BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN KIM TÍNH Giới tính: Nam
Email: tktinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: PTN Chuyên sâu
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu khả năng sản xuất của giống Cao lương N01 tại Đồng bằng sông Cửu Long 2023 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón Đạm Đen Cà Mau ở quy mô phòng thí nghiệm 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón Đạm Đen Cà Mau ở quy mô phòng thí nghiệm 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu sự thích nghi của cây Hông (Paulownia fortunei) trồng bằng hột và cấy mô tại tỉnh Hậu Giang 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Hiệu quả của phân hữu cơ trong việc cải thiện năng suất, lý hóa và sinh học trên đất thâm canh 3 vụ lúa ở cai lậy - Tiền Giang. 2006 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Hoàng Khải, Trần Kim Tính, Huỳnh Quang Tín, Nguyễn Văn Sánh. 2018. REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN RICE GROWN IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Environ Pollut Climate Change. Volume 2 • Issue 3. 1000158. (Đã xuất bản)
2.  Hironori Arai, Trương Quốc Phú, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh, Võ Quốc Tuấn, Masayoshi Mano, Vinay Kumar Dadhwal, Suraj Reddy Rodda, Chandra Shekhar Jha, Syunsuke Hanazawa, Ryo Yoshioka, Kazuyuki Inubushi. 2016. FUNCTION OF THE METHANOGENIC COMMUNITY IN MANGROVE SOILS AS INFLUENCED BY THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE HYDROSPHERE. Soil Science and plant nutrition. Vol. 62, No. 2. 150-163. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Huy Vũ, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường, Trần Tuấn, Đỗ Bạch Đằng, Phạm Ngọc Phát, Nguyễn Quỳnh Thẩm, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2019. XÁC ĐỊNH TRỞ NGẠI CỦA ĐẤT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 39 – 44. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thị Xuân, Trần Kim Tính, Nguyễn Thị Loan, Lương Thị Thu Hương, Trần Duy Khánh. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA TRÁI VỤ LÊN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT XOÀI CÁT HÒA LỘC TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 171-175. (Đã xuất bản)
3.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Tăng Hoài Phương, Lê Huy Vũ, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường. 2018. ĐẶC TÍNH ĐỘ PHÌ ĐẤT VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ CHO CANH TÁC LÚA Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học đất. 53. 125-130. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Thị Xuân, Trần Kim Tính, Nguyễn Thị Loan, Lương Thị Thu Hương, Trần Duy Khánh. 2018. ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG SỰ LƯU TỒN CỦA PACLOBUTRAZOL TRÊN ĐẤT TRỒNG XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. (Đã xuất bản)
5.  Lê Văn Khoa, Trần Kim Tính, Lê Quang Minh, Trần Bá Linh, Nguyễn Văn Quí. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG TẠI HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 38-47. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Trung Hiếu, Võ Công Thành, Trần Kim Tính. 2015. ĐẶC TÍNH HÓA HỌC ĐẤT MĂN TRỒNG LÚA SỎI VÙNG HỒNG DÂN ? BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 109-119. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Quang Tín, Trần Kim Tính, Nguyễn Văn Sánh, Trần Thị Huyền Trang, Võ Văn Bình. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHÁT THẢI METHANE (CH4) TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI GÒ CÔNG TÂY - TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 55-63. (Đã xuất bản)
8.  Võ Quang Minh, Mai Công Hưởng, Trần Kim Tính. 2013. XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT PHÈN TRỒNG LÚA ĐBSCL. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 497. (Đã xuất bản)
9.  Võ Quang Minh, Mai Công Hưởng, Trần Kim Tính. 2013. XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO PHÂN CẤP ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT PHÈN VÙNG ĐBSCL. Khoa học Đất. 42. 62-70. (Đã xuất bản)
10.  Trương Quốc Phú, Trần Kim Tính. 2012. THÀNH PHẦN HÓA HỌC BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THÂM CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 290-299. (Đã xuất bản)
11.  Trương Quốc Phú, Trần Kim Tính, Huỳnh Trường Giang. 2012. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÙN THẢI AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THÂM CANH CHO CANH TÁC LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 135-143. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Thu Thủy, LAM VAN XU, PHAM THI ANH, CHU PHAM NGOC SON, Trần Kim Tính. 2012. ANALYSIS OF SALBUTAMOL IN MEAT AND FEEDSTUFF BY LC-MS/MS.  The 2nd analytica Vietnam conference 2011. . (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Trí Cường, Trần Kim Tính. 2011. TƯƠNG QUAN GIỮA SỰ HẤP THU CỦA CÂY VÀ BỐN PHƯƠNG PHÁP TRÍCH K, CA, MG VÀ MN HỮU DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI CỦA MẪU ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 185-193. (Đã xuất bản)
14.  Trần Anh Thư, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh. 2011. NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ NGUỒN GÂY Ô NHIỄM ARSEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
15.  Trần Kim Tính, Lê Văn Khoa. 2011. CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG K, CA, MG, MN ĐỐI VỚI LÚA CỦA 6 BIỂU LOẠI ĐẤT TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 287-297. (Đã xuất bản)
16.  Trần Anh Thư, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh. 2011. NGHIÊN CỨU NGUỒN Ô NHIỂM ARSEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 118-123. (Đã xuất bản)
17.  Võ Thị Gương, Nguyễn Khởi Nghĩa, Dương Minh, Trần Kim Tính. 2008. IMPROVEMENT OF SOIL PHYSICAL AND CHEMICAL DEGRADATION IN RAISED BEDS OF ORCHARDS BY USING ORGANIC AMENDMENTS AND COVERS CROPS. Vietnam Soil Science. . (Đã xuất bản)