BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN BẢO VỆ Giới tính: Nam
Email: nbve@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Cây trồng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Nông hóa 
Cây lương thực và cây thực phẩm 
Cây rau, cây hoa và cây ăn quả 
Cây công nghiệp và cây thuốc 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu biện pháp làm đất thích hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững trên đất trồng lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất và phẩm chất Quýt đường ở huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Khôi phục và phát triển giống xoài Thơm, Vĩnh Hòa, Tân Châu, An Giang 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Xây dựng mô hình đưa rau/màu xuống chân đất ruộng khu vực kênh bê tông Cầu Tre, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 2010 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất tích hợp nông nghiệp qui mô nông hộ ở xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Cải thiện sản xuất một số loại hoa truyền thống triển vọng ở Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 Ứng dụng kỹ thuật xử lý "tiền" thu hoạch để nâng cao phẩm chất và kéo dài thời gian tồn trữ xoài Châu Nghệ 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
8 Nghiên cứu một số biện pháp để gia tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất lúa hè thu ở vùng chủ động nước của huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
9 Nghiên cứu sản xuất trái Măng Cụt hướng hữu cơ sinh học, xử lý ra hoa sớm, khắc phục hiện tượng xì mủ, sượng trái và da cám ở Bến Tre 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
10 Ứng dụng công nghệ sinh học vào việc thanh lọc và phục tráng 3 giống lúa đặc sản tại tỉnh Cà Mau 2006 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
11 Nhân rộng kết quả nghiên cứu của đề tài ứng dụng công nghệ sinh học trên giống lúa nếp bè đặc sản tại huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang 2006 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
12 Ứng dụng công nghệ cao trong chọn, tạo giống cam Sành (Citrus nobilisLour) và quýt Đường (Citrus reticulata Blanco) không hột có năng suất và phẩm chất cao 2006 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
13 Nghiên cứu bảo quản tươi kéo dài thời gian tồn trữ trái cam Sành, quýt Đường và bưởi Năm Roi tại Cần Thơ 2006 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
14 Ứng dụng công nghệ cao trong chọn giống cam Sành (Citrus nobilis var typical Hassk.) và quýt Đường (Citrus reticulata Blanco) không hột, có năng suất và phẩm chất cao." 2005 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
15 Ứng dụng công nghệ sinh học trong việc phục tráng 3 giống lúa (VD20, Tài nguyên mùa, Klong luong 1" tại tỉnh Tiền Giang 2004 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
16 Nghiên cứu xây dựng mô hình lúa - tôm bền vững tại huyện An Biên và Hòn Đất tỉnh Kiên Giang 2003 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
17 Giới thiệu giống cây có múi sạch bệnh greening 2000 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cơ sở cải thiện năng suất và chất lượng cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 9786049196850   X
2 Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-645-4   X
3 Thực tập cây ăn trái
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Thành Hối, TS.Nguyễn Thành Tài. 2019. EFFECTS OF MICROBIAL PRODUCTS AND UREA IN BIODEGRADABLE RICE STRAW ON THE GROWTH AND YIELD OF RICE IN ACID SULFATE SOILS, DONG THAP PROVINC. AGU International Journal of Sciences. 7(3). 91-98. (Đã xuất bản)
2.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Quốc Trạng. 2015. INFLUENCE OF CELLULOMONAS FLAVIGENA, AZOSPIRILLUM SP. AND PSEUDOMONAS SP. ON RICE GROWTH AND YIELD GROWN IN SUBMERGED SOIL AMENDED WITH RICE STRAW. 4th Asian PGPR Conference for Sustainable Agriculture, Daewoo Hotel - Hanoi, Vietnam, May 3-6, 2015. . 41 (OP-28). (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Trịnh Quang Khương, Nguyen Kim Quyen, Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Lâm Văn Thông, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Phước Toàn, Trần Ngọc Hữu. 2020. SỬ DỤNG NPK CHO CÂY LÚA TRÊN CÁC BIỂU LOẠI ĐẤT CHÍNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 177-184. (Đã xuất bản)
