BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN NGỌC HẢI Giới tính: Nam
Email: tnhai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học và Công nghệ biển
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Thiết kế và thực nghiệm nuôi tôm trong hệ thống tuần hoàn RAS 2023 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng quy trình ương ấu trùng và ương giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) chất lượng cao bằng công nghệ Bioflocs 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Thực nghiệm nuôi cá rô phi trong hệ thống biofloc với độ mặn và tỷ lệ C:N khác nhau 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
4 Gia hóa và chọn lọc tôm càng xanh bố mẹ phục vụ sản xuất giống ở Đồng Tháp 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất giống cá bóp (Rachycentron canadum, Linnaeus 1766) tại huyện Kiên Hải, Kiên Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu phát triển kỹ thuậtương nuôi cá chình hoa (Anguilla marmorata) thâm canh đạt năng suất cao và có hiệu quả kinh tế ở Cần Thơ 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 Effect of Natural Feed Additive (MFeed) to enhance growth, survival and disease resistance of black tiger shrimp Penaeus monodon (7.500 USD) 2011 Đề tài nghị định thư Chủ nhiệm
8 Study on distribution and culture of enteromorpha in the Mekong Delta, Vietnam - Phase I 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
9 B2009-16-110; Nghiên cứu ương nuôi ấu trùng tôm mũ ni (Thenus orientalis) 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
10 BoNN2008-01;Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá ngát (Plotosus canius) 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
11 T2007-30; Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của tôm tít (Squilla sp.) 2008 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
12 Nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi cá Chẽm (Lates calcarifer) trong ruộng, ao và lồng ở vùng nước lợ và ngọt tỉnh Hậu Giang 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
13 T2004-13; Nghiên cứu khả năng nuôi cua lột (scylla sp.) Trong hệ thống tuần hoàn 2005 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
14 T2003-16; Nghiên cứu ương ấu trùng cua ghẹ (Portunus pelagicus) ở hệ thống nước xanh. 2004 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nguyên lý và kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
Nông Nghiệp 2003   X
2 Nguyên lý và kỹ thuật nuôi tôm sú (Penaeus monodon)
Nông Nghiệp 2009 X  
3 Nuôi trồng thủy sản
Trường Đại học Cần Thơ 2011 978-604-919-223-4.   X
4 Giáo trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển
Đại Học Cần Thơ 2017 978-604-919-937-0 X  
5 Nguyên lý và Kỹ thuật nuôi cua biển
Nông Nghiệp 2017 978-604-2606-8 X  
6 Sách hướng dẫn kỹ thuật - Kỹ thuât ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo công nghệ Biofloc
Nông Nghiệp 2020 9786046032786 X  
7 Sách hướng dẫn kỹ thuật - Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh xen canh với lúa vùng nước lợ
Nông Nghiệp 2020 9786046032809   X
8 Sách hướng dẫn kỹ thuật - Kỹ thuật nuôi tôm sú trong ao quảng canh cải tiến kết hợp với rong câu chỉ
Nông Nghiệp 2020 9786046032793   X
9 Sách hướng dẫn kỹ thuật - Kỹ thuật sản xuất giống cá nâu (Scatophagus argus)
Nông Nghiệp 2020 9786046032861   X
10 Sách hướng dẫn kỹ thuật - Kỹ thuật ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ Biofloc
Nông Nghiệp 2020 9786046032816   X
11 Sách hướng dẫn kỹ thuật - Nuôi tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến theo hai giai đoạn áp dụng công nghệ Bioflocs
Nông Nghiệp 2021 978604603284 X  
12 Sách hướng dẫn kỹ thuật - Nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh ứng dụng công nghệ Bioflocs
Nông Nghiệp 2021 9786046033059 X  
13 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
978-604-919-833-5 X  
14 Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên
978-604-919-810-6   X
15 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển
978-604-919-937-0   X
16 Kỹ thuật sản xuất và giống và nuôi thủy sản nước lợ
  X
17 Nuôi trồng thủy sản
978-604-919-223-4.   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Nguyễn Duy Khoa, Lê Quốc Việt, Trương Quốc Phú, Đào Thị Ngọc Linh, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Ngọc Hải, Tomonari Kotani, Shunsuke Koshio, Viliame Waqalevu, Le Thanh Tuan. 2023. EFFECTS OF DIETARY PROTEIN AND LIPID LEVELS ON GROWTH AND FEED UTILIZATION OF SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS (LINNAEUS, 1766)) JUVENILES. AACL Bioflux. 16. 1471-1482. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Nguyễn Hải Nam, Lam Mỹ Lan, Akira Kurihara, Trần Ngọc Hải. 2023. POLYCULTURE OF BLACK TIGER SHRIMP PENAEUS MONODON, MUD CRAB SCYLLA PARAMAMOSAIN AND RED SEAWEED GRACILARIA TENUISTIPITATA, IN IMPROVED EXTENSIVE PONDS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Aquaculture International. 31. 1-29. (Đã xuất bản)
3.  Tran Huu Tinh, Trần Ngọc Hải, Marc C.J. Verdegem, Johan A.J. Verreth, Fotini Kokou. 2023. EFFECTS OF FEED, CARBOHYDRATE ADDITION AND STOCKING DENSITY ON PACIfiC WHITE SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) PRODUCTION. Aquacultural Engineering. 101. 1-13. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Thanh Tới, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Nguyễn Hải Nam, Trần Ngọc Hải. 2023. EFFECTS OF STOCKING DENSITIES AND SEAWEED TYPES AS SHELTERS ON THE SURVIVAL, GROWTH, AND PRODUCTIVITY OF JUVENILE MUD CRABS (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Egyptian Journal of Aquatic Research. 49. 401-407. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, David Kamau Murungu , Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải. 2022. POLYCULTURE OF SEA GRAPE (CAULERPA LENTILLIFERA) WITH DIFFERENT STOCKING DENSITIES OF WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI): EFFECTS ON WATER QUALITY, SHRIMP PERFORMANCE AND SEA GRAPE PROXIMATE COMPOSITIO. Algal Research. 67. 1-9. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Minh Khiêm, Trần Ngọc Hải, Vũ Ngọc Út, Đặng Thị Hoàng Oanh, Yuki Takahashi, Hiroki Yasuma, Nobuo Kimura. 2022. USE OF GIS AND MACHINE LEARNING TO PREDICT DISEASE IN SHRIMP FARMED ON THE EAST COAST OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Fisheries Science. 88. 1-13. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Minh Khiêm, Trần Ngọc Hải, Khưu Thị Phương Đông, Yuki Takahashi, Hiroki Yasuma, Nobuo Kimura. 2022. A NOVEL MACHINE LEARNING APPROACH TO PREDICT THE EXPORT PRICE OF SEAFOOD PRODUCTS BASED ON COMPETITIVE INFORMATION: THE CASE OF THE EXPORT OF VIETNAMESE SHRIMP TO THE US MARKET. PLoS ONE. 17. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Vinh, Đặng Trung Đoàn, Lam Mỹ Lan, Akira Kurihara, Trần Ngọc Hải. 2022. CO‑CULTURE OF RED SEAWEED GRACILARIA TENUISTIPITATA AND BLACK TIGER SHRIMP PENAEUS MONODON IN AN IMPROVED EXTENSIVE POND AT VARIOUS STOCKING DENSITIES WITH PARTIALLY REDUCED FEED RATIONS: A PILOT‑SCALE STUDY. Journal of Applied Phycology. 34. 1109–1121. (Đã xuất bản)
9.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Nguyễn Duy Khoa, Đào Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Viliame Waqalevu, Kotani Tomonar, Shunsuke Koshio. 2022. EFFECTS OF DIETARY PROTEIN AND LIPID LEVELS ON GROWTH, FEED UTILIZATION AND BODY COMPOSITION OF JUVENILE SNUBNOSE POMPANO (TRACHINOTUS BLOCHII). AACL Bioflux. 15. 2840-2849. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thị Thanh Hiền, Châu Tài Tảo, Trần Thị Tuyết Hoa, Huỳnh Trường Giang, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Đinh Hải, Sung Hun Kim, Jae Won Song, Hứa Thái Nhân, Phạm Minh Đức. 2022. EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION WITH PRO-A ON GROWTH PERFORMANCE, FEED UTILIZATION, IMMUNE RESPONSES, AND INTESTINAL MICROBIOTA OF WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI).. Aquaculture Report. 24. 101125. (Đã xuất bản)
