BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH Giới tính: Nữ
Email: dthoanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Bệnh học Thủy sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vi sinh vật học 
Công nghệ sinh học 
Bệnh học thủy sản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu, đề xuất quy trình chẩn đoán, phòng và trị bệnh cá Điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi trong bè ở tỉnh Vĩnh Long 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Xác định nguyên nhân tôm vễnh mang và biện pháp phòng trị 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với sự xuất hiện của các bệnh nguy hiểm ở tôm nước lợ nuôi ở Tỉnh Trà Vinh và các giải pháp quản lý dịch bệnh hiệu quả 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật trong các đầm nuôi tôm, góp phần tạo cơ sở khoa học để phát triển ngề nuôi tôm ở Việt Nam 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Xây dựng quy trình phòng và trị bệnh cá lóc (Channa sp) từ giai đoạn ương giống đến nuôi thịt 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên cá bống kèo (Pseudapocryptes lanceolatus) nuôi thương phẩm và đề xuất giải pháp phòng trị 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm hóa chất đến hiện tượng nuôi tôm nước lợ chết hàng loạt tại Đồng bằng sông Cửu Long 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
8 Xác định vai trò của vi khuẩn Vibrio, phage và ảnh hưởng của các điều kiện môi trường nuôi tôm khác nhau đến hội chứng hoại tử gan tụy ở tôm sú và tôm thẻ nuôi tại ĐBSCL 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
9 Các nghiên cứu thử nghiệm liên quan tới sự hỗ trợ khẩn của FAO TCP/VIE/3304 để kiểm soát sự lây lan của bệnh chưa rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến tôm 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
10 Tiếp tục làm rõ vai trò của Vibriophage đến hội chứng hoại tử gan tụy ở tôm sú và tôm thẻ chân trắng nuôi ở ĐBSCL 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
11 Nhiệm vụ nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bệnh hoại tử gan tụy trên tôm tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Bến Tre 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
12 Nghiên cứu tạo dòng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri nhược độc dùng làm vaccine phòng bệnh gan thận mủ cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) bằng kỹ thuật gây đột biến gen 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
13 ĐT nhánh: Khảo sát và thu thập mẫu cá tra co biểu hiện bệnh gan thận mủ và phân lập vi khuẩn Edwardsiella ictaluri từ các mẫu bệnh cá.Thuộc đề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật LAMP xác định vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra. 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
14 Nghiên cứu ứng dụng quy trình mPCR (multiplex Polymerase Chain Reaction) phát hiện một số mầm bệnh vi khuẩn nhiễm trên cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi tại tỉnh Vĩnh Long 2010 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
15 Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh đục cơ (White tail dieasse) trên tôm xanh (Macrobrachium rosenberrgii) ương nuôi tại Cần Thơ 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trần Thị Thanh Xuân, Lê Thị Mỹ Duyên, Lê Phi Nga, Hoang Anh Hoang. 2021. PROTECTIVE EFFICACY OF PHAGE PVN02 AGAINST HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA IN STRIPED CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS VIA ORAL ADMINISTRATION. Journal of Fish Diseases. 00. 1-9. (Đã xuất bản)
2.  Vinh Q. Tu, Đặng Thị Hoàng Oanh, Tan-Trung Nguyen, Nga P Le, Huyen T Phan, Andrew D Millard, Xuan T T Tran, Hoang Anh Hoang. 2020. COMPLETE GENOME SEQUENCE OF A NOVEL LYTIC PHAGE INFECTING AEROMONAS HYDROPHILA, AN INFECTIOUS AGENT IN STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Archives of Virology. 165. 1-5. (Đã xuất bản)
3.  Thanh Trung Tran, Đặng Thị Hoàng Oanh, Ha Hoang Chu, Lam Tung Le, Duc Hoang Le, Nam Trung Nguyen, Nhan Dai Lam, Nathan J. Bott. 2019. THE ROLE OF PSEUDOMONAS IN HETEROTROPHIC NITRIFICATION: A CASE STUDY ON SHRIMP PONDS (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN SOC TRANG PROVINCE. Microorganisms. 7(6). 155. (Đã xuất bản)
4.  Hoang Anh Hoang, Đặng Thị Hoàng Oanh, TRAN T. T. XUAN, Le Phuong Nga. 2019. SELECTION OF PHAGES TO CONTROL AEROMONAS HYDROPHILA – AN INFECTIOUS AGENT IN STRIPED CATFISH. Biocontrol Science. 24 (1). 23-28. (Đã xuất bản)
5.  Haig Yousef Babikian, Trương Quốc Phú, Đặng Thị Hoàng Oanh, Rajeev Kumar Jha. 2019. STUDY ON THE EFFICACY OF PONDGUARD IN IMPROVING CLINICAL PERFORMANCE OF WHITE LEG SHRIMP (PENAEUS VANNAMEI) IN AN AHPND BACTERIAL CHALLENGE MODEL. American Journal of Biomedical Science and Research. 5. 212-217. (Đã xuất bản)