2.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Bảo Vệ. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM VI SINH VÀ UREA TRONG PHÂN HUỶ RƠM RẠ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT XÁMTẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Khoa Học Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. 46. 45-51. (Đã xuất bản)
3.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Bảo Vệ. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH RÃNH THOÁT NƯỚC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Khoa Học Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. 46. 64-67. (Đã xuất bản)
4.  Lê Kiêu Hiếu, Nguyễn Bảo Vệ, Phạm Phước Nhẫn. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ, SINH HÓA CÂY LÚA BỊ MẶN (6‰) Ở GIAI ĐOẠN ĐOẠN MẠ. Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam. 2(99). 44-49. (Đã xuất bản)
5.  Lê Kiêu Hiếu, Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Bảo Vệ. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE TRONG HẠN CHẾ TÁC HẠI CỦA MẶN TRÊN LÚA Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 8. 62-66. (Đã xuất bản)
6.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Bảo Vệ. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN PHƠI ĐẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Khoa Học Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. 46. 59-63. (Đã xuất bản)
7.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Bảo Vệ. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ SÂU LÀM ĐẤT ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA IR50404 TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TAM NÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP. Khoa Học Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. 46. 80-84. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Huỳnh Minh Hoàng. 2019. ẢNH HƯỞNG CUNG CẤP CALCIUM GIAI ĐOẠN TIỀN THU HOẠCH ĐẾN KHẢ NĂNG ĐÔNG LẠNH TRÁI CỦA DÒNG NHÃN MỚI PHÁT HIỆN TRÊN GIỒNG NHÃN BẠC LIÊU. Nông Nghiệ & Phát Triển Nông Thôn. 12. 64-73. (Đã xuất bản)
9.  Lê Kiêu Hiếu, Nguyễn Bảo Vệ, Phạm Phước Nhẫn. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE TRONG HẠN CHẾ TÁC HẠI CỦA MẶN TRÊN LÚA TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI. Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam. 1(98). 32-38. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Trường Giang. 2018. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI THỰC VẬT CỦA CÂY NHÃN KHÔNG HẠT ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn. 8/2018. 12-17. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Bảo Vệ. 2018. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ SỰ SUY THOÁI ĐẤT LIẾP VƯỜN CÂY ĂN TRÁI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị Khoa học Đất, Khoa Môi Trường, Đai học Cần Thơ, tháng 11/2018. . 1-6. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ. 2017. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG CỦA TRÁI GIỐNG NHÃN MỚI PHÁT HIỆN TẠI BẠC LIÊU. Nông Nghiệp&Phát Triển Nông Thôn. 309. 61-69. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Vĩnh Sang. 2017. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH THỰC VẬT CỦA GIỐNG NHÃN MỚI PHÁT HIỆN Ở TỈNH BẠC LIÊU. Nông Nghiệp&Phát Triển Nông Thôn. 306+307. 80-86. (Đã xuất bản)
14.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Bảo Vệ, Lâm Ngọc Phương, Lê Phước Toàn. 2016. ẢNH HƯỞNG BÓN PHÂN N, P, K ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ DƯỠNG CHÂT KHOÁNG HÚT THU CỦA CÂY KHOAI MÌ TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chuyen de. 66-72. (Đã xuất bản)
15.  Lê Minh Triết, Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ. 2016. SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA BẢY DÒNG CAM SÀNH KHÔNG HẠT ĐƯỢC PHÁT HIỆN NĂM 2013 TẠI HẬU GIANG DỰA TRÊN TRÌNH TỰ MATK. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 55-61. (Đã xuất bản)
16.  Lê Văn Dang, Nguyen Kim Quyen, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Phước Toàn, Trần Ngọc Hữu, Ngô Ngọc Hưng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN N, P, K LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT KHOAI MÌ TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 29-37. (Đã xuất bản)