11.  Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Nguyễn Văn Hòa. 2021. EFFECTS OF CARBOHYDRATE ADDITION TIME ON A BIOFLOC SYSTEM FOR WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) AT LARVAE AND POST LARVAE STAGE. AACL Bioflux. 14. 2929-2938. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, , Lam Mỹ Lan, Trần Ngọc Hải. 2021. SURVEY ON THE ROLES AND IMPACTS OF SEAWEEDS AND AQUATIC PLANTS IN THE IMPROVED EXTENSIVE BLACK TIGER SHRIMP FARMS IN BAC LIEU PROVINCE. Can Tho University Journal of Science. 13. 21-29. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Takeshi Terahara. 2021. INFLUENCE OF SALINITY ON NURSERY-PHASE WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) REARED IN A BIOFLOC SYSTEM. Journal of Applied Aquaculture. online. (Đã xuất bản)
14.  Lý Văn Khánh, Cliford Polo Arsa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2021. USE OF DIFFERENT SEAWEEDS AS SHELTER IN NURSING MUD CRAB, SCYLLA PARAMAMOSAIN: EFFECTS ON WATER QUALITY, SURVIVAL, AND GROWTH OF CRAB. Journal of the World Aquaculture Society. 52. 1-15. (Đã xuất bản)
15.  Trần Ngọc Hải, Trần Nguyễn Duy Khoa, , Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt. 2021. EFFECTS OF STOCKING DENSITY ON PERFORMANCE OF SNUBNOSE POMPANO JUVENILE (TRACHINOTUS BLOCHII) REARED IN RECIRCULATING SYSTEM. Can Tho University Journal of Science. 13. 30-36. (Đã xuất bản)
16.  Châu Tài Tảo, Trần Nguyễn Duy Khoa, Phạm Minh Truyền, Nguyễn Văn Hòa, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải. 2021. EFFECTS OF LIGHT INTENSITY ON GROWTH AND SURVIVAL RATE OF FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) AT LARVAE AND POSTLARVAE STAGES IN BIOFLOC SYSTEM. AACL Bioflux. 14. 3556-3565. (Đã xuất bản)
17.  Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Dương Thị Mỹ Hận, Trần Nguyễn Duy Khoa, , Trần Ngọc Hải. 2021. EFFECTS OF ROTIFER DENSITIES ON LARVAL PERFORMANCE OF SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS). Can Tho University Journal of Science. 13. 37-43. (Đã xuất bản)
18.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa, Takeshi Terahara. 2021. INFLUENCE OF STOCKING DENSITY ON SURVIVAL AND GROWTH OF LARVAL AND POSTLARVAL WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI BOONE, 1931) APPLIED BIOFLOC TECHNOLOGY. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation. 14. 1801-1810. (Đã xuất bản)
19.  Châu Tài Tảo, Phạm Minh Truyền, Lý Văn Khánh, Takeshi Terahara, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa. 2021. THE INFLUENCE OF FEEDING REDUCTION ON THE SURVIVAL AND GROWTH OF THE LARVAE AND POSTLARVAE OF FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII): AN APPLIED BIOFLOC TECHNOLOGY STUDY. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation. 14. 2650-2661. (Đã xuất bản)
20.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Châu Tài Tảo, Ngô Thị Thu Thảo, Patrick Sorgeloos. 2020. PROMOTING COASTAL AQUACULTURE FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND SALTWATER INTRUSION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Aquaculture. 6/2020. 19-26. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan, Nguyễn Hoàng Vinh, Bùi Nguyễn Thu An. 2020. POLYCULTURE CULTURE OF BLACK TIGER SHRIMP PENAEUS MONODON AND RED SEAWEED GRACILARIA TENUISTIPITATA UNDER DIFFERENT DENSITIES: EFFECTS ON WATER QUALITY, POST-LARVAE PERFORMANCE AND THEIR RESISTANCE AGAINST VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Journal of Applied Phycology. 32. 4333–4345. (Đã xuất bản)
22.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lý Văn Khánh, Châu Tài Tảo, Trần Nguyễn Duy Khoa. 2020. NURSERY OF THE BLACK TIGER SHRIMP PENAEUS MONODON POSTLARVAE IN A BIOFLOC SYSTEM WITH DIFFERENT CARBON SOURCES. Oceanography & Fisheries. 11. 77-84. (Đã xuất bản)
23.  Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Châu Tài Tảo. 2020. SUPER-INTENSIVE CULTURE OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN OUTDOOR BIOFLOC SYSTEMS WITH DIFFERENT SUNLIGHT EXPOSURE LEVELS: EMPHASIS ON COMMERCIAL APPLICATIONS. Aquaculture. 524. 735277. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Minh Khiêm, Trần Ngọc Hải, Đặng Thị Hoàng Oanh, Hiroki Yasuma, Nobuo Kimura, Yuki Takahashi. 2020. THE USE OF MACHINE LEARNING TO PREDICT ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND) IN SHRIMP FARMED ON THE EAST COAST OF THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Fisheries science. 86. 673–683. (Đã xuất bản)
25.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Danh Nhiệt. 2019. GROWTH AND SURVIVAL RATE OF MUD CLAM LARVAE (GELOINA SP.) IN RELATION TO REARING DENSITIES AND DIETS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 89-96. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan, Bùi Nguyễn Thu An. 2019. INTEGRATING DIFFERENT DENSITIES OF WHITE LEG SHRIMP LITOPENAEUS VANNAMEI AND RED SEAWEED GRACILARIA TENUISTIPITATA IN THE NURSERY PHASE: EFFECTS ON WATER QUALITY AND SHRIMP PERFORMANCE. Journal of Applied Phycology. Volume 31, Number 5. 3223-3234. (Đã xuất bản)
27.  Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn. 2018. EFFECTS OF DIFFERENT C:N RATIOS ON GROWTH AND SURVIVAL OF SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS) IN THE BIOFLOC SYSTEM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 105-113. (Đã xuất bản)
28.  Dang Diem Tuong, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Vo Thi Nhu Huynh, Tran Bao Ngoc, Mark Bayley, Tobias Wang. 2018. CLOWN KNIFEFISH (CHITALA ORNATA) OXYGEN UPTAKE AND ITS PARTITIONING IN PRESENT AND FUTURE TEMPERATURE ENVIRONMENTS. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A. 216. 52-59. (Đã xuất bản)
29.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Quốc Thịnh, Trần Minh Phú. 2018. THE POSSIBILITY OF SWEET POTATO (IPOMOEA BATATAS) ADDITION AS FEED FOR WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) UNDER BIOFLOC REARING CONDITION. International Journal of Scientific and Research Publications. Volume 8, Issue 2. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải. 2018. EFFECTS OF PARTIAL REPLACEMENT OF FISHMEAL PROTEIN WITH GREEN SEAWEED (CLADOPHORA SPP.) PROTEIN IN PRACTICAL DIETS FOR THE BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) POSTLARVAE. Journal of Applied Phycology. 30. 2649-2658. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Vinh, Luong Thi Hong Ngan. 2018. CO-CULTURE OF RED SEAWEED (GRACILARIA TENUISTIPITATA) AND BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) WITH DIFFERENT FEEDING RATIONS. International Journal of Scientific and Research Publications. 8(9). 269-177. (Đã xuất bản)
32.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Yasuhiko Taki, Kwang-Sik Choi. 2018. SEASONAL CHANGES OF REPRODUCTIVE CYCLE AND PROXIMATE COMPOSITIONS IN CERITHIDEA OBTUSA FROM CA MAU MANGROVE FOREST, VIETNAM. International Journal of Scientific and Research Publications. Volume 8, Issue10. 561-569. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2018. EFFECTS OF PARTIAL REPLACEMENT OF FISHMEAL PROTEIN BY PROTEIN EXTRACTED FROM GREEN SEAWEED (CLADOPHORACEAE) IN MUDSKIPPER (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) DIETS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 65-71. (Đã xuất bản)
34.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú, Trương Văn Ngân. 2017. EFFECTS OF PHOTOPERIODS ON GROWTH AND QUALITY OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VAN-NAMEI) IN BIOFLOC SYSTEM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 83-92. (Đã xuất bản)
35.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Trần Minh Phú, , A. Ishimatsu, N. Nasuchon, D.V. Buoc. 2017. THE EFFECTS OF ELEVATED CO2 CONCENTRATIONS ON THE DEVELOPMENT OF EMBRYO, LARVAE AND POST-LARVAE OF BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON). 7th fish and shellfish larvi symposium (Larvi 2017). . 217-220. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Nguyễn Thị Hồng Vân, Lê Quốc Việt, Châu Tài Tảo, Trần Hữu Lễ, Huỳnh Thanh Tới, Tạ Văn Phương. 2017. APPLIED BIOFLOC TECHNOLOGY FOR TARGET SPECIES IN THE MEKONG DELTA IN VIETNAM: A REVIEW. Journal of Environmental Science and Engineering B. 6. 165-176. (Đã xuất bản)
