BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN VŨ PHẾN Giới tính: Nam
Email: tvphen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Bảo vệ thực vật
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và khả năng phòng trị bệnh đốm nâu (do nấm Neoscytalidium dimidiatum, Crous và Slipper) trên thanh long (Hylocereus undatus) bằng biện pháp sinh học với nấm Trichodrma spp. và vi khuẩn Bcillus spp. tại Châu Thành, Long An 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Ứng dụng vi khuẩn vùng thân, lá và vùng rễ lúa kết hợp với dẫn xuất từ chitosan để phòng trừ một số bệnh hại quan trọng và kích thích tăng trưởng cây lúa 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Xây dụng quy trình quản lý tổng hợp một số bệnh hại quan trọng trên cây Nghệ canh tác tại vùng Bảy Núi - An Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp để quản lý bệnh thối củ trên cây gừng tại An Giang 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản lý dịch hại cây trồng thân thiện với môi trường
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-646-1   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Vũ Phến, Đỗ Hoàng Duy. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ VI KHUẨN BACILLUS SP. TRONG QUẢN LÝ BỆNH ĐỐM NÂU DO NẤM NEOSCYTALIDIUM DIMIDIATUM TRÊN THANH LONG. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam. 18. 249-257. (Đã xuất bản)
2.  Trần Vũ Phến, Vo Minh Luan. 2019. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN BACILLUS SP. TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam. 18. 77-85. (Đã xuất bản)
3.  Trần Vũ Phến, Trần Văn Nhã, Huỳnh Văn Nghi, Trần Thị Thúy Ái, Đổ Văn Chúng. 2018. BỆNH VI KHUẨN HẠI GỪNG. Bệnh hại cây trồng Việt Nam. Vũ Triệu Mân, Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim. 158-165. (Đã xuất bản)
4.  Trần Vũ Phến, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thanh Lăm. 2017. HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN ỚT DO NẤM COLLETOTRICHUM GLOESPORIOIDES CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SPP.. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam. lần thứ 16. 61-70. (Đã xuất bản)
5.  Trần Vũ Phến, Trần Hoàng Khang , Lê Thị Linh , Đinh Ngọc Trúc. 2017. KHẢ NĂNG TĂNG CƯỜNG SỨC CHỐNG CHỊU CỦA CÂY LÚA ĐỐI VỚI ĐIỀU KIỆN ĐẤT NHIỄM MẶN CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SPP. TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16. . 71-78. (Đã xuất bản)
6.  Trần Trọng Dũng, Trần Vũ Phến, Lê Văn Vàng, , Phạm Văn Sol. 2017. TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA SÂU ĐỤC TRÁI CITRIPESTIS SAGITTIFERALIS GÂY HẠI BƯỞI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 64-69. (Đã xuất bản)
7.  Trần Vũ Phến, Nguyễn Thị Tuyết Loan. 2016. HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH HÉO XANH VÀ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG CÂY ỚT CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ VI KHUẨN BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS. Hôi thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016. . 10-20. (Đã xuất bản)
8.  Trần Vũ Phến, Nguyễn Thị Huyền Trâm , Huỳnh Văn Nghi. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI NHÂN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH NỘI BÀO TỬ CỦA VI KHUẨN BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016. . 40-49. (Đã xuất bản)
9.  Trần Vũ Phến, Trần Ánh Lụa, Đinh Ngọc Trúc. 2016. KHẢ NĂNG KÍCH KHÁNG LƯU DẪN CỦA VI KHUẨN BACILLUS SPP. ĐỐI VỚI BỆNH CHÁY LÁ LÚA DO NẤM PYRICULARIA ORYZAE TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 249-257. (Đã xuất bản)
10.  Trần Vũ Phến, Phùng Thị Thanh Thảo. 2015. HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ SINH HỌC BỆNH THỐI GỐC LÚA CỦA VI KHUẨN VÙNG RỄ THUỘC CHI BACILLUS. Tạp chí Bảo vệ thực Vật. 4. 20-24. (Đã xuất bản)
11.  Trần Vũ Phến, Nguyễn Thị Vàng , Đinh Ngọc Trúc. 2014. KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ SINH HỌC BỆNH BẠC LÁ LÚA CỦA MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS PHÂN LẬP TỪ TỈNH HẬU GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 62-69. (Đã xuất bản)
