BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ QUANG MINH Giới tính: Nam
Email: vqminh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên Đất đai
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Viễn thám 
Thổ nhưỡng học 
Đánh giá đất cảm quan (Visual Soil Assessments) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Xác định các chỉ thị của sự suy giảm và các biện pháp cải thiện độ phì đất nông nghiệp vùng ĐBSCL trên cơ sở hệ thống FCC (Fertility Capability Classification) 2020 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị triển vọng tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Hệ thống canh tác cải thiện độ phì nhiêu đất cho sản xuất lúa bền vững vùng ĐBSCL, Việt Nam (VLIR-TEAM) 2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất khả năng phát triển một số mô hình nông nghiệp đô thị ở thành phố Trà Vinh 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Đánh giá tổn thương tài nguyên đất của tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nước có kinh tế mới nổi, giai đoạn mở rộng tại Việt Nam (dự án RIICE) 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
8 Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu các biện pháp thích ứng cho cộng đồng vùng ven biển 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
9 Lập dự án đầu tư phát triển cây sầu riêng xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
10 Ứng dụng công nghệ WebGIS và ảnh viễn thám quản lý tiến độ xuống giống và cảnh báo phòng trừ dịch hại lúa ở tỉnh An Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
11 Cải thiện năng suất, chất lượng cho cây khóm ở huyện Gò Quao – biện pháp bảo quản chế biến sản phẩm sau thu hoạch 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
12 B2009-16-145TĐ; Ứng dụng công nghệ GIS trong theo dõi sự di trú và dự báo sự hiện diện của rầy hại lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
13 Đánh giá khả năng và phạm vi thích nghi một số giống lúa có triển vọng của Sóc Trăng do tác động của BĐKH 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
14 Ứng dụng GIS trong quản lý dữ liệu BVTV Đồng Tháp 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
15 Nghiên cứu đánh giá tính kháng, khả năng chống chịu và biện pháp phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá của bộ giống lúa cho vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
16 Đánh giá độ phì và các yếu tố trở ngại trên nền đất canh tác lúa và cây ăn trái tỉnh Hậu Giang 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
17 Lập bản đồ dịch tễ bệnh lở mồm long móng gia súc, dịch tả heo, heo tai xanh, cúm gia cầm tỉnh Bạc Liêu 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
18 B2006-16-07; Sử dụng ảnh viễn thám đa phổ, đa thời gian để theo dõi sự di chuyển cơ cấu nuôi trồng thủy sản trên vùng ngập mặn ven biển ĐBSCL. 2007 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
19 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường tỉnh Hậu Giang 2006 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
20 B2002-31-30: Phân loại độ phì tự nhiên đất trên cơ sở chuyển đổi từ chú dẫn bản đồ đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long (phân loại theo Soil Taxomomy USDA, FAO, Việt Nam) sang hệ thống phân loại độ phì FCC (Fertility Capability Classi -fication). 2004 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
21 B2003-31-62: Chỉnh lý bổ sung bản đồ đất và phân vùng độ phì đất theo FCC ở Đồng bằng sông Cửu Long, tỉ lệ 1/250.000. 2004 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
22 Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá tài nguyên-môi trường tỉnh Sóc Trăng bằng kỹ thuật GIS 2004 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
23 Xây dựng phương pháp báo sâu bệnh hại lúa vùng ĐBSCL bằng kỹ thuật GIS (Hệ thống thông tin địa lý). 2004 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật viễn thám
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
2 Phân Loại-Khảo sát-Bản đồ đất
Đại học Cần Thơ 2012 X  
3 Quản lý khai thác tài nguyên đất đai
Đại học Cần Thơ 2013 X  
4 Viễn thám Ứng dụng
Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-046-9. X  
5 Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-642-3   X
6 Cỏ vetiver (chrysopogon zizanioides) và các ứng dụng ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-703-1   X
7 Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-645-4   X
8 Phân loại đất và lập bản đồ đất
  X
9 Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai
  X
10 Viễn thám Ứng dụng
978-604-919-046-9.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. MAJOR LAND USES ON ACID SULFATE SOILS OF HAU GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. 5. 192-196. (Đã xuất bản)
2.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. LIMITATION AND RECOMMENDATION FOR RICE CULTIVATION ON THE PROBLEM SOILS IN THE SOUTHERN REGION OF VIETNAM. Indian Jpurnal of Agricultural Research. 54. 617-622. (Đã xuất bản)
3.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. PREDICTION OF ORCHARD SOILS DEGRADATION USING MUNSELL SOIL COLOR. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 9. 338-343. (Đã xuất bản)
4.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2019. PEDOTRANSFER FUNCTION FOR PREDICTING ORCHARD ORGANIC CARBON SOIL IN HAUGIANG PROVINCE, VIETNAM. Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences. 7. 145-155. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Walaiporn Phonphan, Thitinat Korsem, Nguyễn Trọng Cần. 2019. DETERMINATION OF AQUACULTURE DISTRIBUTION BY USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY IN THANH PHU DISTRICT, BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 61. 35-41. (Đã xuất bản)
6.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. CURRENT LAND USES ON PROBLEM SOILS IN HAU GIANG PROVINCE, VIET NAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog. 6. 55-61. (Đã xuất bản)
7.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. SOIL FERTILITY CAPABILITY CLASSIFICATION (FCC) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM BASED ON THE CONVERSION OF SOIL MAP (WRB). International Journal of Engineering Sciences &Research Technology. 8(6). 224 – 231. (Đã xuất bản)
8.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2019. MAP MANIPULATION FOR RICE SOIL FERTILITY CLASSIFICATION OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog. 6. 61-69. (Đã xuất bản)
9.  Võ Quang Minh. 2018. GIS AND REMOTE SENSING IN THE 4.0 AGRICULTURAL REVOLUTION IN THE MEKONG DELTA. International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018. . 10-19. (Đã xuất bản)
10.  Nguyen-Thanh Son, Võ Quang Minh, Cheng-Ru Chen, Chi-Farn Chen. 2018. ASSESSMENT OF SENTINEL-1A DATA FOR RICE CROP CLASSIFICATION USING RANDOM FORESTS AND SUPPORT VECTOR MACHINES. Geocarto International. Volume 33, 2018 - Issue 6. (Đã xuất bản)
11.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi. 2018. APPLICATION OF GIS IN THE MAPPING OF SOIL FERTILITY DISTRIBUTION IN THE MEKONG DELTA. International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018. . 60-65. (Đã xuất bản)
12.  Võ Quốc Tuấn, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Huỳnh Thị Kim Nhân, Trần Thanh Tùng. 2018. ASSESSMENT OF POSSIBILITY OF USING SENTINEL-1 DATA IN COMBINATION WITH ORYZA MODEL FOR RICE PRODUCTION ESTIMATION: A CASE STUDY IN AN GIANG PROVINCE, MEKONG DELTA. International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018. . 287-292. (Đã xuất bản)
13.  Trần Hữu Duy, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Andrew Makowicki, Pariwate Varnakovida. 2018. A RULE-BASED OBIA APPROACH FOR TOBACCO PLANTATION CLASSIFICATION IN SUKHOTHAI PROVINCE, THAILAND. GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS). . 140-150. (Đã xuất bản)
14.  T. D. Setiyono, Võ Quang Minh, Võ Quốc Tuấn, M. R. O. Mabalay, S. Pazhanivelan, T. Veasna, M. Sothy, P. Rakwatin, A. Intrman, D. M. Phuong, M. Barbieri, L. Gatti, F. Collivignarelli, J. Raviz, A. Rala, C. Garcia, A. Maunahan, G. Romuga, N. I. Khan, F. H. Holecz, E. D. Quicho. 2018. RICE YIELD ESTIMATION USING SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR) AND THE ORYZA CROP GROWTH MODEL: DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE SYSTEM IN SOUTH AND SOUTH-EAST ASIAN COUNTRIES. International Journal of Remote Sensing. 11 Dec 2018. (Đã xuất bản)
15.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2016. THE SOIL FERTILITY CLASSIFICATION AND CONSTRAINTS FOR RICE CULTIVATION IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 1-6. (Đã xuất bản)
16.  Trần Thanh Dân, Võ Quang Minh, Trần Thị Ngọc Trinh, Huỳnh Ngọc Vân. 2016. ADAPTABILITY ZONING FOR SALTY-TOLERANT RICE VARIETIES IN SOC TRANG PREFECTURE BY USING GIS AND REMOTE SENSING. Journal of eological esource and Engineering. 3. 142-150. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thanh Sơn, Võ Quang Minh, Ya Wen Lin, Lam Dao Nguyen, Shou Hao Chiang, Shin Ichi Sobue, Cheng Ru Chen, Ly Yu Chang, Chi Fan Chen. 2016. A LOGISTIC-BASED METHOD FOR RICE MONITORING FROM MULTI-TEMPORAL MODIS-LANDSAT FUSION DATA. European Journal of Remote Sensing. 49. 39-56. (Đã xuất bản)
18.  Hironori Arai, Trương Quốc Phú, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh, Võ Quốc Tuấn, Masayoshi Mano, Vinay Kumar Dadhwal, Suraj Reddy Rodda, Chandra Shekhar Jha, Syunsuke Hanazawa, Ryo Yoshioka, Kazuyuki Inubushi. 2016. FUNCTION OF THE METHANOGENIC COMMUNITY IN MANGROVE SOILS AS INFLUENCED BY THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE HYDROSPHERE. Soil Science and plant nutrition. Vol. 62, No. 2. 150-163. (Đã xuất bản)