6.  Duc Hoang Le, Đặng Thị Hoàng Oanh, Detmer Sipkema, Trang Huyen Vu, Georg Steinert, Ha Hoang Chu, Nam Trung Nguyen, Thanh Trung Tran. 2018. CHARACTERIZATION OF BACTERIAL COMMUNITY IN THE GUT OF PENAEUS MONODON AND ITS CULTURE WATER IN SHRIMP PONDS. Turkish Journal of FISHERIES and AQUATIC SCIENCES. 19(11). 977-986. (Đã xuất bản)
7.  Trương Quốc Phú, Đặng Thị Hoàng Oanh, MELBA G. BONDAD-REANTASO, Nguyen Hung Son. 2018. FIELD STUDY ON TRANSMISSION OF ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS SYNDROME (AHPNS) IN INFECTED PONDS. Asian Fisheries Science. 31S (2018). 105-108. (Đã xuất bản)
8.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Việt Tiên, MELBA G. BONDAD-REANTASO. 2018. IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF VIBRIO BACTERIA ISOLATED FROM SHRIMP INFECTED WITH EARLY MORTALITY SYNDROME/ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS SYNDROME (EMS/AHPNS) IN VIET NAM. Asian Fisheries Science. 31S. 283 292. (Đã xuất bản)
9.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Le P Nga, Vo T Toan, Mai Hoang Yen, Hoang Anh Hoang. 2018. VIRULENT BACTERIOPHAGE OF EDWARDSIELLA ICTALURI ISOLATED FROM KIDNEY AND LIVER OF STRIPED CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS IN VETNAM. DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS. 132. 9–56. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Trúc Linh, Trương Quốc Phú, Đặng Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Thanh Phong, Nguyễn Trọng Nghĩa. 2017. ISOLATION AND SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA THAT CAN ANTAGONIZE VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS CAUSING ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE IN WHITELEG SHRIMP (PENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 74-81. (Đã xuất bản)
11.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Rombaut Geert, De Schryver Peter, Decamp Olivier, Corteel Mathias. 2017. PROBIOTICS AND HEALTH BOOSTERS REDUCE MORTALITY AND PATHOLOGY IN A STANDARDIZED AHPND CHALLENGE MODEL. LARVI 2017 7th Fish and Shell fish larviculture symposium, September, 4-7, 2017, Gent university, Belgium,. . 105-108. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quốc Việt, Đặng Thị Hoàng Oanh, Đỗ Phương Chi, Bùi Lan Hương, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Huy Mạnh. 2015. ACUTE TOXIC AND HEPATOPANCREAS SYNDROME CAUSED BY CHLOPYRIFOS ETHYL TO BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) AND WHITE SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN MEKONG RIVER DELTA OF VIETNAM. International Journal of Agricultural Technology. 11(5). 1097-1108. (Đã xuất bản)
13.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Mathias Corteel, Olivier Decamp. 2015. PROBIOTICS REDUCE MORTALITY AND PATHOLOGY IN A STANDARDISED AHPND CHALLENGE MODEL. Aquaculture Asia Pacific. 11(6). 14-17. (Đã xuất bản)
14.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Philippe Tacon. 2015. YEAST PARIETAL FRACTIONS ENHANCE THE IMMUNE RESPONSE OF SHRIMP TOWARDS AHPND INFECTIONS. Aquaculture Asia Pacific. 11. 26-30. (Đã xuất bản)
15.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Hồng Sơn , Chika F Ikeogu , Acacia Alcivar-Warren . 2015. EPIGENETIC MECHANISMS ASSOCIATED WITH ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS (PESTICIDES, ANTIBIOTICS, METALS) USED IN VIETNAM, ECUADOR AND OTHER SHRIMP-PRODUCING COUNTRIES - ARE THEY ASSOCIATED WITH ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND)?. Plant and Animal Genomic ASIA 2015. 2015. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Trúc Linh, Trương Quốc Phú, Đặng Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Thanh Phong. 2015. SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA THATCAN SUPPRESS VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS BACTERIA WHICH CAUSES ACTUE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE IN WHITE LEG SHRIMP. International Fisheries Forum. . 161. (Đã xuất bản)
17.  Lâm Tiên Quỳnh, Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Trọng Nghĩa. 2015. MOLECULAR CHARACTERIZATION AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OFVIBRIO PARAHAEMOLYTICUSBACTERIA ISOLATED FROM ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE SHRIMP. International Fisheries Forum. . 238. (Đã xuất bản)
18.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú. 2014. PESTICIDES USED IN SHRIMP FARMS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM: ARE THEY ASSOCIATED WITH ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS SYNDROME?. Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014. . 81. (Đã xuất bản)