37.  Masayuki Sato, Trần Ngọc Hải, Nobuo Suzuki, Atsuhiko Hattori, Hiroyuki Mishima, Ajai K. Srivastav, Makoto Urata, ToshioSekiguchi, Yoichiro Kitani, MasatoEndo, Yoshiaki Tabuchi, Takashi Kondo, KojiYachiguchi, Taizo Hanmoto. 2017. SODIUM flUORIDE INDUCES HYPERCALCEMIA RESULTING FROM THE UPREGULATION OF BOTH OSTEOBLASTIC AND OSTEOCLASTIC ACTIVITIES IN GOLDfiSH, CARASSIUS AURATUS. Comparative Biochemistry and Physiology. Part C 189. 54-60. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa. 2017. USE OF LOCALLY AVAILABLE INGREDIENTS AS PROTEIN SOURCE IN PRACTICAL DIETS FOR NURSING OF BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) POSTLARVAE. Aquaculture Society. 1. 20-23. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Huynh Ly Huong. 2017. FEASIBILITY OF PARTIAL REPLACEMENT OF DISCARDED FILAMENTOUS GREEN SEAWEED (CLADOPHORA) WITH COMMERCIAL FEED IN SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS) CULTURE. International Journal of Scientific and Research Publications. Volume 7, Issue 11. 232-240. (Đã xuất bản)
40.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt, Huỳnh Kim Hường. 2017. GIANT FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1879) FARMING IN BRACKISH WATER AREAS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 82-90. (Đã xuất bản)
41.  Phạm Minh Đức, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân, Cao Mỹ Án, Satoru Onoda. 2017. EFFECTS OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAIN L-137 ON LARVAE QUALITY AND GROWTH PERFORMANCE OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) JUVENILES. International Journal of Scientific and research publications. 41-48. 41-48. (Đã xuất bản)
42.  Masayuki Sato, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Nobuo Suzuki, Atsuhiko Hattori, Hiroyuki Mishima, Makoto Urata, Yoichiro Kitani, Yoshiaki Tabuchi, Nguyen Viet Hoang, Toshio Sekiguchi, Shouzo Ogiso, Takahiro Ikari, Yukio Yaguchi, Keiichi Motohashi, Koji Yachiguchi. 2017. SODIUM FUORIDE INFUENCES CALCIUM METABOLISM RESULTING FROM THE SUPPRESSION OF OSTEOCLASTS IN THE SCALES OF NIBBLER FSH GIRELLA PUNCTATA. Fish Sci. 83. 543-550. (Đã xuất bản)
43.  Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân, Đặng Thụy Mai Thy, Cao Mỹ Án, Hồng Mộng Huyền, Satoru, Hirose. 2016. EFFECTS OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAIN L-137 ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSES OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) VIA DIETARY ADMINISTRATION. International Journal of Scientific and research publications. 6(3). 270-280. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh. 2016. TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCIES OF SNAKEHEAD SEED PRODUCTION UNDER IMPACTS OF CLIMATE CHANGE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Animal review. 3(4). 73-82. (Đã xuất bản)
45.  Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương. 2016. SHRIMP INDUSTRY IN VIETNAM. World Aquaculture Society. 01. 181-204. (Đã xuất bản)
46.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Trương Hoàng Minh, Võ Nam Sơn, Phạm Minh Đức. 2015. INNOVATION IN SEED PRODUCTION AND FARMING OF MARINE SHRIMP IN VIETNAM. World Aquaculture. Vol. 46, No. 1. 32-37. (Đã xuất bản)
47.  Hứa Thái Nhân, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo. 2015. THE ROLE OF ARACHIDONIC ACID IN BROODSTOCK CULTURE OF AQUATIC SPECIES: CASE STUDIES ON LIMPET CELLANA SANDWICENSIS AND BLACK TIGER SHRIMP PENAEUS MONODON. 5th IFS2015 Malaysia, 1-4/12/2015. . (Đã xuất bản)
48.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Tran Van Ghe. 2015. CULTURE OF TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) APPLYING BIOFLOCS TECHNIQUES AT DIFFERENT SALINITIES. 5th IFS 2015. . 85. (Đã xuất bản)
49.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Lê Quốc Việt. 2015. THE EFFECTS OF ALKALINITY ON THE GROWTH OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN LOW SALINITY. 5th IFS 2015. Ahmad Sofiman othman. 319. (Đã xuất bản)
50.  Trương Hoàng Minh, Trần Ngọc Hải, Đỗ Minh Vạnh, Tran Hoang Tuan. 2015. ASSESSMENT ON EFFICIENCY OF INTENSIVE WHITE LEG SHRIMP FARM FORMS IN THE MEKONG DELTA. International Fisheries Symposium. . A-0-30. (Đã xuất bản)
51.  Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân, Đặng Thụy Mai Thy, Cao Mỹ Án, Hồng Mộng Huyền, Onoda Satoru. 2015. BENEFICIAL EFFECTS OF FEED LP20 ON THE IMMUNE RESPONSE, GROWTH, AND SURVIVAL RATE OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) VIA DIETARY ADMINISTRATION. The 7 Regional AquaFeed Forum. . 20-20. (Đã xuất bản)
52.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2015. EFFECTS OF SALINITY ON GROWTH AND SURVIVAL RATES OF LARVAE OF RED CLAW CRAB (SESARMA SEDERI). 5th IFS2015 Malaysia, 1-4/12/2015. . (Đã xuất bản)
53.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2015. GIANT FRESHWATER PRAWN FARMING IN BRACKISH WATER AREA OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM: NEW AND POTENTIAL INDUSTRY. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit. . 30. (Đã xuất bản)
54.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao My An, Lê Thị Thu Anh. 2015. EFFECTS OF GLUCOSE SUPPLEMENTATION DURING PRESERVATION OF JUVENILE BLOOD COCKLE ANADARA GRANOSA. World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015. . 773. (Đã xuất bản)
55.  Trương Hoàng Minh, Trần Ngọc Hải, Phù Vĩnh Thái, Tran Hoang Tuan. 2015. COMPARISON OF PRODUCTION EFFICIENCY BETWEEN RICE-TIGER SHRIMP AND RICE-WHITE LEG SHRIMP ROTATION IN KIEN GIANG PROVINCE. International Fisheries Symposium. . A-0-32. (Đã xuất bản)
56.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Tran Minh Nhut. 2015. EFFICIENCY OF DOMESTICATION AND SEED SELECTION OF GIANT FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) THROUGH THREE GENERATIONS. 5th IFS 2015. . 283. (Đã xuất bản)
57.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2015. MARINE FISH CAGE CULTURE – A GROWING INDUSTRY IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit. Nguyen Thanh Phuong. 48. (Đã xuất bản)
58.  Trần Ngọc Hải, Bùi Minh Tâm, Lê Quốc Việt, Hứa Thái Nhân, Cao Mỹ Án, Tran Van Ghe, Will, Lynn, Rhee. 2015. TILAPIA CULTURE AT DIFFERENT SALINITIES APPLYING BIOFLOCS TECHNIQUES. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit. . 29. (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2015. POTENTIAL OF GREEN SEAWEEDS AND APPLICATION IN AQUACULTURE IN MEKONG DELTA. OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION. 1. 1-7. (Đã xuất bản)
60.  Pham Thi Ha Van, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh. 2015. VALUE CHAIN ANALYSIS OF CERTIFIED ORGANIC SHRIMP IN CA MAU PROVINCE. Aquatic products processing. . 39. (Đã xuất bản)
61.  Le The Xuan, Trần Ngọc Hải, Phạm Minh Đức, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân. 2015. A PRACTICAL TWO-PHASED SHRIMP FARMING MODEL: APPLYING BIOFLOC TECHNOLOGY FOR BETTER ENVIRONMENTAL CONTROL, BIOSECURITY, SHRIMP PRODUCTION AND QUALITY. Aquatic products processing. . 46. (Đã xuất bản)
62.  Trương Hoàng Minh, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Kim Quyên. 2015. TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF DIFFERENT SNAKEHEAD' CHANNA STRIATAFARMING SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA' VIETNAM. International Fisheries Symposium. . E-P-05. (Đã xuất bản)
63.  Pham Chi Nguyen, Trần Ngọc Hải. 2015. LARVAL REARING OF GIANT FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) IN BIOFLOC SYSTEMS. 5th IFS 2015. . 281. (Đã xuất bản)
64.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2015. GIANT FRESHWATER PRAWN FARMING AT DIFFERENT BRACKISH WATER INTRUSION AREAS OF TRA VINH PROVINCE. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit. Tran Thi Thanh Hien. 41. (Đã xuất bản)
65.  Trần Minh Bằng, Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2015. EFFECTS OF PUMPKIN (CUCURBITA PEPO) IN REPLACEMENT OF PELLET FEED ON GROWTH, SURVIVAL RATES AND QUALITY OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANAMEI). Aquatic producs processing. Nguyen Thanh Phuong. 50. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2015. INVESTIGATING THE USE OF RICE BRAN AS A FOOD SOURCE FOR JUVENILE SEA CUCUMBER (HOLOTHURIA SCABRA) CULTURED IN TANKS. World Aquaculture Society  May 26 – 30 2015, Jeju, Korea. . 492. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2015. GREEN SEAWEEDS RESOURCE AND THEIR USE AS FEED FOR COMMON AQUACULTURE SPECIES IN MEKONG DELTA. THE 7th REGIONAL AQUAFEED FORUM. 1. 18. (Đã xuất bản)