19.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Alexis Drogoul, Benoit Gaudou, Patrick Taillandier. 2016. EXPLORING AGENT ARCHITECTURES FOR FARMER BEHAVIOR IN LAND-USE CHANGE. A CASE STUDY IN COASTAL AREA OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Lecture Notes in Computer Science. 9568. 146-158. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm. 2015. ASSESSMENT THE VULNERABLE AREA OF CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE COASTAL REGION OF MEKONG RIVER USING GEOGRAPHIC INFORMATION TECHNOLOGY (GIS) TECHNIQUE. The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.. . (Đã xuất bản)
21.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2015. ASSESSMENT TREND OF INUNDATION AND SALINITY INTRUSION IN COASTAL ZONE, MEKONG DELTA THROUGH CLIMATE CHANGE SCENARIOS. The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.. . (Đã xuất bản)
22.  Nguyen Thanh Son, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quang Minh, C.F. Chen , C.R. Chen . 2014. A COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTITEMPORAL MODIS EVI AND NDVI DATA FOR LARGE-SCALE RICE YIELD ESTIMATION. Agricultural and Forest Meteorology. 197. 52-64. (Đã xuất bản)
23.  Andrew Nelson, Tri Setiyono, Arnel B. Rala, Emma D. Quicho, Jeny V. Raviz, Prosperidad J. Abonete, Aileen A. Maunahan, Cornelia A. Garcia, Hannah Zarah M. Bhatti, Lorena S. Villano, Pongmanee Thongbai, Francesco Holecz, Massimo Barbieri, Francesco Collivignarelli, Luca Gatti, Eduardo Jimmy P. Quilang, Mary Rose O. Mabalay, Pristine E. Mabalot, Mabel I. Barroga, Alfie P. Bacong, Norlyn T. Detoito, Glorie Belle Berja, Frenciso Varquez, Wahyunto, Dwi Kuntjoro, Sri Retno Murdiyati, Sellaperumal Pazhanivelan, Pandian Kannan, Petchimuthu Christy Nirmala Mary, Elangovan Subramanian, Preesan Rakwatin, Amornrat Intrman, Thana Setapayak, Sommai Lertna, Võ Quang Minh, Võ Quốc Tuấn, Trinh Hoang Duong, Nguyen Huu Quyen, Duong Van Kham, Sarith Hin, Touch Veasna, Manoj Yadav, Chharom Chin. 2014. TOWARDS AN OPERATIONAL SAR-BASED RICE MONITORING SYSTEM IN ASIA: EXAMPLES FROM 13 DEMONSTRATION SITES ACROSS ASIA IN THE RIICE PROJECT. remote sensing. 6, ISSN 2072-4292. 10773-10812. (Đã xuất bản)
24.  N.T. Son, C.F. Chen, C.R. Chen, Võ Quang Minh, Nguyễn Hiếu Trung. 2014. A COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTITEMPORAL MODIS EVI AND NDVI DATAFOR LARGE-SCALE RICE YIELD ESTIMATION. Agricultural and Forest Meteorology. 197. 52-64. (Đã xuất bản)
25.  Lê Minh Hợp, Trần Thị Hiền, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm. 2014. ỨNG DỤNG ẢNH MODIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. . 169-180. (Đã xuất bản)
26.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2013. MONITORING THE SHORELINE CHANGE IN NGOC HIEN DISTRICT, CA MAU PROVINCE FROM 1995 TO 2010 BY USING REMOTE SENSING AND GIS. The 9th International Conference on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management. ISBN: 978-604-913-173-8. 1-10. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, WENRESTI Glino Gallardo, NITIN, Kumar Tripathi, Võ Quang Minh. 2013. CARRYING CAPACITY AND SITE SUITABILITY ASSESSMENT FOR COBIA FISH CULTURE IN THE NORTHERN PART OF PHU QUOC ISLAND, VIET NAM. Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management. 70/QĐ-KHTNCN. TS05-4. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Tất Anh Thư, Bùi Triệu Thương, Đỗ Văn Hoàng, Võ Quang Minh. 2020. CẢI THIỆN NĂNG SUẤT LÚA OM5451 TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN NẶNG THÔNG QUA SỬ DỤNG PHÂN UREA HUMATE, KALI HUMATE VÀ PHÂN HỖN HỢP NPK CHẬM TAN CÓ KIỂM SOÁT TẠI HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 98-108. (Đã xuất bản)
2.  Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Võ Quang Minh, Lê Vĩnh Thúc, Tất Anh Thư, Nguyễn Hồng Huế. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG VÔI VÀ PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TRỒNG DƯA LEO (CUCUMIS SATIVUS L.) TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. (Đã xuất bản)
3.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Kiều Diễm. 2020. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG. Khoa học đất. 61. 68-73. (Đã xuất bản)
4.  Phan Hoàng Vũ, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Phạm Thị Chinh, Phan Thanh Sang. 2020. ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CANH TÁC CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP VEN BIỂN THUỘC VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN. Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở miền Trung và Tây Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, ngày 14/11/2020. . 408-417. (Đã xuất bản)
5.  Võ Quang Minh, Trình Thị Thanh Thương, Võ Thế An, Phạm Thị Thu Trang, Trần Thanh Thiện. 2020. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, TIỀM NĂNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÂY DƯỢC LIỆU VÙNG SINH THÁI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí khoa học đẩt. 58. 124-128. (Đã xuất bản)
6.  Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Lê Thanh Phong, Võ Quang Minh, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Huế. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN BỔ SUNG VÔI VÀ PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA BẮP NẾP TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học đất. -. 5-10. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phan Hoàng Vũ, Lê Cảnh Định, Phạm Thị Chinh. 2020. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học Đất. 59. 126-132. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Phong Lan, Nguyễn Thế Cường, Phan Chí Nguyện. 2020. ESTIMATING THE CRITERIA AFFECTED TO AGRICULTURAL PRODUCTION: CASE OF CHAU THANH A DISTRICT, VIETNAM. Asian Journal of Agriculture and Rural Development. 10. 463-472. (Đã xuất bản)
9.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Kiều Diễm, Lê Vũ Bằng. 2020. THEO DÕI TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG LÚA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2018 SỬ DỤNG CHUỖI ẢNH VIỄN THÁM VÀ CÔNG CỤ TIMESAT. Khoa học đất. 61. 111-117. (Đã xuất bản)
10.  Võ Quang Minh, Trình Thị Thanh Thương, Trần Thị Cẩm, Võ Thế An, Phạm Thị Thu Trang, Trần Thanh Thiện. 2020. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU TẠI VÙNG NÚI HÒN ĐẤT, XÃ THỔ SƠN, HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí khoa học đẩt. 59. 104-108. (Đã xuất bản)
11.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Huỳnh Kim Định. 2019. ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY LÚA TẠI TỈNH VĨNH LONG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3+4. 281-286. (Đã xuất bản)
12.  Đặng Trung Thành, Võ Quang Minh, Tôn Thất Lộc. 2019. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG ĐẤT RỪNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2019 PHỤC VỤ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2019 HUYỆN ĐẠ HUOAI. Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. . 62-71. (Đã xuất bản)
13.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Chí Nguyện. 2019. CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT VÀ SỰ PHÂN BỐ ĐẤT TỈNH AN GIANG PHÂN LOẠI THEO WRB 2006 TỈ LỆ 1:100.000. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 5-10. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Trọng Cần, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Sanwit Iabchoon, Pariwate Varnakovida. 2019. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆN TƯỢNG ĐẢO NHIỆT ĐÔ THỊ BỀ MẶT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ BANGKOK, THÁI LAN. Khoa học. 35. 53-62. (Đã xuất bản)
15.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Nguyễn Hồng Thảo. 2019. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI VÙNG CANH TÁC LÚA TRONG MÙA KHÔ VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất Việt Nam. 57. 5-10. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Nguyen Thi Be Nam. 2019. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ DIỄN TIẾN LŨ NĂM 2015 VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SENTINEL 2. Hội thảo ứng dụng GIS Toàn quốc. . 368-377. (Đã xuất bản)
17.  Lê Huy Vũ, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường, Trần Tuấn, Đỗ Bạch Đằng, Phạm Ngọc Phát, Nguyễn Quỳnh Thẩm, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2019. XÁC ĐỊNH TRỞ NGẠI CỦA ĐẤT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 39 – 44. (Đã xuất bản)
18.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi. 2019. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. . 563-569. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Quốc Hậu, Võ Quang Minh, Hồ Minh Khang, Phan Văn Tuấn. 2019. ỨNG DỤNG CHUỖI ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT 8 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THỰC PHỦ HUYỆN CỜ ĐỎ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2015 - 2018. Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. . 315-324. (Đã xuất bản)