19.  Đặng Thị Hoàng Oanh. 2014. MAJOR DISEASES AND HEALTH MANAGEMENT IN MOST COMMONTLY CULTURED SPECIES IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014. . 172. (Đã xuất bản)
20.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú. 2014. ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ISOLATED FROM SHRIMP FARMS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014. . 299. (Đã xuất bản)
21.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trần Việt Tiên, Nguyễn Thanh Phương. 2014. EFFECT OF INSECTICIDE CONTAINING DELTAMETHRIN ON IMMUNE RESPONSE OF THE GIANT FRESHWATER PRAWN, MACROBRACHIUM ROSENBERGII (DE MAN 1879). Asian Fisheries Science. 27. 90-103. (Đã xuất bản)
22.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyen Thu Dung. 2014. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF STREPTOCOCCUS DISGALACTIAE FROM MUDSKIPPER (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) CULTURED IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014. . 187. (Đã xuất bản)
23.  Joa˜o Dantas-Lima, Đặng Thị Hoàng Oanh, Mathias Corteel, Hans Nauwynck, Peter Bossier, Patrick Sorgeloos. 2013. DEVELOPMENT OF TWO REPRODUCIBLE HAEMOCYTE CULTURE SYSTEMS FOR APPLICATION IN CRUSTACEAN IMMUNITY STUDIES. Proceedings of the symposium ‘marine invertebrate cell culture’. . 682. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Việt Tiên, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA -GLUCAN LÊN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) CẢM NHIỄM VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 153-159. (Đã xuất bản)
2.  Trần Lưu Khoang, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú, Ngô Chí Nguyện. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN SỰ MẪN CẢM CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) VỚI VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 38-44. (Đã xuất bản)
3.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú. 2020. HOẠT CHẤT DELTAMETHRIN VÀ HIỆN TƯỢNG VỂNH MANG Ở TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 110-116. (Đã xuất bản)
4.  Tạ Cẩm Tú, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ MẪN CẢM CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) VỚI VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 45-51. (Đã xuất bản)
5.  Nguyen Thi Ngoc Huyen, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2020. ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC CỦA VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) VÀ CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 52-63. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2019. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI (OREOCHROMISNILOTICUS) CHỦNG VẮC-XIN STRETOCOCCUS AGALACTIAE BẤT HOẠT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 123-131. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Trọng Nghĩa, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2019. KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI TRÊN CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 123-131. (Đã xuất bản)
8.  Le Ngoc Huyen, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2019. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA BỆNH GAN THẬN MỦ Ở CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) VÀ CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 90-96. (Đã xuất bản)
9.  Trần Việt Tiên, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2019. ẢNH HƯỞNG OXYTRETRACYCLIN LÊN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) CẢM NHIỄM VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 148-154. (Đã xuất bản)
10.  Trương Thị Hoa, Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Ngọc Phước. 2018. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS INIAE TRÊN CÁ CHẼM (LATES CALCARIFER). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 156-163. (Đã xuất bản)
11.  Truong Thi Hoa, Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Ngọc Phước. 2018. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC TỪ MỘT SỐ LOÀI CÁ NƯỚC LỢ CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN STREPTOCOCCUS INIAE GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ CHẼM (LATES CALCARIFER). Nong nghiep va Phat trien Nong thon. 338. 99-106. (Đã xuất bản)
12.  Trần Trung Thành, Trần Trung Thành, Nathan Bott, Lê Hoàng Đức, Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Trung Nam, Chu Hoàng Hà. 2018. SO SÁNH CẤU TRÚC HỆ VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) GIỮA TÔM KHOẺ MẠNH VÀ TÔM BỊ BỆNH TẠI SÓC TRĂNG, VIỆT NAM. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 16. 543–551. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2018. TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC ALBENDAZOLE VÀ FUMAGILLIN LÊN VI BÀO TỬ TRÙNG KABATANA SP. GÂY NHIỄM TRONG TẾ BÀO THẬN VÀ CƠ CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 116-124. (Đã xuất bản)
