀNH (GLYCINE MAX (L.) MERRILL). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 150-159. (Đã xuất bản)