20.  Lê Thanh Phong, Võ Quang Minh. 2019. XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ CANH TÁC BỀN VỮNG CÂY ĂN TRÁI TẠI TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Đất Việt Nam. 57. 45-49. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Nguyen Thi Be Nam. 2019. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ DIỄN TIẾN LŨ NĂM 2015 VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SENTINEL-2. Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. . 368-377. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Thái Thành Dư, Nguyen Thi Ngoc Huyen. 2019. XÂY DỰNG PHÂN CẤP THÍCH NGHI MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ THEO MỤC TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 86-90. (Đã xuất bản)
23.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ. 2019. SẢN XUẤT LÚA VÀ RAU MÀU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Khoa học Đất Việt Nam. 55. 80-85. (Đã xuất bản)
24.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh. 2019. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI ĐỂ ĐỀ XUẤT PHÂN VÙNG SẢN XUẤT LÚA VÀ RAU MÀU LÀM CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI TỈNH AN GIANG. Khoa học và kỹ thuật nông nghiệp phát triển nông thôn. 18. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Thái Thành Dư, Phạm Thị Huyền Diệu. 2019. XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU (CSA) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất Việt Nam. 55. 86-93. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 65 – 69. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Thái Thành Dư. 2019. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG THEO DÕI CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH AN GIANG. Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. . 513-521. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Quốc Hậu, Phan Văn Tuấn, Ngô Vĩnh Tân, Võ Quang Minh. 2019. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT 8 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ MÙA VỤ VÀ ƯỚC ĐOÁN SẢN LƯỢNG LÚA TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 8-17. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Minh Thủy, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài, Trần Thanh Qui, Nguyễn Trí Tín, Hồ Thị Ngân Hà, Nguyễn Thị Trâm Anh. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIAI ĐOẠN THUẦN THỤC ĐẾN ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC CỦA HAI GIỐNG CÀ CHUA BI (SOLANUMLY COPERSICUM) (GIỐNG ĐỎ VÀ ĐEN). Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 4(10). 75-81. (Đã xuất bản)
30.  Lê Thị Thu Sương, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2019. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ TRÊN ĐẤT RỪNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất Việt Nam. 55. 58-65. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Nhựt Trường, Lâm Kim Thành , Lê Trần Quang Vinh. 2019. DIỄN TIẾN TÌNH HÌNH SẠT LỞ VEN BỜ SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU, VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 125-133. (Đã xuất bản)
32.  Ông Văn Ninh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Nguyễn Ngọc Mộng Kha, Nguyễn Minh Trang. 2019. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ XÁC ĐỊNH CÁC TRỞ NGẠI CHO CANH TÁC LÚA TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Đất Việt Nam. 55. 136-142. (Đã xuất bản)
33.  Ngô Nam Thạnh, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng. 2018. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT PHÈN TRỒNG LÚA CÓ BÓN PHÂN XỈ THÉP TẠI TỈNH KIÊN GIANG VÀ HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 157-163. (Đã xuất bản)
34.  Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm Thanh Vũ, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phan Kiều Diễm, Trương Minh Thái. 2018. GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học. 15. 13-20. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2018. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ TRIỂN VỌNG Ở HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 120-124. (Đã xuất bản)
36.  Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Nguyễn Ngọc Mộng Kha, Nguyễn Thị Phương Đài, Nguyễn Minh Trang. 2018. CHUYỂN ĐỔI CHÚ DẪN BẢN ĐỒ ĐẤT PHÂN LOẠI THEO HỆ THỐNG WRB 2006 SANG ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT (FCC) CANH TÁC LÚA TỈNH AN GIANG. Khoa học Đất Việt Nam. 54. 12-18. (Đã xuất bản)
37.  Lê Thị Thu Sương, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2018. ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA DẠNG THỰC VẬT CHO LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG. Kỷ yếu Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018. . 65-72. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2018. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIS TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ TRIỂN VỌNG Ở TỈNH HẬU GIANG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018. Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018". 132-137. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Thị Phương Đài, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. 2018. KẾT HỢP PHÂN BÓN VÔ CƠ VÀ PHÂN BÃ BÙN MÍA TRONG CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐÊ BAO HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Khoa học đất. 53. 31-37. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2018. NGHIÊN CỨU TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ TRIỂN VỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 126-135. (Đã xuất bản)
41.  Thái Minh Tín, Vũ Văn Long, Trần Hồng Điệp, Võ Quang Minh. 2018. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ TRONG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 202-210. (Đã xuất bản)
42.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi. 2018. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CÁC BIỂU LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2008 - 2017. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018. . 342-351. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Thái Thành Dư, Phạm Thị Huyền Diệu. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH 3 GIẢM 3 TĂNG TRONG CANH TÁC LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày. . 86-90. (Đã xuất bản)
44.  Lê Thị Thu Sương, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2018. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG. Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018. . 83-89. (Đã xuất bản)
45.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Ông Văn Ninh. 2018. CẬP NHẬT BẢN ĐỒ ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH TỈNH HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 14-18. (Đã xuất bản)
46.  Lê Tiến Dũng, Võ Quang Minh. 2018. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƯU TRONG BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 163-170. (Đã xuất bản)
47.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Tăng Hoài Phương, Lê Huy Vũ, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường. 2018. ĐẶC TÍNH ĐỘ PHÌ ĐẤT VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ CHO CANH TÁC LÚA Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học đất. 53. 125-130. (Đã xuất bản)
48.  Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ, Lê Thị Thu Sương. 2018. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018. . 73-82. (Đã xuất bản)
49.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Vũ. 2018. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỞ NGẠI CHO PHÁT TRIỂN CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TỈNH HẬU GIANG. Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày. . 7-13. (Đã xuất bản)
50.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2018. ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH ĐỘ PHÌ ĐẤT SẢN XUẤT LÚA THEO HỆ THỐNG FCC TỈNH HẬU GIANG. Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày. . 14-20. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Minh Thủy, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài, Trịnh Thị Thùy Trang, Đào Văn Tú, Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Hồng Yến. 2018. THAY ĐỔI CÁC ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ CẢM QUAN CỦA MỘT SỐ LOẠI RAU (DƯA LEO, RAU MUỐNG, MẦM CỦ CẢI, GIÁ ĐẬU XANH) TRONG QUÁ TRÌNH THUẦN THỤC VÀ TỒN TRỮ. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Sô 7 (92). 69-74. (Đã xuất bản)
52.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Trần Thanh Thắng. 2018. CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI BẢN ĐỒ ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÂN LOẠI THEO WRB (1998) SANG WRB (2006). Khoa học đất. 53. 5-13. (Đã xuất bản)
53.  Ngô Nam Thạnh, Lê Việt Dũng, Võ Quang Minh. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN XỈ THÉP ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI TỈNH KIÊN GIANG VÀ TỈNH HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 48-53. (Đã xuất bản)
54.  Võ Quang Minh, Trương Minh Thái, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm Thanh Vũ, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phan Kiều Diễm. 2018. GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội Thảo ứng dụng GIS toàn quốc. . 307-318. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Quốc Hậu, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Quốc Trung. 2018. ỨNG DỤNG ẢNH SENTINEL-2 THEO DÕI BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐÔ THỊ TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI QUẬN CÁI RĂNG – THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018. . 319-325. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Quốc Hậu, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Võ Thanh Phong. 2018. ẢNH HƯỞNG SỰ THAY ĐỔI KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN CÁC NHÓM ĐẤT Ở TỈNH VĨNH LONG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018". 137-143. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Thị Phương Đài, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Thái Thành Dư. 2018. ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT LÚA THEO HỆ THỐNG FCC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018". 150-159. (Đã xuất bản)