68.  Trương Hoàng Minh, Trần Ngọc Hải, Phù Vĩnh Thái. 2015. AN ASSESSMENT ON TECHNICAL AND FINANCIAL EFFICIENCIES IN ROTATION BLACK TIGER SHRIMP-RICE AND WHITE LEG SHRIMP-RICE IN KIEN GIANG PROVINCE. International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food. . 60. (Đã xuất bản)
69.  Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Trần Minh Phú. 2015. CURRENT STATUS AND STRATEGIES OF RAW MATERIALS FOR FISH PROCESSING IN VIET NAM. International Symposium-Aquatic product processing, Can Tho University, 7-9 Dec 2015. . (Đã xuất bản)
70.  Phạm Thành Nhân, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2014. EFFECTS OF LIGHT INTENSITIES ON FORMATION AND COMPOSITION OF BIOFLOCS AND GROWTH PERFORMANCE OF WHITE LEG SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN NURSING TANK SYSTEMS. IFS 2014. . 205. (Đã xuất bản)
71.  Roel Bosma , Nguyễn Hồng Tín, Audrie J. Siahainenia, Trần Thị Phụng Hà, Trần Ngọc Hải. 2014. SHRIMP-BASED LIVELIHOODS IN MANGROVE SILVO-AQUACULTURE FARMING SYSTEMS. Reviews in Aquaculture. 6. 1-18. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. INTEGRATED CULTIVATION OF GUT WEED (ENTEROMORPHA SPP.) AND SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS) IN BRACKISH WATER POND. International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam. 1. 78. (Đã xuất bản)
73.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2014. REARING COBIA (RACHYCENTRON CANADUM) FINGERLINGS IN RECIRCULATING SYSTEMS. aquculture and environment a focus: in Mekong Delta, Viet Nam April 3-5, 2014, Can Tho University. . 76-77. (Đã xuất bản)
74.  Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Thanh Phương. 2014. SHRIMP INDUSTRY IN VIETNAM: INNOVATION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT. XVI congreso Ecuatoriano de acuicultura & aquaexpo 2014. . 52-55. (Đã xuất bản)
75.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2014. CO-CULTURE OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) WITH SEAWEEDS: EFFECT ON WATER QUALITY & FEED EFFICIENCY. International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam. . 23. (Đã xuất bản)
76.  Nguyễn Thanh Phương, Trương Hoàng Minh, Võ Nam Sơn, Trần Ngọc Hải. 2014. COASTAL AQUACULTURE AND CLIMATE CHANGE IMPACTS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Symposium: Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem and Fisheries, 11-13 November, 2014, Nagasaki, Japan. . 10. (Đã xuất bản)
77.  Nguyễn Bạch Loan, Bùi Van Si, Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2014. PROPAGATIVE BIOLOGY OF THREADFIN FISH (POLYNENUS PARADISEUS) IN HAU RIVER, VIETNAM. Aquaculture And Environment: A Focus In The Mekong delta, Viet Nam April 3 -5, 2014 Can Tho University, Can Tho City, Viet Nam. . 114. (Đã xuất bản)
78.  Từ Thanh Dung, Nguyễn Thị Thúy An, Trần Ngọc Hải. 2013. IDENTIFICATION VIBRIO SPECIES, CAUSATIVE AGENTS OF ULCERATION DISEASE IN COBIA (RACHYCENTRON CANADUM). The 3rd international fisheries symposium, Thailand, 2013. . 249. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Châu Tài Tảo, Lý Văn Khánh, Võ Nam Sơn, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Mã Huy, Đoàn Xuân Diệp. 2023. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA BA KHÍA (SESARMA MEDERI) Ở GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG. Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt nam. 147. 108-112. (Đã xuất bản)
2.  Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Dương Nhựt Long, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA ƯƠNG GIỐNG VÀ THỨC ĂN LÊN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH XEN CANH VỚI LÚA Ở VÙNG NƯỚC LỢ TẠI HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 01. 121-128. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Vàng, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Cương, Lưu Thanh Đức Hải, Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải. 2022. HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển. Nguyễn Thanh Phương. 371-378. (Đã xuất bản)
4.  Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Ngọc Hải. 2022. ẢNH HƯỞNG THỜI ĐIỂM BỔ SUNG THỨC ĂN TỔNG HỢP LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII) GIAI ĐOẠN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 205-212. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hoàng Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG DINH DƯỠNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, HIỆU SUẤT VÀ ĐẶC TÍNH GEL AGAR CỦA RONG CÂU CHỈ (GRACILARIA TENUISTIPITATA) Ở ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 231-239. (Đã xuất bản)
6.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Cao Mỹ Án, Châu Tài Tảo. 2022. THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC TẠI TỈNH CÀ MAU. Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt nam. 4. (Đã xuất bản)
7.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Trần Nguyễn Duy Khoa, Cao Mỹ Án. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII) GIỐNG ƯƠNG TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. 6. (Đã xuất bản)
8.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2022. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NUÔI SIÊU THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN KẾT HỢP ĐA LOÀI, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 91-103. (Đã xuất bản)
9.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Phú Son, Châu Tài Tảo, Huỳnh Văn Hiền, Phạm Minh Đức, Nguyễn Thanh Phương. 2022. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển. Nguyễn Thanh Phương. 186-240. (Đã xuất bản)
10.  Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án. 2022. NUÔI THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) KẾT HỢP VỚI CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS) Ở MẬT ĐỘ KHÁC NHAU THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt nam. 6. (Đã xuất bản)
11.  Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Dương Nhựt Long, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lam Mỹ Lan. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ THẢ GIỐNG LÊN HIỆU QUẢ NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) LUÂN CANH Ở VÙNG NƯỚC LỢ TẠI HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 128. 124-131. (Đã xuất bản)
12.  Đỗ Văn Bước, Châu Tài Tảo, Đỗ Thị Thanh Hương, , Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ CO2 CAO LÊN TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản. Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà. 21-46. (Đã xuất bản)
13.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSEBERGII) NUÔI THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 125. 139-145. (Đã xuất bản)
14.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải. 2021. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI BOONE, 1931) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC BẰNG CÁCH BỔ SUNG ĐƯỜNG CÁT ĐỂ ĐẠT CÁC TỶ LỆ C/N KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 26-32. (Đã xuất bản)
15.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Quang Nhã, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Trần Đắc Định. 2021. KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ TIÊU THỤ TÔM MŨ NI (THENUS ORIENTALIS) TẠI VÙNG BIỂN NAM DU VÀ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 51-58. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Minh Truyền, Châu Tài Tảo, Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải. 2021. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG ĐƯỜNG CÁT Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 177-182. (Đã xuất bản)
17.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2021. EFFECTS OF SALINITY ON GROWTH PERFORMANCE OF EARLY JUVENILES OF SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS). International Journal of Scientific and Research Publications. 11. (Đã xuất bản)
18.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Nguyễn Văn Hòa, Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Thị Thanh Hiền. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) GIỐNG ƯƠNG BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt nam. 131. 124-130. (Đã xuất bản)