17.  Trần Hoàng Bích Trâm, Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Trường Giang. 2016. KHẢO SÁT SỰ PHÁT TRIỂN TIỂU NOÃN CỦA BẢY CÁ THỂ CAM SÀNH KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN NĂM 2013 TẠI ĐÔNG PHƯỚC, CHÂU THÀNH, HẬU GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 11/2016. 33-39. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Quốc Sĩ. 2016. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI THỰC VẬT CỦA QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HẠT ĐƯỢC PHÁT HIỆN NĂM 2014 TẠI XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 100-106. (Đã xuất bản)
19.  Lê Thị Thanh Hiền, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI BÓN KẾT HỢP VỚI ĐẠM ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ KHOAI LANG TÍM NHẬT Ở TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 38-47. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Nhân Dũng, Lê Minh Triết. 2016. ĐÁNH GIÁ SỰĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA BẢY DÒNG CAM SÀNH KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN NĂM 2013 TẠI ĐÔNG PHƯỚC, CHÂU THÀNH, HẬU GIANG BẰNG DẤU CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 11/2016. 27-32. (Đã xuất bản)
21.  Trần Thị Bích Vân, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Bảo Long. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA CANXI CLORUA PHUN QUA LÁ ĐẾN HIỆN TƯỢNG NỨT TRÁI, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CHÔM CHÔM RONGRIEN (NEPHELIUM LAPPACEUM LINN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 93-100. (Đã xuất bản)
22.  Trần Thị Bích Vân, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Bảo Long. 2016. MỐI QUAN HỆ GIỮA CANXI VỚI HIỆN TƯỢNG NỨT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CHÔM CHÔM RONGRIEN (NEPHELIUM LAPPACEUM LINN). Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. ISSN 1859 - 4581. 101-108. (Đã xuất bản)
23.  Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Bảo Vệ. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ VÔ CƠ LÊN ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG (ARACHIS HYPOGAEA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 8-17. (Đã xuất bản)
24.  Lê Thị Thanh Hiền, Lê Vĩnh Thúc, Trương Thị Minh Tâm, Nguyễn Bảo Vệ. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMOEA BATATAS LAM.) TRÊN ĐẤT PHÈN Ở HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học và Phát triển. 13(4). 517-525. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ. 2014. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THỰC VẬT CỦA CAM SÀNH KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 11-18. (Đã xuất bản)
26.  Trần Thị Bích Vân, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Bảo Long, Nguyễn Thị Kim Thoa. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG VÀ LIỀU LƯỢNG CALCIUM XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI XOÀI CÁT HÒA LỘC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 46-54. (Đã xuất bản)
27.  La Hoàng Châu, Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ. 2014. ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI CỦA QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 12-2014. 5-10. (Đã xuất bản)
28.  Lê Thị Thanh Hiền, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bảo Vệ. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN CANXI LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMEOA BATATAS LAM.) Ở HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 24-31. (Đã xuất bản)
29.  Lê Thị Thanh Hiền, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Bảo Vệ. 2014. ĐIỀU TRA KỸ THUẬT CANH TÁC VÀ KHẢO SÁT DINH DƯỠNG KALI, CANXI TRÊN KHOAI LANG (IPOMOEA BATATAS LAM.) TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 14-23. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Bảo Vệ. 2013. BÓN PHÂN CHO CÂY ĂN QUẢ. HT về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng phân bón tại VN. 1. 252. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Bảo Vệ. 2013. TIỀM NĂNG SẢN XUẤT TRÁI CÂY HỮU CƠ Ở ĐBSCL. HT nông nghiệp hữu cơ-thực trạng và định hướng phát triển. 1. 110. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MÙA TRỒNG VEN BIỂN VÙNG ĐBSCL BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI AND. NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Bảo Vệ. 2012. NGUYÊN NHÂN KHÔNG HỘT …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 52. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ. 2012. SỰ ỔN ĐỊNH ĐẶC TÍNH KHÔNG HỘT CỦA QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT THEO BA THẾ HỆ VÀ …. CAAB 2012. 1. 121. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thị Tuyết Mai, TRAN NGOC PHUONG ANH, Nguyễn Bảo Vệ. 2012. KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRÁI QUÝT ĐƯỜNG Ở ĐỒNG THÁP, HẬU GIANG VÀ VĨNH LONG.  NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thị Tuyết Mai, HO THE HUY, Nguyễn Bảo Vệ. 2012. DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG BẰNG VẬT LIỆU BAO TRÁI SAU THU HOẠCH BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG. NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ. 2012. SỰ ỔN ĐỊNH ĐẶC TÍNH KHÔNG HỘT CỦA QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT …. CAAB 2012. 1. 115. (Đã xuất bản)
38.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Bảo Vệ. 2012. ĐỀ TÀI XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC NHÃN EDOR VÀ NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Đề tài NCKH. 1. 1. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Thị Tuyết Mai, TRAN THI HONG HUYEN, Nguyễn Bảo Vệ. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA PHUN KALI TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI QUÝT ĐƯỜNG SAU THU HOẠCH. NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
40.  Phạm Danh Tướng, Nguyễn Bảo Vệ. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA GAM SORB P ĐẾN KHẢ NĂNG GIỮ ẨM CỦA ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHONG HÓA TRONG MÙA KHÔ Ở HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 33-39. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT Ở ĐBSCL. CAAB 2012. 1. 131. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Thị Mỹ An. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ CALCI ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA BLANCO VAR. DUONG) SAU THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 193-202. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Thị Bích Vân, HO PHUONG LINH, NGUYEN VAN LUC. 2011. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÂY QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐBSCL. Tuyển tập Hội nghị CNSH Toàn quốc, Khu vực phía Nam 2009. . (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Thị Tuyết Mai, NGUYEN THI MAI THANH, Nguyễn Bảo Vệ. 2011. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HOẠCH THÍCH HỢP CHO TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA BLANCO VAR. DUONG). Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
45.  Tô Thị Thanh Bình, Nguyễn Bảo Vệ. 2011. ĐẶC TÍNH NHỰA VÀ CÁCH XỬ LÝ VẾT NHỰA DÍNH TRÊN VỎ TRÁI XOÀI CHÂU NGHỆ (MANGIFERA INDICA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 11-19. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Tâm Đạo, Võ Công Thành, Nguyễn Bảo Vệ. 2011. TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CAO SẢN CHỊU MẶN CHO VÙNG LÚA - TÔM TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 12. 30-36. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2011. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MÙA TRỒNG VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG LỬU LONG BẰNG PHUWONG PHÁP ĐIỆN DI ADN (MICROSATELLITE). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 17-22. (Đã xuất bản)
48.  Huỳnh Thị Chí Linh, Nguyễn Bảo Vệ. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA KALI PHUN LÁ GIAI ĐOẠN TIỀN THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI XOÀI CHÂU NGHỆ SAU THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 20-27. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Cẩm Hường, PHAN THANH NGHIA. 2011. QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA CÂY QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐBSCL. Tuyển tập Hội nghị CNSH Toàn quốc, Khu vực phía Nam 2009. . (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Thị Tuyết Mai, NGUYEN THI MY AN, Nguyễn Bảo Vệ. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA PHUN CANXI TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA BLANCO VAR. DUONG). Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Cẩm Hường. 2011. NHẬN DIỆN VÀ XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA HAI CÁ THỂ QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG DẤU PHÂN TỬ DNA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 108-118. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn văn Bo, Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Ngô Ngọc Hưng. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC MẶN TRÊN DIỄN BIẾN PH, EC VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT LÚA - TÔM. Khoa học Đất. 36. 137-141. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Văn Bo, Nguyễn Bảo Vệ, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Thanh Tường. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA CANXI ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN SINH PROLINE VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 203-211. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Bảo Vệ. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP RÚT NƯỚC TRÊN ĐẤT PHÈN NGẬP NƯỚC CÓ CHÔN VÙI RƠM RẠ TƯƠI ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRONG CHẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 206-212. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Bảo Vệ. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA CHÔN VÙI RƠM RẠ ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH VĨNH LONG.. Nông nghiệp và PTNN. . (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Bảo Vệ. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA CHÔN VÙI RƠM RẠ ĐẾN MẬT SỐ VI SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT LÚA NGẬP NƯỚC.. Nông nghiệp và PTNN. . (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Quang Giàu, Phạm Sỹ Tân. 2009. ẢNH HƯỞNG SỰ CHÔN VÙI RƠM RẠ TƯƠI TRONG ĐẤT NGẬP NƯỚC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 168-175. (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Bảo Vệ. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT CÓ VÙI RƠM RẠ ĐẾN CHIỀU DÀI RỄ VÀ CHỒI CỦA LÚA LÚC NẢY MẦM.. Nông nghiệp và PTNN. . (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Bảo Vệ. 2009. PHÂN LOẠI ĐỘ GIÀ QUẢ XOÀI CÁT CHU SAU THU HOẠCH BẰNG KỸ THUẬT TỶ TRỌNG QUẢ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Bảo Vệ. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT CÓ VÙI RƠM RẠ ĐẾN CHIỀU DÀI RỄ VÀ CHỒI CỦA LÚA LÚC NẢY MẦM.. Nông nghiệp và PTNN. . (Đã xuất bản)
61.  Lâm Ngọc Phương, Nguyễn Bảo Vệ, DO THI TRANG NHA. 2008. NHÂN CHỒI DƯA HẤU TAM BỘI (CITRULLUS VULGARIS SCHARD.) TỪ CHỒI ĐỈNH TRÊN MÔI TRƯỜNG MS CÓ KITOKININ VÀ AUXIN. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. . (Đã xuất bản)
62.  Trần Thị Kim Ba, Nguyễn Bảo Vệ, NGUYEN THI PHUONG LINH. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA PUTRESCINE ĐẾN SỰ HÔ HẤP VÀ SẢN SINH ETHYLENE CỦA TRÁI XOÀI CÁT HÒA LỘC SAU KHI THU HOẠCH. Nông nghiệp và PTNN. . (Đã xuất bản)
63.  Lâm Ngọc Phương, Nguyễn Bảo Vệ. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THÔNG KHÍ VÀ HÀM LƯỢNG AGAR ĐẾN HIỆN TƯỢNG THỦY TINH THỂ CỦA CHỒI DƯA HẤU TAM BỘI (CITRULLUS VULGARIS SCHARD.) IN VITRO. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. . (Đã xuất bản)
64.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Bảo Vệ. 2008. XÁC ĐỊNH TÍNH GÂY CHUA ĐẤT PHÈN CHO VIỆC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở ĐBSCL. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
65.  DO THI TRANG NHA, Nguyễn Bảo Vệ, Lâm Ngọc Phương. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG BA VÀ KINETIN TRÊN SỰ TẠO CHỒI DƯA HẤU TAM BỘI (CITRULLUS VULGARIS SCHARD.) IN VITRO. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. . (Đã xuất bản)
66.  Lâm Ngọc Phương, Nguyễn Bảo Vệ. 2008. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GHÉP CHỒI DƯA HẤU TAM BỘI CẤY MÔ TRÊN GỐC CÂY BẦU (LAGENARIA VULGARIS.) VÀ CÂY BÍ (CUCURBITA PEPO). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. . (Đã xuất bản)
67.  Trần Thị Kim Ba, Nguyễn Bảo Vệ. 2008. HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ HÓA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT ĐỐI VỚI SỰ ĐÂU TRÁI CỦA XOÀI CÁT HÒA LỘC Ở ĐBSCL. Nông nghiệp và PTNN. . (Đã xuất bản)