14.  Trương Thị Hoa, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2018. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA CÁ CHẼM (LATES CALCARIFER) CẢM NHIỄM STREPTOCOCCUS INIAETRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp. 2(3). 915-924. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Trúc Linh, Trương Quốc Phú, Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Trọng Nghĩa. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN LACTIC BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN LÊN KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 122-130. (Đã xuất bản)
16.  Nguyen Ngoc Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2017. PHÁT HIỆN VI KHUẨN AEROMONAS SCHUBERTII GÂY ĐỐM TRẮNG Ở NỘI QUAN CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 32-40. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2016. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) BỆNH XUẤT HUYẾT VÀ BỆNH GAN THẬN MỦ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 93-100. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2016. XÁC ĐỊNH MẦM BỆNH VI BÀO TỬ TRÙNG (MICROSPORIDIA) NHIỄM TRONG CƠ CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 101-110. (Đã xuất bản)
19.  Nguyen Thu Dung, Lê Thanh Cần, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2016. PHÁT HIỆN VI KHUẨN STREPTOCOCCUS DUSGALACTIAE GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ BỐNG KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) BẰNG PHƯ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 111-117. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÓA CHẤT VÀ THUỐC LÊN VI BÀO TỬ TRÙNG (MICROSPORIDIA) NHIỄM TRONG CƠ CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 125-132. (Đã xuất bản)
21.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Trọng Nghĩa. 2016. XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 9. 82-89. (Đã xuất bản)
22.  Trần Thị Ngọc Phương, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2016. SÀNG LỌC CÁC CHỦNG VI KHUẨN LACTIC TỪ RUỘT MỘT SỐ LOÀI CÁ DA TRƠN CÓ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG LÀM PROBIOTIC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 76-85. (Đã xuất bản)
23.  Ngô Thị Ngọc Trân, Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Trọng Nghĩa. 2016. XÁC ĐỊNH TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA VI KHUẨN LACTIC VỚI VI KHUẨN (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE) PHÂN LẬP TỪ CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS) BỆNH PHÙ MẮT VÀ XUẤT HUYẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 48-55. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Trọng Nghĩa, Trương Quốc Phú, Phạm Anh Tuấn, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2015. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY HOẠI TỬ GAN TỤY CỦA VI KHUẨN VIBRIO PARAHEAMOLYTICUS PHÂN LẬP TỪ TÔM NUÔI Ở BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 99-107. (Đã xuất bản)
25.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Ngọc Huyền. 2015. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ BỐNG KÈO (PSEUDOPOCRYPTES LANCEOLATUS) NUÔI THƯƠNG PHẨM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 72-80. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Hồng Sơn , Đặng Thị Hoàng Oanh. 2015. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY ĐỘC MÃN TÍNH VÀ HỘI CHỨNG GAN TỤY CỦA CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PYRETHROID ĐỐI VỚI TÔM SÚ VÀ TÔM CHÂN TRẮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 5. 67-75. (Đã xuất bản)
27.  Lê Thanh Cần, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2015. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC TRÊN CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM LINAEUS, 1766) NUÔI THÂM CANH TẠI NHA TRANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 53-60. (Đã xuất bản)
28.  Nguyen Thu Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2015. XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ BỐNG KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 16. 109-116. (Đã xuất bản)
29.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Thu Hằng. 2015. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN GIỐNG LOÀI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) GIAI ĐOẠN GIỐNG ĐẾN NUÔI THƯƠNG PHẨM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 60-66. (Đã xuất bản)
30.  Trần Quốc Việt , Nguyễn Hồng Sơn , Đỗ Phương Chi , Nguyễn Huy Mạnh , Đặng Thị Hoàng Oanh. 2015. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY ĐỘC CẤP TÍNH VÀ HỘI CHỨNG GAN TỤY DO CYPERMETHRIN GÂY RA ĐỐI VỚI TÔM SÚ VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 1. 79-85. (Đã xuất bản)