19.  Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Nguyễn Duy Khoa, Cao Mỹ Án, Đỗ Trung. 2021. ƯƠNG CÁ CHIM VÂY VÀNG 􀃃TRACHINOTUS BLOCHII􀃄 TRONG LỒNG VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU Ở XÃ HÒN TRE, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học và Công nghệ Việt nam. 10. 119-123. (Đã xuất bản)
20.  Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Dương Nhựt Long, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ THẢ GIỐNG LÊN HIỆU QUẢ NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) XEN CANH VỚI LÚA Ở VÙNG NƯỚC LỢ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 10-19. (Đã xuất bản)
21.  Tôn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Tiệp Khắc, Đặng Nguyệt Minh, Trần Ngọc Hải, Hứa Thái Nhân. 2021. NGHIÊN CỨU NUÔI LƯƠN (MONOPTERUS ALBUS ZUIEW, 1793) KẾT HỢP RAU NGỔ (ENHYDRA FLUCTUANS LOUR) Ở CÁC HÌNH THỨC NUÔI KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 200-206. (Đã xuất bản)
22.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Dương Thị Mỹ Hận. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C : N LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII) ƯƠNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 128. 107-113. (Đã xuất bản)
23.  Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Dương Nhựt Long, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lam Mỹ Lan. 2021. HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM CÀNG XANH TRONG MÔ HÌNH XEN CANH VỚI LÚA Ở VÙNG NƯỚC LỢ TỈNH CÀ MAU. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 126. 114-121. (Đã xuất bản)
24.  Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII) GIỐNG ƯƠNG TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 20-25. (Đã xuất bản)
25.  Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa, Lê Quốc Việt. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII) GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN GIỐNG. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Na,. 08. 118-124. (Đã xuất bản)
26.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trương Quốc Phú. 2021. THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 06. 108-115. (Đã xuất bản)
27.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Trần Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Văn Hòa. 2021. ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 128. 118-124. (Đã xuất bản)
28.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Phạm Minh Truyền, Nguyễn Văn Hòa. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA GIẢM LƯỢNG THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC VÀ KHÔNG BIOFLOC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 126. 101-108. (Đã xuất bản)
29.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương. 2021. NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thuỷ sản. Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hả. 1-20. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Hoàng Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2020. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ ĐẠM (N) VÀ LÂN (P) TRONG NƯỚC THẢI TỪ NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH CỦA RONG CÂU CHỈ (GRACILARIA TENUISTIPITATA) Ở CÁC MẬT ĐỘ VÀ CHẾ ĐỘ SỤC KHÍ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 59-69. (Đã xuất bản)
31.  Lê Thanh Nghị, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Minh Truyền. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN CACBON LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 15. 117-123. (Đã xuất bản)
32.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Phú Son, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG SIÊU THÂM CANH BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 3 (111). 132-137. (Đã xuất bản)
33.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Phú Son, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ƯƠNG GIỐNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 143-149. (Đã xuất bản)
34.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Lê Quang Nhã. 2020. CHU KỲ SINH SẢN CỦA ĐIỆP (GIỐNG CHLAMYS, HỌ PECTINIDAE) PHÂN BỐ TẠI ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 160-166. (Đã xuất bản)
35.  Trần Thị Tuyết Hoa, Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Trần Thị Mỹ Duyên, Trần Nguyễn Duy Khoa, Ahn Hyeong Chul. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHO ĂN KHÁNG THỂ LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ LÊN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 192-200. (Đã xuất bản)
36.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Quang Nhã, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Trần Đắc Định. 2020. CHU KỲ SINH SẢN CỦA BÀO NGƯ BẦU DỤC (HALIOTIS OVINA GMELIN, 1791) PHÂN BỐ TẠI ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 175-183. (Đã xuất bản)
37.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2020. ƯƠNG GIỐNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN VÀ MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí khoa học và công nghệ biển. 20. 83-93. (Đã xuất bản)
38.  Châu Tài Tảo, Trần Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải. 2020. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIOFIOC VỚI CÁC NGUỒN CARBON BỔ SUNG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 29-36. (Đã xuất bản)
39.  Đặng Diễm Tường , Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2020. HÔ HẤP CỦA CÁ. Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng. Đỗ Thị Thanh Hương. 43-70. (Đã xuất bản)
40.  Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, , Trần Nguyễn Duy Khoa, Kotani Tomonari, Trần Ngọc Hải. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS) GIỐNG TRONG AO ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 87-93. (Đã xuất bản)
41.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Quang Nhã, Huỳnh Văn Rạng, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Trần Đắc Định. 2020. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁC LOÀI BÀO NGƯ (HALIOTIS) TẠI QUẦN ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 168-174. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Vinh, Đặng Trung Đoàn, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan. 2020. SO SÁNH NUÔI ĐƠN VÀ NUÔI KẾT HỢP TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) - RONG CÂU CHỈ (GRACILARIA TENUISTIPITATA) TRONG ĐĂNG LƯỚI VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU Ở ĐIỀU KIỆN KHÔNG CHO ĂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 48-58. (Đã xuất bản)
43.  Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Lam Mỹ Lan, Dương Nhựt Long, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THỨC ĂN BỔ SUNG ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) TRONG RUỘNG LÚA Ở HUYỆN THỚI BÌNH TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 78-86. (Đã xuất bản)
44.  Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 43-47. (Đã xuất bản)
45.  Phạm Minh Truyền, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa, Lê Thanh Nghị. 2020. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC VỚI CÁC TỈ LỆ C/N KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 1 (110). 102-108. (Đã xuất bản)
46.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2020. NGHIÊN CỨU CHU KỲ BỔ SUNG RỈ ĐƯỜNG TRONG NUÔI SIÊU THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 2 (111). 98-102. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Văn Hòa, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG PROBIOTIC TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI BOONE, 1931) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 146-153. (Đã xuất bản)
48.  Ngô Thị Thu Thảo, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa, Lê Quang Nhã, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Trần Đắc Định. 2020. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN VÀ MÙA VỤ SINH SẢN CỦA TÔM MŨ NI (THENUS ORIENTALIS) TẠI ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 207-217. (Đã xuất bản)
49.  Hồng Mộng Huyền, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN TĂNG TRƯỞNG, MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI) VỚI VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 150-159. (Đã xuất bản)