58.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh. 2018. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÂY LÚA VÀ RAU MÀU TỈNH AN GIANG. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ. 15(11b). (Đã xuất bản)
59.  Ngô Thị Thùy Phương, Nguyễn Thị Thanh Hương, Võ Quang Minh. 2018. LỰA CHỌN THAM SỐ PHÂN ĐOẠN PHÙ HỢP ĐỂ PHÂN LOẠI ẢNH VỆ TINH ĐA PHỔ LANDSAT 8 OLI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 22-30. (Đã xuất bản)
60.  Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trương Chí Quang, Huỳnh Kim Định, Phan Nhựt Trường, Nguyễn Trọng Cần. 2018. SỬ DỤNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH VĨNH LONG, NĂM 2017. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Tháng 8. 144-149. (Đã xuất bản)
61.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ. 2018. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÂY LÚA VÀ RAU MÀU TỈNH AN GIANG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018. . 117-123. (Đã xuất bản)
62.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Lê Thị Thu Sương. 2018. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT LÂM SẢN NGOÀI GỖ THEO CÁC LOẠI ĐẤT Ở VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG. Khoa học đất. 53. 182-183. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Quốc Hậu, Cao Thảo Quyên, Võ Thanh Phong, Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh. 2017. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN VŨNG LIÊM - TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 64-70. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Thái Thành Dư, Trương Huỳnh Cẩm Thiện. 2017. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ TRONG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học đất. 52. 41-46. (Đã xuất bản)
65.  Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hà Mi, Tạ Ngọc Sơn. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG BA LOẠI ẢNH VIỄN THÁM MODIS, LANDSAT, SENTINEL TRONG XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH AN GIANG. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017. . 941-947. (Đã xuất bản)
66.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Trương Thị Cẩm Hằng. 2017. TÍCH HỢP GIS VÀ MCE TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHỈ SỐ TỔN THƯƠNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017. . 621-630. (Đã xuất bản)
67.  Phạm Thanh Thảo, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Nhã Phương. 2017. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MAPSERVER XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN GIÁ ĐẤT. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017. . 783-793. (Đã xuất bản)
68.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Võ Thanh Tâm, Võ Việt Thanh. 2017. ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CỦA CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT LÚA VÀ RAU MÀU Ở HUYỆN THOẠI SƠN VÀ CHÂU PHÚ - AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 39-48. (Đã xuất bản)
69.  Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ, Trần Cẩm Tú , Võ Quang Minh. 2017. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ CHUỖI MARKOV TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 119-124. (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Quốc Hậu, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Võ Thanh Phong. 2017. ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017. . 551-559. (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Kim Khoa, Lê Việt Dũng, Võ Quang Minh. 2017. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THỜI GIAN XUỐNG GIỐNG VỤ HỀ THU NĂM 2014 CẢU TỈNH SÓC TRĂNG BẰNG ẢNH RADAR (COSMO - SKYMED). Khoa học đất. 52. 129-134. (Đã xuất bản)
72.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2017. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TẦNG VÀ ĐẶC TÍNH CHẨN ĐOÁN ĐẤT THÂM CANH LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỚI HỆ THỐNG PHÂN LOẠI KHẢ NĂNG ĐỘ PHÌ ĐẤT FCC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 111-115. (Đã xuất bản)
73.  Nguyễn Thị Phương Đài, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. 2017. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SUY GIẢM ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 11-17. (Đã xuất bản)
74.  Thái Thành Dư, Trần Văn Dũng, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Ông Văn Ninh. 2017. CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT THEO HỆ THỐNG PHÂN LOẠI WRB 2006 TỈNH HẬU GIANG TỈ LỆ 1/100.000. Khoa học đất. 52. 10-15. (Đã xuất bản)
75.  Trương Chí Quang, Huỳnh Quang Nghi, Võ Quang Minh. 2017. MÔ PHỎNG SỰ THAY ĐỔI DIỆN TÍCH ĐẤT LÚA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN, MẶN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 144-158. (Đã xuất bản)
76.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trịnh Tái Chuộn, Trương Quang Sang. 2017. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI TÁC ĐỘNG CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Khoa học đất. 50. 36-41. (Đã xuất bản)
77.  Thái Minh Tín, Võ Quang Minh, Trần Đình Vinh, Trần Hồng Điệp. 2017. ĐÁNH GIÁ TÍNH TỔN THƯƠNG ĐỐI VỚI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 137-145. (Đã xuất bản)
78.  Trần Cẩm Tú, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2017. ỨNG DỤNG GIS VÀ CHUỖI MARKOV TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017. . 523-531. (Đã xuất bản)
79.  Huỳnh Thanh Phường, Võ Quang Minh. 2017. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỚI LAI, CẦN THƠ. Khoa học đất. 50. 137-141. (Đã xuất bản)
80.  Thái Minh Tín, Võ Quang Minh. 2016. ĐÁNH GIÁ TÍNH TỔN THƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO VÙNG VEN BIỂN TÂY ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016. . 221-227. (Đã xuất bản)
81.  Tràn Thi Hiền, Võ Quang Minh. 2016. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN BỐ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN CÁC VÙNG ĐẤT TỈNH AN GIANG TRÊN CƠ SỞ KẾT HỢP MÔ HÌNH AQUACROP VÀ ẢNH VIÊN THÁM. Khoa học Đất. 49/2016. 109-114. (Đã xuất bản)
82.  Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hà Mi. 2016. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÚA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH HẬU GIANG. Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016. . 121-131. (Đã xuất bản)
83.  Trần Văn Hùng, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện. 2016. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VEN BIỂN ĐBSCL (2000-2013). Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016. . 342-353. (Đã xuất bản)
84.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Vương Tuấn Huy, Phan Chí Nguyện. 2016. TÁC ĐỘNG CỦA MẶN VÀ NGẬP THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TIỀM NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 71-83. (Đã xuất bản)
85.  Võ Quang Minh. 2016. NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀO SẢN XUẤT. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 11/2016. 231-238. (Đã xuất bản)
86.  Tràn Thi Hiền, Võ Quang Minh. 2016. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NĂNG SUẤT LÚA TỈNH AN GIANG TRÊN CƠ SỞ ẢNH VIỄN THÁM VÀ GIS VÀ MÔ HÌNH MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT AQUACROP. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016. . 245-252. (Đã xuất bản)
87.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng. 2016. CHUYỂN ĐỔI CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÂN LOẠI THEO HỆ THỐNG WRB 1998 SANG WRB 2006. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 10-21. (Đã xuất bản)
88.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí. 2016. ĐÁNH GIÁ TÍNH RỦI RO CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DO BIẾN ĐỘNG CHẾ ĐỘ MẶN. Môi trường. Chuyên đề III. 102-106. (Đã xuất bản)
89.  Tràn Thi Hiền, Võ Quang Minh. 2016. SỰ PHÂN BỐ VÀ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA TRÊN VÙNG ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất. 47/2016. 111-117. (Đã xuất bản)
90.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Trần Văn Việt. 2016. BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ở CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Khoa học Đất. 49/2016. 17-21. (Đã xuất bản)
91.  Phó Quốc Bình, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện. 2016. QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐÔ THỊ NAM CẦN THƠ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016. . 247-258. (Đã xuất bản)
92.  Nguyễn Quốc Hậu, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Cao Thảo Quyên, Võ Thanh Phong. 2016. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016. . 364-372. (Đã xuất bản)
93.  Lê Tiến Dũng, Võ Quang Minh. 2016. CHUYỂN DICH CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIÊP̣ TỈNH HÂỤ GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HÂỤ. Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016. . 132-143. (Đã xuất bản)
94.  Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Lê Anh Tuấn. 2016. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS TRONG PHÂN VÙNG CANH TÁC LÚA CÓ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠN VÀ NGẬP LŨ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 52-65. (Đã xuất bản)