68.  Lâm Ngọc Phương, Nguyễn Bảo Vệ. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT IBA, BA VÀ THAN HOẠT TÍNH ĐẾN SỰ TẠO RỄ CỦA CHỒI DƯA HẤU TAM BỘI IN VITRO. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. . (Đã xuất bản)
69.  Trần Thị Kim Ba, Nguyễn Bảo Vệ, TO TUAN NGHIA. 2008. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÁY NHỰA TRÊN VÕ TRÁI XOÀI CÁT HÒA LỘC, CÁT CHU VÀ XOÀI BƯỞI Ở ĐBSCL. Nông nghiệp và PTNN. . (Đã xuất bản)
70.  Lê Văn Bé, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Việt Dũng, Nguyễn Thị Tố Uyên, Võ Thanh Tân. 2007. VI NHÂN GIỐNG CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES L.) VỚI GIÁ THÀNH THẤP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 222-230. (Đã xuất bản)
71.  Lâm Ngọc Phương, Nguyễn Bảo Vệ. 2005. ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN CHẤT NỀN ƯƠM CÂY ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CON DƯA HẤU TAM BỘI EX VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 9-15. (Đã xuất bản)
72.  Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Thị Ba. 2005. CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT DƯA LÊ (MUSKMELON) BẰNG CÁCH BÓN PHÂN KALI TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI CẦN THƠ VỤ XUÂN HÈ NĂM 2004. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 16-25. (Đã xuất bản)
73.  Lâm Ngọc Phương, Nguyễn Bảo Vệ, Đỗ Thị Trang Nhã. 2005. ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG VÀ HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG SUCROSE TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỒI DƯA HẤU TAM BỘI IN VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 1-8. (Đã xuất bản)
74.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2005. KHẢ NĂNG CHỊU MẶN VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN PROTEIN DỰ TRỮ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRỒNG VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 49-57. (Đã xuất bản)
75.  Phạm Văn Phượng, Nguyễn Bảo Vệ, . 2005. PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA TÀI NGUYÊN MÙA CHO TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 77-84. (Đã xuất bản)
76.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2005. ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 55 GIỐNG LÚA TRỒNG VEN BIỂN CÁC TỈNH BẾN TRE, LONG AN, TIỀN GIANG, VÀ TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 33-39. (Đã xuất bản)
77.  Trang Tửng, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Việt Dũng. 2004. ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG VÀ LIỀU LƯỢNG CALCIUM ĐẾN NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG VỒ (ARACHIS HYPOGAEA L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 74-83. (Đã xuất bản)
78.  Nguyễn Việt Khởi, Nguyễn Bảo Vệ. 2004. XỬ LÝ RA HOA TRÁI VỤ XOÀI CHÂU HẠNG VÕ BẰNG PACLOBUTRAZOL VÀ THIOUREA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 151-160. (Đã xuất bản)
79.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Bảo Vệ. 2004. ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐẾN ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG, RA HOA VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CỦA CÂY GHÉP XOÀI CÁT HÒA LỘC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 67-73. (Đã xuất bản)
80.  Trần Thị Ba, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Thị BíchThủy. 2004. NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT DƯA HẤU MÙA MƯA BẰNG BIỆN PHÁP PHỦ LIẾP VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 106-115. (Đã xuất bản)
81.  Trần Thị Ba, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Thị Bích Thủy. 2004. HIỆN TRẠNG CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN DƯA HẤU MÙA MƯA TẠI TỈNH CẦN THƠ, TIỀN GIANG VÀ TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 96-105. (Đã xuất bản)
82.  Lê Bảo Long, Nguyễn Bảo Vệ. 2003. ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM CHLORIDE PHUN LÁ TIỀN THU HOẠCH ĐÉN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI XOÀI CHÂU HẠNG VÕ. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. chuyên ngành Khoa Học Cây Trồng và Công Nghệ Thực Phẩm. 345-351. (Đã xuất bản)