50.  Lý Văn Khánh, Hồ Huỳnh Hoa, Trần Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Thu Thảo, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải. 2020. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁ LƯỠI TRÂU VẢY TO (CYNOGLOSSUS AREL) Ở VÙNG BIỂN KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 218-223. (Đã xuất bản)
51.  Lý Văn Khánh, Võ Nam Sơn, Trần Ngọc Hải. 2020. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT NGHỀ NUÔI CÁ CHIM VÂY VÀNG TRONG LỒNG BIỂN TẠI TỈNH NINH THUẬN VÀ KHÁNH HÒA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 37-42. (Đã xuất bản)
52.  Lý Văn Khánh, Hồ Huỳnh Hoa, Trần Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Thu Thảo, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải. 2020. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ LƯỠI TRÂU VẢY TO (CYNOGLOSSUS AREL) Ở VÙNG BIỂN KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 232-240. (Đã xuất bản)
53.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú. 2019. ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ C:N KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG TRONG ƯƠNG GIỐNG CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 88-95. (Đã xuất bản)
54.  Takashi Takagi ., Trần Ngọc Hải, Nobuo Suzuki, Atsuhiko Hattori, Ajai K. Srivastav, Yoichiro Kitani, Yoshiaki Tabuchi, Toshio Sekiguchi, Hajime Matsubara, Takushi X. Watanabe ., Yuichi Sasayama, Thumronk Amornsakun. 2019. DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR MEASURING CALCITONIN IN THE STINGRAY DASYATIS AKAJEI (A CARTILAGINOUS fiSH): THE POSSIBLE INVOLVEMENT OF STINGRAY CALCITONIN IN GONADAL DEVELOPMENT. Int Aquat Res. (2019) 11:267–276. 267-276. (Đã xuất bản)
55.  Đỗ Văn Bước, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Atsushi Ishimatsu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CO2 LÊN TỈ LỆ SỐNG, TĂNG TRƯỞNG, ENZYME TIÊU HÓA VÀ GLUCOSE CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI BOONE, 1931) GIAI ĐOẠN TÔM BỘT ĐẾN TÔM GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 58-077. (Đã xuất bản)
56.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LẦN CHO ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 42-47. (Đã xuất bản)
57.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Lê Quang Nhã, Nguyễn Nhựt Cường, Đặng Thái Duy, Danh Nhiệt. 2019. BIẾN ĐỘNG CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VÀ CHU KỲ SINH SẢN CỦA VỌP NƯỚC LỢ GELOINA SP. PHÂN BỐ TẠI U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 56-64. (Đã xuất bản)
58.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Phạm Văn Đầy, Cao My An. 2019. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 79-87. (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan, Nguyễn Hoàng Vinh. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC CHO ĂN KHÁC NHAU LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) NUÔI KẾT HỢP VỚI RONG CÂU CHỈ (GRACILARIA TENUISTIPITATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 111-122. (Đã xuất bản)
60.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Trần Cẩm Loan. 2019. SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HÀU CRASSOSTREA BELCHERI CÓ NGUỒN GỐC KHÁC NHAU ĐƯỢC NUÔI TRONG AO TÔM QUẢNG CANH TẠI TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 113-122. (Đã xuất bản)
61.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, , Trần Minh Phú. 2019. NGHIÊN CỨU NUÔI CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) TRONG BỂ VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 97-104. (Đã xuất bản)
62.  Hứa Thái Nhân, Trần Ngọc Hải, Phạm Minh Đức, Trương Quỳnh Như. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA TẢO VÀ MẬT ĐỘ ƯƠNG LÊN TỶ LỆ SỐNG VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA ẤU TRÙNG CẦU GAI ĐEN DIADEMA SETOSUM (LESKE, 1778). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 67-78. (Đã xuất bản)
63.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Cao Mỹ Án, Phùng Văn Toàn, Đoàn Hữu Nghị, Hồ Văn Việt. 2019. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 64-71. (Đã xuất bản)
64.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa. 2019. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG NGUỒN CARBON Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 141-148. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan, Nguyễn Hoàng Vinh. 2019. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA RONG BIỂN VÀ THỰC VẬT THỦY SINH TRONG AO NUÔI TÔM QUẢNG CANH CẢI TIẾN Ở HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH CÀ MAU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 21. 116-125. (Đã xuất bản)
66.  Hứa Thái Nhân, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Phạm Minh Đức, Dương Thúy Yên, Đào Minh Hải. 2019. HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NUÔI CẦU GAI Ở VÙNG BIỂN KIÊN GIANG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 38-47. (Đã xuất bản)
67.  Trần Ngọc Hải, Phạm Quang Vinh, Lê Quốc Việt. 2018. KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 169-175. (Đã xuất bản)
68.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Phùng Văn Toàn. 2018. NGHIÊN CỨU CHU KỲ BỔ SUNG RỈ ĐƯỜNG TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 12. 126-132. (Đã xuất bản)
69.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2018. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KĨ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH MACROBRACHIUM ROSENBERGI (DE MAN, 1879) NƯỚC LỢ TỈNH TRÀ VINH. Tạp chi KH Trường Đại học Trà Vinh. 29, Tháng 3. 91-101. (Đã xuất bản)
70.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2018. THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) VỚI CÁC MÔ HÌNH KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 118-125. (Đã xuất bản)
71.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2018. ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 9-17. (Đã xuất bản)
72.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Hứa Thái Nhân, Dương Minh Thùy. 2018. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HÀU CRASSOSTREA BELCHERI VÀ MÔ HÌNH NUÔI HÀU TẠI TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 92-100. (Đã xuất bản)
73.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC NƯỚC, MẬT ĐỘ ƯƠNG VÀ LƯỢNG GIÁ THỂ KHÁC NHAU LÊN TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) GIAI ĐOẠN MEGALOP ĐẾN CUA 1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 132-137. (Đã xuất bản)
74.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú. 2018. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BỔ SUNG BÍ ĐỎ (CUCURBITA PEPO) LÀM THỨC ĂN CHO TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 88-96. (Đã xuất bản)
75.  Dương Thiên Kiều, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Phạm Văn Đầy. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) GIỐNG ƯƠNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 35-44. (Đã xuất bản)
76.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2018. THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) TRONG BỂ VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 94-101. (Đã xuất bản)
77.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Phạm Văn Đầy. 2018. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC VỚI CÁC NGUỒN CACBON KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 10 (95). 125-129. (Đã xuất bản)
78.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Danh Nhiệt, Nguyễn Xuân Niệm. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SINH SẢN CỦA VỌP GELOINA SP. CÓ NGUỒN GỐC TỪ U MINH THƯỢNG, KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004). 16 (3). 250-256. (Đã xuất bản)
79.  Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt, Cao Mỹ Án, Lý Thị Yến Mi. 2018. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC ENZYME THỦY PHÂN PROTEIN Ở CÁC GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 16. 215-222. (Đã xuất bản)
80.  Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Bành Văn Nhẫn. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ QUẢNG CANH CẢI TIẾN VÀ TÔM - LÚA TẠI HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 164-176. (Đã xuất bản)