95.  Nguyễn Kim Khoa, Lê Việt Dũng, Võ Quang Minh. 2016. ỨNG DỤNG ẢNH RADAR (COSMO - SKYMED) THEO DÕI TÌNH HÌNH XUỐNG GIỐNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN ĐỈNH CỦA MÙA VỤ LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2014 Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016. . 373-381. (Đã xuất bản)
96.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện. 2016. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ TÍNH TỔN THƯƠNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016. . 261-274. (Đã xuất bản)
97.  Võ Thành Ái, Võ Quang Minh, Ngô Ngọc Hưng, Tràn Thi Hiền. 2015. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP KẾT HỢP ẢNH VIỄN THÁM MODIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NĂNG SUẤT LÚA TỈNH SÓC TRĂNG. GIS Toàn quốc 2015, Hà nội. . 585-588. (Đã xuất bản)
98.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Thái Thành Dư. 2015. VÙNG DỄ BỊ ẢNH HƯỞNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẮNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015. . 154-160. (Đã xuất bản)
99.  Lê Anh Tuấn, Võ Quang Minh. 2015. PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP. CẦN THƠ DƯỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA GIS. GIS Toàn quốc 2015, Hà nội. . 463-467. (Đã xuất bản)
100.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Thái Thành Dư. 2015. VÙNG DỄ BỊ ẢNH HƯỞNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẮNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015. . 154-160. (Đã xuất bản)
101.  Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Phan Kiều Diễm, Trần Quang Thọ, Thái Thành Dư, Ngô Xuân Hiền. 2015. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÚA Ở CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH BẠC LIÊU. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 6-9/10/2015. . 242-247. (Đã xuất bản)
102.  Nguyễn Thiên Hoa, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phạm Đức Lợi. 2015. MÔ HÌNH MACRO MÔ PHỎNG SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN NƯỚC BIỂN DÂNG. Hội thảo GIS toàn quốc 2015, ĐH KHTN Hà Nội, 06-09/10/2015. . 473-478. (Đã xuất bản)
103.  Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Trần Quang Thọ, Thái Thành Dư, Ngô Xuân Hiền. 2015. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CANH TÁC LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 6-9/10/2015. . 232-236. (Đã xuất bản)
104.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Thái Thành Dư. 2015. VÙNG DỄ BỊ ẢNH HƯỞNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẮNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo khoa học và công nghệ lần thứ 14. Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh ngày 30/10/2015. . 154-160. (Đã xuất bản)
105.  Trần Văn Hùng, Võ Quang Minh, Tạ Hoàng Trung. 2015. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SỎI NHẸ KERAMZIT TỪ ĐẤT SÉT LÀM GIÁ THỂ TRỒNG RAU MÀU, CÂY KIỂNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 120-127. (Đã xuất bản)
106.  Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Tràn Thi Hiền. 2015. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG SINH TRƯỞNG CÂY LÚA PHỤC VỤ CẢNH BÁO DỊCH HẠI TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 203-211. (Đã xuất bản)
107.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện. 2015. PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI 8 TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỘNG CHẾ ĐỘ NGẬP MẶN. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015. . 179-186. (Đã xuất bản)
108.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hà Mi. 2015. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM TRONG THEO DÕI CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH AN GIANG. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015. . 187-194. (Đã xuất bản)
109.  Phạm Thị Minh Hiếu, Võ Quang Minh, Phạm Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Kiều. 2015. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS THEO DÕI TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ HIỆN TRẠNG CƠ CẤU MÙA VỤ CANH TÁC PHỤC VỤ CẢNH BÁO DỊCH HẠI LÚA TẠI CẦN THƠ. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015. . 195-204. (Đã xuất bản)
110.  Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ. 2015. SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ ĐẤT PHÈN, MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo quốc gia đất việt nam hiện trạng sử dụng và thách thức. . 157-174. (Đã xuất bản)
111.  Bùi Thị Trúc Linh, Lê Việt Dũng, Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh. 2015. HIỆU QUẢ CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP BÓN PHÂN XỈ THÉP ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT PHÈN (ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 36-45. (Đã xuất bản)
112.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Văn Tao CTU. 2015. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HIỆN TRẠNG CANH TÁC LÚA VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 167-173. (Đã xuất bản)
113.  Tràn Thi Hiền, Võ Quang Minh. 2015. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM THEO DÕI BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA TRÊN CÁC VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015. . 254-261. (Đã xuất bản)
114.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Thiên Hoa. 2015. MÔ HÌNH MARKOV- CELLULAR AUTOMATA TRONG MÔ PHỎNG SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 196-202. (Đã xuất bản)
115.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện. 2015. ỨNG DỤNG GIS TRONG PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. GIS Toàn quốc 2015, Hà nội. . 248-253. (Đã xuất bản)
116.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hà Mi, Tràn Thi Hiền. 2015. THEO DÕI BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA Ở ĐỒNG BẮNG SÔNG CỬU LONG BẰNG ẢNH VIỄN THÁM. GIS Toàn quốc 2015, Hà nội. . 254-261. (Đã xuất bản)
117.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Trần Văn Việt. 2015. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN ĐẶC TÍNH CÁC NHÓM ĐẤT CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015. . 287-290. (Đã xuất bản)
118.  Nguyễn Kim Khoa, Phạm Thị Lệ Huyền, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng. 2014. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ORYZA MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA KẾT HỢP ẢNH RADAR SAR THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NĂNG SUẤT PHỤC VỤ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP - NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. 1. 95-101. (Đã xuất bản)
119.  Lê Văn Thạnh, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, Trần Lê. 2014. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS QUẢN LÝ DỮ LIỆU THỦY LỢI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 39-47. (Đã xuất bản)
120.  Võ Quang Minh, Phạm Thị Lệ Huyền. 2014. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ORYZA MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA (TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH SÓC TRĂNG). Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. 1. (Đã xuất bản)
121.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. 2014. THE FARMING MODELS SUITABILITY EVALUATION UNDER THE CLIMATE CHANGES SCENARIOS FOR BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014 (GTSD?14). Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam, October 30th. . ISBN: 978-604-73-2817-8, p.348-353. (Đã xuất bản)
122.  Huỳnh Duy Tân, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng, Lê Văn Khoa. 2014. HIỆU QUẢ PHÂN BÓN XỈ THÉP ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN (ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI). Khoa học Đất. 44. 35-38. (Đã xuất bản)
123.  Phạm Thị Lệ Huyền, Võ Quang Minh. 2014. MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA BẰNG MÔ HÌNH ORYZA: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 53-56. (Đã xuất bản)
124.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Văn Tao. 2014. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. . 88-94. (Đã xuất bản)
125.  Nguyễn Văn Phục, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Nguyễn Xuân Hiền. 2014. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH HẬU GIANG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. . 845-854. (Đã xuất bản)
126.  Trần Thị Ngọc Trinh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Đặng Phi Lĩnh, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện. 2014. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA MÔ HÌNH TÔM - LÚA THEO VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CỦA XÃ THUẬN HÒA, HUYỆN AN MINH TỈNH KIÊN GIANG. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. . (Đã xuất bản)
127.  Võ Quang Minh, Trần Thị Hiền. 2014. CẢNH BÁO DỊCH HẠI LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 124-132. (Đã xuất bản)
128.  Phạm Thị Lệ Huyền, Võ Quang Minh. 2014. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG CHỈ SỐ DIỆN TÍCH LÁ LÚA BẰNG PHẦN MỀM ORYZA2000. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 57-62. (Đã xuất bản)
129.  Nguyễn Quang Trung, Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh. 2014. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2000 - 2013 TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG ẢNH MODIS. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. . (Đã xuất bản)
