BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN VĂN HAI Giới tính: Nam
Email: tvhai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Bảo vệ thực vật
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất virus gây bệnh côn trùng NPV trong phòng trị nhóm sâu ăn lá hại rau màu tại tỉnh Hậu Giang 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Quy trình sản xuất chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae, nấm trắng Beauveria bassiana và nấm tím Paecilomyces sp. từ gạo 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Phòng trừ rầy Đầu vàng hại mía bằng nấm ký sinh tại tỉnh Sóc Trăng 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ nguyên sinh động vật (Microsporidae: Protozoa) để phòng trừ sâu ăn lá (sâu ăn tạp, sâu xanh,…) cho vùng rau an toàn Thành phố Cần Thơ 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu ứng dụng nuôi thả ong ký sinh Asecodes hipinariu Buocek, thả tập trung để kiểm soát sự phá hại của bọ cánh cứng Brontispa longgissima Gestro hại dừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Ứng dụng chế phẩm sinh học từ nấm có ích để phòng trừ bọ dừa cánh cứng và nhóm rệp sáp hại rễ cây trồng cạn cho vùng đất giồng cát Trà Vinh 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản lý dịch hại cây trồng thân thiện với môi trường
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-646-1   X
2 Côn trùng trong kho vựa
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Hồng Ửng, Trần Văn Hai, Lê Văn Vàng, Châu Nguyễn Quốc Khánh, THI-HIEN NGUYEN. 2020. BIOLOGY, MORPHOLOGY AND DAMAGE OF THE LESSER COCONUT WEEVIL, DIOCALANDRA FRUMENTI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) IN SOUTHERN VIETNAM. BIODIVERSITAS. 21. 4686-4694. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hồng Ửng, Trần Văn Hai, , Lê Văn Vàng, Dương Kều Hạnh. 2018. EFFECTIVENESS OF GREEN MUSCARDINE FUNGUS METARHIZIUM ANISOPLIAE AND SOME INSECTICIDES ON LESSER COCONUT WEEVIL DIOCALANDRA FRUMENTI FABRICIUS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 1-7. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trịnh Thị Xuân, Trần Văn Hai, Phạm Kim Sơn. 2020. GIÁM ĐỊNH MẪU NẤM METARHIZIUM KÝ SINH CÔN TRÙNG THU THẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10 ngày 22-23 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội. . 617 - 625. (Đã xuất bản)
2.  Trịnh Thị Xuân, Trần Văn Hai, Lê Thị Ngọc Xuân, Trương Thành Nhân, Trương Thành Đức. 2020. HIỆU QUẢ CỦA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS THURINGIENSIS VAR. AIZAWAI TRONG PHÒNG TRỪ SÂU XANH DA LÁNG SPODOPTERA EXIGUA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) GÂY HẠI HÀNH LÁ (ALLIUM FISTULOSUM) Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. bao ve thuc vat. 286. 3-8. (Đã xuất bản)
3.  Trịnh Thị Xuân, Trần Văn Hai, Trương Thanh Xuân Liên, Từ Ngọc Thiện. 2020. HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG VIRUS SPODOPTERA LITURA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS ĐỐI VỚI SÂU KHOANG, SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM. hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10 ngày 22-23 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội. . 605-616. (Đã xuất bản)
4.  Văng Thị Tuyết Loan, Trịnh Thị Xuân, Trần Văn Hai. 2019. ĐỊNH DANH LOÀI VÀ HIỆU LỰC CỦA 3 CHỦNG NẤM HUNGARY PHÒNG TRỪ BỌ HÀ (CYLAS FORMICARIUS FAB.) HẠI KHOAI LANGRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 11. 5-10. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hồng Ửng, Trần Văn Hai, Lê Văn Vàng, . 2016. TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA BỌ VÒI VOI DIOCALANDRA FRUMENTI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) HẠI DỪA TẠI TỈNH TRÀ VINH. Bảo Vệ Thực Vật. 5. 36-43. (Đã xuất bản)
6.  , Trương Thanh Xuân Liên, Dương Thị Thu Nhi, Trần Văn Hai. 2016. PHÂN LẬP VI RÚT SENPV TỪ SÂU XANH DA LÁNG (SPODOPTERA EXIGUA HÜBER) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 233-240. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thị Ngọc Xuân, Trần Văn Hai, , Lương Thị Hoàng Dung, Douangvilavanh Keomanivone. 2016. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHỦNG NẤM NOMURAEA RILEYI (FARLOW) SAMSON KÝ SINH CÔN TRÙNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 70-78. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Hữu Đức, Trần Văn Hai. 2016. XÁC ĐỊNH LOÀI, ĐẶC DIỂM SINH HỌC VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRỪ SÙNG KHOAI LANG (CYLAS FORMICARIUS FABRICIUS) TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA CÁC CHỦNG NẤM BEAUVERIA KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI PHÂN LẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 36-46. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Kim Sơn, Trần Văn Hai, Lê Văn Vàng. 2016. KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA NẤM KÝ SINH ĐỐI VỚI THÀNH TRÙNG SÙNG KHOAI LANG, CYLAS FORMICARIUS FABR. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 31-37. (Đã xuất bản)
10.  , Trương Thanh Xuân Liên, Trần Văn Hai. 2016. SO SÁNH THỨC ĂN NHÂN TẠO VÀ LÁ HÀNH LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA SÂU XANH DA LÁNG SPODOPTERA EXIGUA HUBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 226-232. (Đã xuất bản)
11.  Trần Thị Tho, Trần Văn Hai, . 2014. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHỦNG NẤM TÍM PAECILOMYCES JAVANICUS KÝ SINH RỆP SÁP GIẢ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 105-112. (Đã xuất bản)
12.  Trần Văn Hai, . 2012. XÁC ĐỊNH LOÀI CỦA NẤM METARHIZIUM KÝ SINH CÔN TRÙNG GÂY HẠI …. CAAB 2012. 1. 375. (Đã xuất bản)
13.  Lê Hữu Phước, Trần Văn Hai. 2011. ĐỊNH DANH MỘT SỐ CHỦNG NẤM KÝ SINH CÔN TRÙNG TỪ HAI LOÀI NẤM METARHIZIUM ANISOPLIAE SOROKIN, BEAUVERIA BASSIANA VUILLEMIN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 212-218. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Kim Sơn, , TRAN HONG CUC, Trần Văn Hai. 2010. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ BỆNH CÂY LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CHỦNG NẤM KÍ SINH TRÊN CÔN TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN-VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
15.  Trần Văn Hai, Phạm Kim Sơn, . 2009. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA SÙNG ĐẤT LEPIDIOTA COCHINCHINAE BRENSKE HẠI RỄ ĐẬU PHỘNG & BẮP VÀ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM XANH METARHIZIUM ANISOPLIAE SOROKIN, NẤM TRẮNG BEAUVERIA BASSIANA VUILLEMIN ĐỐI VỚI DỊCH HẠI NÀY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 63-70. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Văn Huỳnh, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba, . 2009. THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH (IPM) CHO SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 41-53. (Đã xuất bản)
17.  Trần Văn Hai, Phạm Kim Sơn, . 2009. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA SÂU XẾP LÁ ĐẬU PHỘNG ARCHIPS MICACERANA WALKER VÀ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM XANH METARHIZIUM ANISOPLIAE SOROKIN ĐỐI DỊCH HẠI NÀY TẠI TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 54-62. (Đã xuất bản)
18.  Trần Văn Hai, Trần Văn Trưa, Trần Văn Mi. 2008. ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG HẠI KHO BẢO QUẢN NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 92-100. (Đã xuất bản)