31.  Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thị Hoàng Oanh, Dương Thành Long. 2014. PHÁT TRIỂN QUI TRÌNH PCR PHÁT HIỆN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE TRỰC TIẾP TỪ MÔ CÁ ĐIÊU HỒNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 121-127. (Đã xuất bản)
32.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Jung Tae Sung, Huỳnh Kim Nguyên, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên. 2014. XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG SINH KHÁNG THỂ CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) CẢM NHIỄM VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI NHƯỢC ĐỘC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 70-76. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thu Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2013. HIỆN TRẠNG VỀ QUẢN LÝ DỊCH BỆNH TRONG NUÔI CÁ BỐNG KÈO (PSEUDAPOCRYPTES LANCEOLATUS) Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 169-177. (Đã xuất bản)
34.  LE THUONG KHOI, Đặng Thị Hoàng Oanh, VO VAN NHA . 2013. KÍCH THÍCH MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU Ở CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) BẰNG VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI ĐỘT BIẾN GEN CHONDROITINASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 214-222. (Đã xuất bản)
35.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương. 2013. CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG BỆNH HỌC THỦY SẢN-TRIỂN VỌNG TRONG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ ĐÀO TẠI NHÂN LỰC CHO VÙNG ĐBSCL. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 14. (Đã xuất bản)
36.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Kiều Trang. 2013. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.) CHỦNG VACCINE AQUAVAC STREP SA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 11-18. (Đã xuất bản)
37.  Trần Nguyễn Diễm Tú, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2012. CHUẨN HÓA QUI TRÌNH PCR PHÁT HIỆN VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI, AEROMONAS HYDROPHILA VÀ FLAVOBACTERIUM COLUMNARE TỪ MÁU CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 179-187. (Đã xuất bản)
38.  Đặng Thị Hoàng Oanh. 2012. PHÂN LẬP VI KHUẨN STR…. HN KHT ngành Thủy sản III. 1. 148. (Đã xuất bản)
39.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quỳnh Như, Nguyễn Đức Hiền. 2012. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS) CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 194-202. (Đã xuất bản)
40.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Phương, Lê Hữu Thôi. 2012. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) CẢM NHIỄM VI-RÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 1-9. (Đã xuất bản)
41.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Đức Hiền. 2012. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN LƯƠN ĐỒNG (MONOPTERUS ALBUS) CỦA VI KHUẨN AEROMONAS HYDROPHILA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 173-182. (Đã xuất bản)
42.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Phương. 2012. CÁC BỆNH NGUY HIỂM TRÊN TÔM NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 106-118. (Đã xuất bản)
43.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Phương. 2012. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE TỪ CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.) BỆNH PHÙ MẮT VÀ XUẤT HUYẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 203-212. (Đã xuất bản)
44.  Đặng Thụy Mai Thy, Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Châu Phương Lam, Trần Thị Thủy Cúc, Nguyễn Đức Hiền. 2012. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CÁ RÔ (ANABAS TESTUDINEUS) NHIỄM VI KHUẨN AEROMONAS HYDROPHILA VÀ STREPTOCOCCUS SP. TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 183-193. (Đã xuất bản)
45.  Trần Nguyễn Diễm Tú, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2012. CHUẨN HÓA QUI TRÌNH MPCR PHÁT HIỆN ĐỒNG THỜI VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI, AEROMONAS HYDROPHILA VÀ FLAVOBACTERIUM COLUMNARE TỪ MÁU CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 188-197. (Đã xuất bản)
46.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Phương. 2012. THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ BỆNH DO VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI TRÊN CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BẰNG THUỐC KHÁNG SINH ERYTHROMYCIN THIOCYANATE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 146-154. (Đã xuất bản)
47.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Phương, Lê Hữu Thôi. 2012. TỐI ƯU HÓA VÀ ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN Ở TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 10-18. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2012. XÁC ĐỊNH NHÓM KÝ SINH TRÙNG TẠO BÀO NANG TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 155-164. (Đã xuất bản)