130.  Trần Thị Hiền, Võ Thanh Ái, Võ Quang Minh. 2014. ẢNH VIỄN THÁM MODIS TRONG GIÁM SÁT SINH TRƯỞNG CÂY LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. . 255-264. (Đã xuất bản)
131.  T.T. Van , N. Wilson , Võ Quang Minh, H. Thanh-Tung , K. Quisthoudt , L. Xuan-Tuan , F. Dahdouh-Guebas , N. Koedam . 2014. CHANGES IN MANGROVE VEGETATION AREA AND CHARACTER IN A WAR AND LAND USE CHANGE AFFECTED REGION OF VIETNAM (MUI CA MAU) OVER SIX DECADES. Acta Oecologica. 63 (2015) 71e81. 71-81. (Đã xuất bản)
132.  Võ Quang Minh, Cao Quốc Đạt, Ngô Xuân Hiền. 2014. GIÁM SÁT DIỄN TIẾN LŨ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. 1. (Đã xuất bản)
133.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Xuân Hiền. 2014. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG DỂ TỔN THƯƠNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông Nghiệp và phát triển nông thôn. 12/2014. 104-110. (Đã xuất bản)
134.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hà Mi. 2014. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE THEO KI?CH BA?N BIÊ?N ĐÔ?I KHÍ HÂ?U. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. 1. (Đã xuất bản)
135.  Võ Quang Minh, Lê Anh Tôn. 2014. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY KHÔNG GIAN ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG ĐẤT THAN BÙN HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học Đất. 44. 109-114. (Đã xuất bản)
136.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Phạm Quang Quyết. 2014. THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH AN GIANG TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2012 SỬ DỤNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM VÀ GIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 78-83. (Đã xuất bản)
137.  Ngô Nam Thanh, Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng, Huỳnh Duy Tân. 2014. HIỆU QUẢ CỦA XỈ THÉP LÀM PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN (ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 38-41. (Đã xuất bản)
138.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh. 2014. ĐÀNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CANH TÁC LÚA TỈNH AN GIANG TRÊN CƠ SỞ CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 42-52. (Đã xuất bản)
139.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Xuân Hiền. 2014. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG DỄ TỔN THƯƠNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. 1. (Đã xuất bản)
140.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương. 2014. PHÂN VÙNG THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO BA HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Khoa học Đất. 44. 68-74. (Đã xuất bản)
141.  Lê Thị Bích Liên, Võ Quang Minh. 2014. ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH MODIS GIÁM SÁT LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2012. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. 1. 102-111. (Đã xuất bản)
142.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. 2014. PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO TỈNH BẾN TRE. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. . 471-479. (Đã xuất bản)
143.  Võ Quang Minh. 2014. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NÔNG NGHIỆP. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. 1. 64. (Đã xuất bản)
144.  Trần Thị Hiền, Võ Quang Minh. 2014. BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN CƠ SỞ ẢNH VIỄN THÁM MODIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 101-110. (Đã xuất bản)
145.  Trương Chí Quang, Trần Thị Mơ, Nguyễn Hiếu Trung, Alexis Drogoul, Võ Quang Minh. 2014. MÔ HÌNH THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, ngày 28-19/11/2014. 1. 181-191. (Đã xuất bản)
146.  Trần Thị Hiền, Võ Quang Minh. 2014. ẢNH VIỄN THÁM MODIS TRONG CẢNH BÁO SỚM DỊCH HẠI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. 1. 1-11. (Đã xuất bản)
147.  Nguyễn Quang Trung, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm. 2014. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2000-2013 TRÊN CƠ SỞ ẢNH MODIS. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. 1. 41-49. (Đã xuất bản)
148.  Lê Văn Thạnh, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Trần Lê. 2014. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHĂN NUÔI - THÚ Y TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, Ngày 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ. ISSN: 978-604-919-249-4. 1. 58-67. (Đã xuất bản)
149.  Huỳnh Văn Định, Võ Thị Gương, Võ Quang Minh. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ ĐÉN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT VƯỜN CÂY ĂN TRÁI TẠI HUYỆN CHỢ LÁCH BẾN TRE. Khoa học đất. 41. 17. (Đã xuất bản)
150.  Nguyễn Thị Cẩm Sứ, Lê Văn Khoa, Võ Thị Gương, Võ Quang Minh. 2013. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI CHO CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 515. (Đã xuất bản)
151.  Võ Quốc Tuấn, Võ Quang Minh. 2013. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN ĐỐI TƯỢNG TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN SO SÁNH VỚI SẢN PHẨM MOD44B CỦA MODIS. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 53. (Đã xuất bản)
152.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương. 2013. PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO BA HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Kỷ yếu hội nghị khoa học Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học Cần Thơ, tháng 3/2013. . 550-559. (Đã xuất bản)
153.  Lê Thanh Hiệp, Trần Cao Đệ, Võ Quang Minh, Roãn Ngọc Chiến. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỘNG SO VỚI MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 167. (Đã xuất bản)
154.  Trần Thị Ngọc Trinh, Võ Quang Minh, Trần Thanh Dân, Huỳnh Ngọc Vân. 2013. PHÂN VÙNG THÍCH NGHI CHO GIỐNG LÚA CHỊU MẶN TỈNH SÓC TRĂNG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 36. (Đã xuất bản)
155.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Thị Gương. 2013. PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO BA HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Hội nghị khoa học Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học Cần Thơ, tháng 3/2013. . 550-559. (Đã xuất bản)
156.  Võ Quang Minh, Trần Thanh Dân, Huỳnh Thị Thu Hương. 2013. QUẢN LÝ HIỆN TRẠNG TRÀ LÚA VÀ CẢNH BÁO DỊCH HẠI TRÊN LÚA TỈNH AN GIANG BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ KỸ THUẬT GIS. Khoa Học và kỹ Thuật. ISBN 987-604-6702146. 65-71. (Đã xuất bản)
157.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Nguyễn Đăng Thương, Nguyễn Ngọc Hân. 2013. ỨNG DỤNG WEBGIS CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH THỪA ĐẤT. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 401. (Đã xuất bản)
158.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương. 2013. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC Ở 3 HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 211. (Đã xuất bản)
159.  Lê Văn Thạnh, Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Trần Lê. 2013. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS QUẢN LÝ DỮ LIỆU THỦY LỢI TẠI TP CẦN THƠ. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 391. (Đã xuất bản)
160.  Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, Lê Văn Thạnh, Nguyễn Phước Thành. 2013. CÔNG NGHỆ WEBGIS TRONG QUẢN LÍ TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ CẢNH BÁO DỊCH HẠI TRÊN LÚA TẠI AN GIANG. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 291. (Đã xuất bản)
161.  Nguyễn Thanh Hải, Võ Quang Minh, Nguyễn Phú Hải. 2013. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CÔNG TẠI TP CẦN THƠ. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 525. (Đã xuất bản)
162.  Huỳnh Văn Định, Võ Thị Gương, Võ Quang Minh. 2013. NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG CANH TÁC TIÊU Ở PHÚ QUỐC VÀ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY TIÊU. Khoa học đất. 42. 28. (Đã xuất bản)
163.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2013. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM RÚT TRÍCH ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC CỬA SÔNG CỬ LONG. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 443. (Đã xuất bản)
164.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hà Mi, Dương Ngọc Trân, Võ Thị Gương. 2013. PHÂN CẤP THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TỰ NHIÊN CHO CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ TRIỂN VỌNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI BA HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Hoi nghi khoa hoc Môi truong, Tài nguyên thiên nhiên và Bien doi khí hau vùng dong bang sông Cuu Long, truong Đại học Cần Thơ, tháng 3/2013. . 543-549. (Đã xuất bản)
165.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2013. HIỆN TƯỢNG SẠT LỠ VÀ BỒI TỤ KHU VỰC CỬA SÔNG CỬ LONG TỪ 1995-2010. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 433. (Đã xuất bản)
166.  Nguyễn Văn Khanh, Võ Quang Minh, Trần Cao Đệ. 2013. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN GIÁ ĐẤT PHƯỜNG 1, TP VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 331. (Đã xuất bản)
167.  Cao Quốc Đạt, Võ Quang Minh. 2013. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG VÙNG ĐÊ BAO MÙA LŨ TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2012. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 45-50. (Đã xuất bản)