12.  Đinh Ngọc Trúc, Trần Vũ Phến. 2014. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM PYRICULARIA ORYZAE CAV. VÀ CƠ CHẾ CÓ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật VN lần 13 , Trường ĐH Nông Lân TP Hồ Chí Minh, 6-7/5/2014. 13. 208-217. (Đã xuất bản)
13.  Trần Vũ Phến, Lê Hữu Việt, Trần Thành Nhơn . 2014. HIỆU QUẢ PHÒNG NGỪA BỆN HÉO XANH THỐI CỦ CÂY GỪNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐẤT TRƯỚC KHI TRỒNG. Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật VN lần 13 , Trường ĐH Nông Lân TP Hồ Chí Minh, 6-7/5/2014. 13. 85-95. (Đã xuất bản)
14.  Lưu Thế Hùng, Trần Vũ Phến. 2014. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG BACILLUS SPP. ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ TỈNH HẬU GIANG ĐỐI VỚI NẤM GÂY BỆNH ĐỐM VẰN HẠI LÚA (RHIZOCTONIA SOLANI KUHN) TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật VN lần 13, Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, 6-7/5/2014. 13. 249-257. (Đã xuất bản)
15.  Trần Vũ Phến, Huỳnh Văn Nghi, Trần Văn Nhã. 2014. CHỌN LỌC VÀ ỨNG DỤNG VI KHUẨN VÙNG RỄ ĐỂ PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI CỦ GỪNG DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY RA. Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các Trường ĐH và cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần VI, Đắk Lắk, 9/2014. . 520-526. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Văn Nghi, Trần Văn Nhã, Trần Vũ Phến. 2014. CHỌN LỌC VÀ ỨNG DỤNG VI KHUẨN VÙNG RỄ ĐỂ PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI CỦ GỪNG DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY RA. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các Trường đại học và cao đẳng khối Nông-Lâm-Ngư-Thủy Lợi toàn quốc lần thứ sáu, Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk, 25-26/ 9/ 2014. . 520-526. (Đã xuất bản)
17.  Trần Vũ Phến, Lê Hữu Việt, Nguyễn Trung Dương. 2014. HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐẤT TRÊN BỆNH THỐI CỦ GỪNG DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 83-93. (Đã xuất bản)
18.  Trần Vũ Phến, Trần Thị Bích Trân, Lê Văn Đức. 2013. HIỆU QUẢCỦA VI KHUẨN BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, BREVIBACILLUS BREVIS VÀ CHITO-OLIGOSACCHARIDE TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. HTQG bệnh hại thực vật VN. 1. 209. (Đã xuất bản)
19.  Trần Vũ Phến, Đỗ Văn Chúng, Trần Thị Huỳnh Châu, Nguyễn Ngọc Thiên Nhi. 2013. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH HÉO XANH THỐI CỦ GỪNG Ở CÁC HUYỆN CHÂU PHÚ, CHỢ MỚI VÀ TRI TÔN (AN GIANG). HTQG bệnh hại thực vật VN. 1. 93. (Đã xuất bản)
20.  Trần Vũ Phến. 2012. KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 153. (Đã xuất bản)
21.  Trần Vũ Phến. 2012. THÀNH PHẦN TUYẾN TRÙNG KÝ SINH TRÊN GỪNG TẠI AN GIANG. Bệnh hại thực vật Việt Nam. 1. 262. (Đã xuất bản)
22.  Trần Vũ Phến. 2012. HIỆU QUẢ KÍCH KHÁNG LƯU DẪN …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 139. (Đã xuất bản)
23.  Trần Vũ Phến. 2012. HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 160. (Đã xuất bản)
24.  Trần Vũ Phến. 2011. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN VÙNG RỄ THUỘC CHI BACILLUS ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN RAL… GÂY BỆNH THỐI CỦ GỪNG. Bệnh hại thực vật Việt Nam. 1. 190. (Đã xuất bản)
25.  Trần Vũ Phến, Phan Thị Mỹ Phúc, Duy Văn Ai, Nhan Hoàng Phong. 2010. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN VÙNG RỄ KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÒNG TRỪ SINH HỌC BỆNH HÉO XANH DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM TRÊN CÂY CÀ CHUA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 97-106. (Đã xuất bản)
26.  Trần Vũ Phến, . 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN ĐẠM TRÊN HOẠT TÍNH CỦA PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE VÀ TRÊN HIỆU QUẢ KÍCH KHÁNG LƯU DẪN CHỐNG BỆNH CHÁY LÁ LÚA (P. GRISEA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 26-35. (Đã xuất bản)
27.  Trần Vũ Phến, Lê Văn Xiêm. 2007. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TRỒNG CÂY PHỦ ĐẤT TRONG VIỆC KIỂM SOÁT CỎ DẠI VÀ CUNG CẤP THỨC ĂN CHO CHĂN NUÔI TRONG VƯỜN CÂY ĂN TRÁI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 115-124. (Đã xuất bản)