49.  Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thị Hoàng Oanh, Mai Nam Hưng. 2012. ĐẶC ĐIỂM GEN CỦA VI RÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WHITE SPOT SYNDROME VIRUS) PHÂN LẬP TỪ HỆ THỐNG NUÔI TÔM SÚ QUẢNG CANH CẢI TIẾN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 129-135. (Đã xuất bản)
50.  Đặng Thị Hoàng Oanh, MARIELLE VAN HUNTEN, PETTER JOHN WAKLKER. 2011. RNA CAN THIỆP LÊN SỰ BIỂU HIỆN GEN CỦA WHITE SPOT SYNDROME VIRUS VÀ GILL-ASSOCIATED VIRUS TRÊN TẾ BÀO CÔN TRÙNG. Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
51.  Đặng Thị Hoàng Oanh, HOANG TUAN, LE HUU THOI, Nguyễn Thanh Phương. 2011. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỤC CƠ TRÊN TÔM CÀNG XANH NUÔI Ở CẦN THƠ. Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
52.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Phương. 2011. ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI PHÂN LẬP TỪ CÁ TRA BỊ BỆNH MỦ GAN. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
53.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Đặng Thụy Mai Thy. 2011. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PCR CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI TRÊN THẬN CÁ TRA. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Thị Thúy Liễu, Đặng Thị Hoàng Oanh, Bùi Thị Bích Hằng. 2011. TÌM HIỂU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) NHIỄM VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 20-29. (Đã xuất bản)
55.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Trúc Phương. 2010. PHÁT HIỆN VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI GÂY BỆNH MỦ GAN TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 151-159. (Đã xuất bản)
56.  Lê Hữu Thôi, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quỳnh Như, Nguyễn Hà Giang. 2010. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUI TRÌNH M-PCR CHẨN ĐOÁN ĐỒNG THỜI VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI VÀ AEROMONAS HYDROPHILA TRÊN THẬN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 129-135. (Đã xuất bản)
57.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Peter John Waklker, Marielle van Hunten. 2010. RNA CAN THIỆP LÊN GEN VP28 CỦA WSSV BIỂU HIỆN BẰNG BACULOVIRUS TÁI TỔ HỢP TRÊN TẾ BÀO CÔN TRÙNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 214-223. (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Hà Giang, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quỳnh Như, Lê Hữu Thôi. 2010. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PCR CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN AEROMONAS HYDROPHILA TRÊN THẬN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 136-140. (Đã xuất bản)
59.  Trần Việt Tiên, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2010. PHÁT TRIỂN QUI TRÌNH MPCR PHÁT HIỆN ĐỒNG THỜI VI-RÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG VÀ VI-RÚT GÂY HOẠI TỬ CƠ QUAN TẠO MÁU VÀ CƠ QUAN LẬP BIỂU MÔ Ở TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) SỬ DỤNG GEN ?ETA-ACTIN LÀM NỘI CHUẨN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 91-96. (Đã xuất bản)
60.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trần Việt Tiên, Trần Nguyễn Diễm Tú. 2010. QUI TRÌNH MPCR PHÁT HIỆN ĐỒNG THỜI VI-RÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG, VI-RÚT PARVO GÂY BỆNH GAN TỤY TRÊN TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 144-150. (Đã xuất bản)
61.  KERRY BARTIE, Đặng Thị Hoàng Oanh, G HUYS. 2009. ỨNG DỤNG REP-PCR VÀ PFGE ĐỂ ĐỊNH TÝP VI KHUẨN KHÁNG CHLORAMPHENICOL PHÂN LẬP TẠI CÁC TRẠI NUÔI THỦY SẢN Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
62.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Phương, . 2007. TỈ LỆ CẢM NHIỄM TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ VIRÚT GÂY BỆNH TRÊN TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) BỘT THẢ NUÔI Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 198-202. (Đã xuất bản)
63.  Đặng Thị Hoàng Oanh. 2006. ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KIỂU ARN RIBOSOM CỦA VI KHUẨN AEROMONAS PHÂN LẬP TỪ BỆNH PHẨM THỦY SẢN NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 85-94. (Đã xuất bản)
64.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Phương, Jean Swings and Alan Teale, Stefania Berton, Mauro Giacomini, Geert Huys, Kerry Bartie, Mohamed Shariff, Fatimah Yussoff, Supranee Chinabut, Temdoung Somsiri. 2005. XÁC ĐỊNH TÍNH KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ CÁC HỆ THỐNG NUÔI THỦY SẢN Ơ? ĐÔ?NG BĂ?NG SÔNG CƯ?U LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 136-144. (Đã xuất bản)