168.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2013. THEO DÕI BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN NGỌC HIỂN TỪ 1995 ĐẾN 2010 SỬ DỤNG VIỄN THÁM VÀ CÔNG NGHỆ GIS. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 402. (Đã xuất bản)
169.  Võ Quang Minh, Mai Công Hưởng, Trần Kim Tính. 2013. XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT PHÈN TRỒNG LÚA ĐBSCL. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 497. (Đã xuất bản)
170.  Nguyễn Thị Cẩm Sứ, Võ Thị Gương, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. 2013. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI CHO CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 80-86. (Đã xuất bản)
171.  Huỳnh Duy Tân, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng. 2013. HIỆU QUẢ PHÂN BÓN SĨ THÉP ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN VÀ PHÙ SA. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 510. (Đã xuất bản)
172.  Huỳnh Văn Định, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương. 2013. NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG CANH TÁC CÂY TIÊU PHÚ QUỐC VÀ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 385. (Đã xuất bản)
173.  Phạm Thị Lệ Huyền, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng, Nguyễn Kim Khoa. 2013. XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ DIỆN TÍCH LÁ LAI LÚA THEO PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 468. (Đã xuất bản)
174.  Võ Kiều Tiên, Võ Quang Minh, Nguyễn Phú Hải. 2013. XÂY DỰNG QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN QUỸ DẤT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 535. (Đã xuất bản)
175.  Dương Ngọc Trân, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương . 2013. PHÂN CẤP THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TỰ NHIÊN CHO CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ TRIỂN VỌNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI BA HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Kỷ yếu hội nghị khoa học Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học Cần Thơ, tháng 3/2013. . 543-549. (Đã xuất bản)
176.  Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, NGUYEN THI CAM SU. 2013. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP THEO THỦY VĂN, THỔ NHƯỠNG VÀ HIỆN TRẠNG CANH TÁC CHO CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 227-236. (Đã xuất bản)
177.  Cao Quốc Đạt, Võ Quang Minh. 2013. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM TRONG XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG VÙNG ĐÊ BAO MÙA LŨ ĐBSCL NĂM 2012. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 418. (Đã xuất bản)
178.  Nguyễn Hồng Quyên, Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh. 2013. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS THEO DÕI KHÔ HẠN NÔNG NGHIỆP Ở ĐBSCL. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 425. (Đã xuất bản)
179.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương. 2013. PHÂN BỐ HIỆN TRẠNG CỎ BIỂN VÀ VỊ TRÍ NUÔI THỦY SẢN VEN BỜ KHU VỰC BẮC ĐẢO PHÚ QUỐC KIÊN GIANG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIÊN THÁM VÀ GIS. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 477. (Đã xuất bản)
180.  Trần Thanh Dân, Võ Quang Minh, Trần Thị Ngọc Trinh, Huỳnh Ngọc Vân. 2013. THEO DÕI TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỜI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG BẰNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ CÔNG NGHỆ GIS. Khoa học và Kỹ thuật. ISBN 987-604-6702146. 72-78. (Đã xuất bản)
181.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương. 2013. PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO 3 HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 550. (Đã xuất bản)
182.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Nguyễn Phước Thành, Lê Văn Thạnh. 2013. CÔNG NGHỆ WEBGIS ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỈNH AN GIANG. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 174. (Đã xuất bản)
183.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, DIEP VAN DEN. 2013. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẠT LỞ, BỒI TỤ KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH CÀ MAU VÀ BẠC LIÊU TỪ 1995-2010 SỬ DỤNG VIỄN THÁM VÀ CÔNG NGHỆ GIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 35-43. (Đã xuất bản)
184.  Dương Ngọc Trân, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương, Nguyễn Thị Hà Mi. 2013. PHÂN CẤP THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TỰ NHIÊN CHO CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ TRIỂN VỌNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI 3 HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 543. (Đã xuất bản)
185.  Trần Lê, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, Phạm Văn Quỳnh, Lê Văn Thạnh. 2013. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN WEBGIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 1-10. (Đã xuất bản)
186.  Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Hồ Văn Chiến. 2013. THEO DÕI TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ CƠ CẤU MÙA VỤ CẢNH BÁO SỚM DỊCH HẠI LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN CƠ SỞ ẢNH VIỄN. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 128. (Đã xuất bản)
187.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Châu, Hồ Văn Chiến. 2013. QUẢN LÝ DỮ LIỆU RẦY VÀO ĐÈN PHỤC VỤ CANH TÁC LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 282. (Đã xuất bản)
188.  Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Cẩm Sứ, Võ Thị Gương. 2013. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI CHO CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội nghị khoa học Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, tháng 3/2013. . 515-524. (Đã xuất bản)
189.  Võ Quang Minh, Mai Công Hưởng, Trần Kim Tính. 2013. XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO PHÂN CẤP ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT PHÈN VÙNG ĐBSCL. Khoa học Đất. 42. 62-70. (Đã xuất bản)
190.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm. 2013. THEO DÕI HIỆN TRẠNG SINH THÁI VEN BỜ VÀ NUÔI THỦY SẢN BIỂN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM TẠI BẮC ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 119-126. (Đã xuất bản)
191.  Trần Thị Hiền, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Hoài An, Nguyễn Phước Thành, Hồ Văn Chiến, Trần Thanh Dân. 2013. THEO DÕI HIỆN TRẠNG TRÀ LÚA PHỤC VỤ CẢNH BÁO DỊCH HẠI LÚA TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 143-151. (Đã xuất bản)
192.  Ngô Thanh Thoảng, Võ Quang Minh. 2013. THEO DÕI DIỄN BIẾN LŨ VÙNG HẠ LƯU SÔNG MEKONG TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2011 TRÊN CƠ SỞ ẢNH VIỄN THÁM MODIS. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 409. (Đã xuất bản)
193.  Võ Quang Minh. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ẢNH MODIS THEO DÕI DIỄN BIẾN CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA NĂM 2000-2010 LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG NĂM 2011 Ở ĐBSCL. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 301. (Đã xuất bản)
194.  Võ Quốc Tuấn, GEBHARDT .S, Võ Quang Minh, HUTH, J KUENZER .C. 2012. HOW REMOTE SENSING SUPPORTS ECONOMIC EVALUATION OF MANGROVE ECOSYSTEM.  31st Asian Conference on Remote Sensing 2010. . (Đã xuất bản)
195.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2012. ỨNG DUUNG ẢNH VỆ TINH QUICKBIRB XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ RẠN SAN HÔ NĂM 2012 XÃ TAM HẢI, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 168. (Đã xuất bản)
196.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm. 2012. THEO DÕI HIỆN TRẠNG RẠNG SAN HÔ VÀ CỎ BIỂN SỬ DỤNG ẢNH LANDSAT VÀ ALOS Ở HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 291. (Đã xuất bản)
197.  Võ Quang Minh. 2012. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG KHAI THÁC MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ NGUỒN TÀI NGUYÊN SÉT Ở ĐBSCL. CAAB 2012. 1. 481. (Đã xuất bản)
198.  Võ Quang Minh. 2012. GIÁM SÁT THỜI VỤ CANH TÁC LÚA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA LŨ Ở DBSCL TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS. CAAB 2012. 1. 492. (Đã xuất bản)
199.  Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ẢNH MODIS THEO DÕI BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2000-2010. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 111. (Đã xuất bản)
200.  Võ Quang Minh. 2012. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI DỰA TRÊN ĐỐI TƯỢNG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỶ LỆ RỪNG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 151. (Đã xuất bản)
201.  Võ Quang Minh. 2012. ỨNG DỤNG DỬ LIỆU VỆ TINH SCIAMACHY/ ENVISAT TRONG THEO DÕI XU HƯỚNG PHÁT THẢI KHÍ CO2 Ở ĐBSCL. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 322. (Đã xuất bản)
202.  Ngô Thanh Thoảng, Võ Quang Minh. 2012. THEO DÕI DIỄN BIẾN LŨ VÙNG HẠ LƯU SÔNG MEKONG TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2011 TRÊN CƠ SỞ VIỄN THÁM MODIS. Tuyển tập hội thảo quốc gia. 1. 159. (Đã xuất bản)
203.  Võ Quang Minh. 2012. KỸ THUẬT THỐNG KÊ KHÔNG GIAN HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG ĐẤT SÉT- TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở HUYỆN TRÀ ÔN, VĨNH LONG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 96. (Đã xuất bản)