81.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Huynh Ly Huong, Trần Ngọc Hải. 2018. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI RONG XANH HỌ CLADOPHORACEAE TRONG CÁC THỦY VỰC NƯỚC LỢ TỈNH BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 26-35. (Đã xuất bản)
82.  Sekiguchi Toshio, Trần Ngọc Hải, Suzuki Nobuo, Srivastav Ajai K, Amornsakun Thumronk, Kurokawa Tadahide, Suzuki Tohru. 2018. MOLECULAR CHARACTERIZATION OF PUTATIVE CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE RECEPTORS AND EXPRESSION OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE AND ITS RECEPTOR IN THE EARLY DEVELOPMENT OF FLOUNDER, PARALICHTHYS OLIVACEUS. International Journal of Zoological Investigations. Vol. 4, No. 2. 107-116. (Đã xuất bản)
83.  Châu Tài Tảo, Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải. 2018. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC TỪ NGUỒN CARBOHYDRATE RỈ ĐƯỜNG BỔ SUNG Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 27-34. (Đã xuất bản)
84.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Thúy An. 2017. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG RONG XANH (CLADOPHORA SP.) LÀM NGUỒN THỨC ĂN CHO CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 119-126. (Đã xuất bản)
85.  Lý Văn Khánh, Từ Thanh Dung, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú. 2017. TÌNH HÌNH BỆNH TRÊN CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) VÀ CÁ MÚ (EPINEPHELUS SP.) NUÔI LỒNG BIỂN Ở QUẦN ĐẢO NAM DU, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học và Công nghệ Biển. 17. 72-78. (Đã xuất bản)
86.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Đinh Thanh Hồng. 2017. KHẢO SÁT SINH LƯỢNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA RONG XANH (CLADOPHORACEAE) TRONG ĐẦM NUÔI TÔM QUẢNG CANH CẢI TIẾN Ở TỈNH BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 95-105. (Đã xuất bản)
87.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ ARTEMIA BẰNG THỨC ĂN NHÂN TẠO TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 122-127. (Đã xuất bản)
88.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú, Ngô Thị Hạnh. 2017. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG CÀ RỐT (DAUCUS CAROTA) LÀM THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 72-83. (Đã xuất bản)
89.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Đinh Thị Tú Cầm. 2017. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS) TRONG NUÔI KẾT HỢP VỚI RONG CÂU (GRACILARIA SP.). TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP. Tập 1(2). 217-228. (Đã xuất bản)
90.  Cao Mỹ Án, Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ (OREOCHROMIS SP.) NUÔI TRONG BỂ THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558. 2. 105-108. (Đã xuất bản)
91.  Dương Thúy Yên, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Bùi Thị Liên Hà. 2017. NHỮNG THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIỚI TÍNH TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1879). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 64-71. (Đã xuất bản)
92.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C/N LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) ƯƠNG NUÔI TRONG HỆ THỐNG BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 64-71. (Đã xuất bản)
93.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG BA KHÍA (SESARMA SEDERI). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 3+4. 183-189. (Đã xuất bản)
94.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ LÊN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG BA KHÍA (SESARMA SEDERI) ƯƠNG TRONG HỆ THỐNG NƯỚC XANH VÀ NƯỚC TRONG. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 3 (76). 100 - 104. (Đã xuất bản)
95.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP BẰNG KHOAI LANG (IPOMOEA BATATAS) TRONG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 27-35. (Đã xuất bản)
96.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2017. THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) SAN THƯA Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 42-48. (Đã xuất bản)
97.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Dương Thị Thanh Mai. 2017. THỬ NGHIỆM NUÔI TRỒNG RONG NHO (CAULERPA LENTILLIFERA J. AGARDH, 1837) TRONG BỂ VỚI CÁC MẬT ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC NUÔI TRỒNG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 113-121. (Đã xuất bản)
98.  Lý Văn Khánh, Trần Minh Phú, Trần Ngọc Hải, Từ Thanh Dung. 2017. TÌNH HÌNH BỆNH TRÊN CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) VÀ CÁ MÚ (EPINEPHELUS SP.) NUÔI LỒNG BIỂN Ở QUẦN ĐẢO NAM DU, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. 17. 72-78. (Đã xuất bản)
99.  Dương Thiên Kiều, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Cao Mỹ Án. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH TRONG HỆ THỐNG CÓ VÀ KHÔNG CÓ BIOFLOC. Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 12(85). 116-119. (Đã xuất bản)
100.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú, Ngô Thị Hạnh. 2017. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÀ RỐT (DAUCUS CAROTA) THAY THẾ THỨC ĂN VIÊN TRONG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 97-108. (Đã xuất bản)
101.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Hoàng Văn Lâm. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DƯỢC LIỆU LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI THÂM CANH TRONG BỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 10-17. (Đã xuất bản)
102.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG BA KHÍA (SESARMA SEDERI) ƯƠNG TRONG HỆ THỐNG NƯỚC XANH VÀ NƯỚC TRONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 10-17. (Đã xuất bản)
103.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Phát Đạt. 2017. NUÔI KẾT HỢP CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS) VÀ RONG CÂU (GRACILARIA SP.) VỚI CHẾ ĐỘ CHO ĂN KHÁC NHAU. Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 11. 1499-1508. (Đã xuất bản)
104.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Tran Van Ghe. 2016. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC ĐỂ NUÔI CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS) Ở CÁC ĐỘ MẶN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 80-86. (Đã xuất bản)
105.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương. 2016. ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) TỪ MYSIS 3 Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG CÓ VÀ KHÔNG CÓ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 12 (73). 96-99. (Đã xuất bản)
106.  Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Tran Van Ghe, Lê Quốc Việt. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C:N KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS) NUÔI THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 103-110. (Đã xuất bản)
107.   Trần Minh Bằng, Trần Ngọc Hải, Bùi Trúc Mai, Nguyễn Thành Học, Đặng Vũ Hải, Lê Quốc Việt. 2016. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG BÍ ĐỎ (CUCURBITA PEPO) LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 66-75. (Đã xuất bản)
108.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CHẤT KHOÁNG LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, CHẤT LƯỢNG CỦA ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 38-44. (Đã xuất bản)
109.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ ARTEMIA VĨNH CHÂU BẰNG ARTEMIA THÁI LAN TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SYLLA PARAMAMOSAIN). Khoa học Công nghệ Việt Nam. 73. 100-104. (Đã xuất bản)
110.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Mai Thị Bảo Trâm, Nguyễn Văn Bình. 2016. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁM GẠO LÀM THỨC ĂN CHO HẢI SÂM CÁT (HOLOTHURIA SCABRA) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 85-92. (Đã xuất bản)
111.  Phạm Thành Nhân, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo. 2016. NGHIÊN CỨU ƯƠNG GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) TRONG HỆ THỐNG BIOFLOC VỚI CÁC CHẾ ĐỘ CHE SÁNG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 119-127. (Đã xuất bản)