204.  Võ Quang Minh. 2012. GIÁM SÁT THỜI VỤ CANH TÁC LÚA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA LŨ .... CAAB 2012. 1. 492. (Đã xuất bản)
205.  Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2012. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG LÊN NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TP CẦN THƠ. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 182. (Đã xuất bản)
206.  Võ Quang Minh. 2012. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG KHAI THÁC MỘT SỐ SẢN PHẨM …. CAAB 2012. 1. 481. (Đã xuất bản)
207.  Võ Quang Minh. 2012. SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS ĐA THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DIỄN BIẾN LŨ VÙNG HẠ LƯU SÔNG MEKONG TỪ NĂM 2000-2011. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 312. (Đã xuất bản)
208.  Võ Quang Minh, PHAM BAO NGOC. 2012. TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG CACBON HỮU CƠ VÀ MÀU SẮC ĐẤT Ở MỘT SỐ VƯỜN TRỒNG CÂY ĂN QUẢ Ở ĐBSCL.  Khoa học đất. . (Đã xuất bản)
209.  Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh. 2012. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM MODIS THEO DÕI KHÔ HẠN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÔNG NGHIỆP Ở ĐBSCL. Ứng dụng GIS 2012. 1. 16. (Đã xuất bản)
210.  Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Bùi Thị Nga. 2012. PHÂN BỐ VÀ TRỮ LƯỢNG RỪNG NGẬP MẶN VÙNG VEN BIỂN TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp & PTNT. 2. 88. (Đã xuất bản)
211.  Võ Quang Minh, PHAM BAO NGOC. 2012. TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG CACBON HỮU CƠ VÀ MÀU SẮC ĐẤT Ở MỘT SỐ VƯỜN TRỒNG CÂY ĂN QUẢ Ở ĐBSCL. Khoa Học Đất. . (Đã xuất bản)
212.  Võ Quang Minh, NGUEN THI HONG DIEP, Võ Thị Gương. 2012. USING REMOTE SENSING FOR EVALUATING THE CHANGE OF PEAT-SWAMP FOREST IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM.  Proceedings of the international symposium and workshop on tropical peatland. . (Đã xuất bản)
213.  Võ Quang Minh,  TRAN VAN HUNG. 2012. QUAN HỆ GIỮA HIỆN TRẠNG THỰC VẬT CHE PHỦ KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU VỚI GIÁ TRỊ DN CỦA ẢNH VIỄN THÁM WORLDVIEW-1. Khoa học đất. . (Đã xuất bản)
214.  Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2012. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS THEO DÕI TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ …. Phòng chống rầy nâu, …. 1. 260. (Đã xuất bản)
215.  Trần Anh Thư, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh. 2011. NGHIÊN CỨU NGUỒN Ô NHIỂM ARSEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 118-123. (Đã xuất bản)
216.  Trần Thị Ngọc Trinh, Huỳnh Ngọc Vân, Võ Quang Minh, QUACH PHUONG THAO. 2011. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ PHẠM VI THÍCH NGHI MỘT SỐ NHÓM GIỐNG LÚA CHỊU MẶN CÓ TRIỂN VỌNG CỦA SÓC TRĂNG. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
217.  Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Lê Thị Linh, Lương Thạnh Siêu. 2011. ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI ĐỊNH LƯỢNG KINH TẾ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI ĐỊNH TÍNH HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 51-60. (Đã xuất bản)
218.  NGUYEN QUANG THANH, Võ Quang Minh. 2011. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY BƯỞI DA XANH TỈNH BẾN TRE. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
219.  Võ Quang Minh. 2011. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ DỮ LIỆU PHỤC VỤ DỰ BÁO DỊCH HẠI LÚA Ở ĐBSCL. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
220.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Bích Vân. 2011. MÔ PHỎNG SỰ NGẬP LỤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CAO TRÌNH MẶT ĐẤT DO SỰ DÂNG CAO MỰC NƯỚC - BẰNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ VÀ NỘI SUY KHÔNG GIAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 110-117. (Đã xuất bản)
221.  Lê Thị Linh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh. 2011. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TIỀM NĂNG ĐỘ PHÌ FCC TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRỒNG LÚA TỈNH TRÀ VINH TỶ LỆ 1/100.000. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 180-188. (Đã xuất bản)
222.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, NGUYEN THI BICH VAN. 2011. MÔ PHỎNG SỰ NGẬP LỤT Ở ĐBSCL DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CAO TRÌNH MẶT ĐẤT DO SỰ DÂNG CAO MỰC NƯỚC - BẰNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ VÀ NỘI SUY KHÔNG GIAN. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
223.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Trần Thanh Tâm, Trần Trọng Đức. 2011. ỨNG DỤNG GIS DỰ BÁO TRUNG HẠN KHẢ NĂNG NHIỄM RẦY NÂU TRÊN LÚA - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 103-109. (Đã xuất bản)
224.  Trần Thị Hiền, Võ Quang Minh. 2011. ẢNH VIỄN THÁM MODIS TRONG XÂY DỰNG CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA Ở ĐBSCL. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
225.  Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh. 2011. THE STATEMENT OF CALAMITY AND DISASTER IN MEKONG DELTA, VN. 3rd International Conference on Geoinformation Technology. . (Đã xuất bản)
226.  Lê Thị Linh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Võ Phước Khải. 2011. ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG PHÂN CẤP YẾU TỐ KINH TẾ LÀM CƠ SỞ CHO PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI ĐỊNH LƯỢNG KINH TẾ THÔNG QUA KIỂM CHỨNG THỰC TẾ TẠI HUYỆN CÀNG LONG TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 169-179. (Đã xuất bản)
227.  Trần Thị Hiền, Võ Quang Minh. 2011. ẢNH VIỄN THÁM MODIS TRONG THEO DÕI TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG TRÊN VÙNG ĐẤT TRỒNG LÚA Ở ĐBSCL. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
228.  Trần Văn Hừng, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh. 2011. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÙNG VEN BIỂN BẠC LIÊU DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
229.  Võ Quang Minh, Phạm Văn Quỳnh, Phạm Minh Hiếu, Trương Chí Quang, TRAN THI MY SON. 2011. DỰ BÁO XU THẾ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA RẦY NÂU (NILAPARVATA LUGENS)- ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GEAGRAPHIC INFORMATION SYSTEM). HN KHCN Toàn Quốc về BVTV lần thứ 3. . (Đã xuất bản)
230.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Trần Thanh Thắng. 2011. PHÂN LOẠI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HỆ THỐNG CHÚ GIẢI FAO - WRB (2006). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 10-17. (Đã xuất bản)
231.  Trần Anh Thư, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh. 2011. NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ NGUỒN GÂY Ô NHIỄM ARSEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
232.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Thanh Nhanh. 2010. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ ĐẤT THAN BÙN Ở U MINH HẠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 49-57. (Đã xuất bản)
233.  Dương Thanh Nhã, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Phát. 2010. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI PHẪU DIỆN CỦA ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 243-249. (Đã xuất bản)
234.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Lê Trung Chơn. 2010. PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI TỌA ĐỘ BẢN ĐỒ TỪ HỆ QUY CHIẾU INDIAN 1960 SANG VN 2000. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 288-293. (Đã xuất bản)
235.  Trần Văn Hùng, Võ Thị Gương, Võ Quang Minh. 2010. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CẢNH BÁO CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU, DƯỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 97-106. (Đã xuất bản)
236.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương. 2009. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM ĐỘ PHÂN GIẢI THẤP (ẢNH NHÌN NHANH QUICKLOOK) THEO DÕI SỰ DIỄN BIẾN HIỆN TRẠNG RỪNG KHU VỰC RỪNG ĐẶC DỤNG VỒ DƠI, CÀ MAU.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
237.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm. 2009. BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NỘI SUY KHÔNG GIAN (SPATIAL INTERPOLATION) TRONG NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CHỈ TIÊU FE2+ TRONG NƯỚC NGẦM TỈNH HẬU GIANG.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
238.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2009. QUAN HỆ GIỮA CÁC TẦNG CHUẨN ĐOÁN, ĐẶC TÍNH CHUẨN ĐOÁN ĐẤT THÂM CANH LÚA Ở ĐBSCL VỚI CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐỘ PHÌ ĐẤT.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
239.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh. 2008. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐỊA LÝ TRONG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CHẤT ARSEN (AS) TRONG NƯỚC NGẦM KHU VỰC VEV BIỂN HUYỆN LONG PHÚ, SÓC TRĂNG. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
240.  Trần Văn Hùng, Võ Quang Minh, Michel Miller, Ông Văn Ninh. 2008. THIẾT LẬP BỔ SUNG CHỈ SỐ BÁO CHÁY TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY RỪNG KHU VỰC BẢO TỒN VỒ DƠI, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 210-219. (Đã xuất bản)
241.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2008. CÁC TẦNG CHẨN ĐOÁN, ĐẶC TÍNH CHẨN ĐOÁN CHÍNH CỦA ĐẤT THÂM CANH LÚA Ở ĐBSCL. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)