112.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2016. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG CHẤT KHOÁNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 10 (71). 55-59. (Đã xuất bản)
113.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2016. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC VỚI CÁC NGUỒN CACBON KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 12 (73). 92-95. (Đã xuất bản)
114.  Lê Thị Phương Mai, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn. 2016. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN CÁ SẶC RẰN (TRICHOGASTER PECTOGALIS) VÀ KHẢ NĂNG NUÔI CÁ Ở TỈNH HẬU GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 133-142. (Đã xuất bản)
115.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Đoàn Quốc Khoa, Đoàn Hồng Vân, Nguyen Anh Thu. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BỘT CÁ LÀM NGUỒN DINH DƯỠNG TRỒNG RONG NHO (CAULERPA LENTILLIFERA) TRONG BỂ. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 19. 102-111. (Đã xuất bản)
116.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú, Trương Văn Ngân. 2016. ẢNH HƯỞNG CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 45-53. (Đã xuất bản)
117.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Lê Việt Hà. 2016. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHẼM (LATES CALCARIFER) TRONG AO Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. Quyển 11 (3) - 2016. 60-71. (Đã xuất bản)
118.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2016. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 10 (71). 59-63. (Đã xuất bản)
119.  Đỗ Minh Vạnh, Trần Ngọc Hải, Trần Hoàng Tuân, Trương Hoàng Minh. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH THEO CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 50-57. (Đã xuất bản)
120.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2016. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH - LÚA LUÂN CANH VỚI TÔM SÚ Ở V. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 97-105. (Đã xuất bản)
121.  Lê Thị Phương Mai, Trần Ngọc Hải, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn. 2016. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ TRONG MÔ HÌNH TÔM SÚ QUẢNG CANH CẢI TIẾN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 28-39. (Đã xuất bản)
122.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lê Nguyễn Nhựt Phường, Đinh Thanh Hồng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ PHỦ RONG XANH (CLADOPHORA SP.) TRONG BỂ NUÔI ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, TỈ LỆ SỐNG VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 14. 84-92. (Đã xuất bản)
123.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2016. KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM-RỪNG Ở HUYỆN NĂM CĂN , TỈNH CÀ MAU. Khoa học và công nghệ biển. 1 (T.16). 99-105. (Đã xuất bản)
124.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Pham Chi Nguyen. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 9 (70). 60-64. (Đã xuất bản)
125.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2016. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC ƯƠNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) GIỐNG VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 96-101. (Đã xuất bản)
126.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Trần Minh Nhứt, Tạ Văn Phương. 2015. ỨNG DỤNG BIOFLOC NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU KẾT HỢP VỚI CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 44-52. (Đã xuất bản)
127.  Lê Thị Phương Mai, Trần Ngọc Hải, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn. 2015. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ TRONG MÔ HÌNH TÔM SÚ - LÚA LUÂN CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 121-133. (Đã xuất bản)
128.  Phạm Công Kỉnh, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh. 2015. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HÌNH THỨC NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 67-74. (Đã xuất bản)
129.  Lê Quốc Việt, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, . 2015. SỰ CHỌN LỰA THỨC ĂN CỦA CÁ ĐỐI ĐẤT (LIZA SUBVIRIDIS) Ở GIAI ĐOẠN CÁ BỘT. Tạp chí NN-PTNT. số 2. 87-94. (Đã xuất bản)
130.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Ngô Tuyết Hồng. 2015. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) KẾT HỢP VỚI CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) Ở HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 89-96. (Đã xuất bản)
131.  Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Phan Thanh Lâm, Nguyễn Dương Anh. 2015. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG VÀ LỢI ÍCH SỬ DỤNG BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 116-123. (Đã xuất bản)
132.  Phù Vĩnh Thái, Trần Ngọc Hải, Trần Hoàng Tuân, Trương Hoàng Minh. 2015. SO SÁNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT GIỮA NUÔI TÔM SÚ VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG LUÂN CANH VỚI LÚA Ở TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 111-120. (Đã xuất bản)
133.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) ƯƠNG GIỐNG THEO CÔNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 65-71. (Đã xuất bản)
134.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Lê Quốc Việt, Nguyễn Văn Hiển, Trần Thanh Sơn. 2015. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT CỦA NGHỀ NUÔI CÁ LỒNG Ở QUẦN ĐẢO NAM DU, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 97-104. (Đã xuất bản)
135.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2015. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM RỪNG Ở HUYỆN NĂM CĂN TỈNH CÀ MAU. Tạp chí NN-PTNT. số 14. 103-109. (Đã xuất bản)
136.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Bé Mi, Đoàn Hồng Vân, Nguyễn Anh Thư. 2015. THỬ NGHIỆM TRỒNG RONG NHO (CAULERPA LENTILLIFERA) TRONG BỂ VỚI CÁC DẠNG RONG GIỐNG VÀ NỀN ĐÁY KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 101-110. (Đã xuất bản)
137.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 14. 110-115. (Đã xuất bản)
138.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Phó Văn Nghị. 2015. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CHÂN TRẮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 108-117. (Đã xuất bản)
139.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Châu Tài Tảo. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM ĐẾN TỶ LỆ BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 61-65. (Đã xuất bản)
140.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2015. THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) TRONG VÙNG NƯỚC LỢ TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí NN-PTNT. số 13. 91-96. (Đã xuất bản)
141.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Lý Minh Trung. 2015. NGHIÊN CỨU ƯƠNG GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIO-FLOC Ở CÁC MỨC NƯỚC KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 92-98. (Đã xuất bản)
142.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt, Lai phước Sơn. 2015. ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN LÊN CHU KỲ LỘT XÁC, SINH SẢN VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 35-43. (Đã xuất bản)
143.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải. 2015. KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH ƯƠNG CUA GIỐNG TRONG BỂ LÓT BẠT Ở HUYỆN NĂM CĂN TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. số 3. 294-301. (Đã xuất bản)
144.  Lê Thị Phương Mai, Dương Văn Ni, Trần Ngọc Hải. 2014. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÁNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH Ở SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 114-122. (Đã xuất bản)
145.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải, . 2014. ƯƠNG CÁ GIÒ (RACHYCENTRON CANADUM) GIỐNG VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 3. 168-172. (Đã xuất bản)
146.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thiện Toàn, Trần Ngọc Hải. 2014. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RONG BÚN (ENTEROMORPHA SP.) VÀ RONG MỀN (CLADOPHORACEAE) KHÔ LÀM THỨC ĂN CHO CÁ TAI TƯỢNG (OSPHRONEMUS GORAMY). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 104-110. (Đã xuất bản)
147.  Dương Thúy Yên, Ung Hữu Em, Phạm Thanh Liêm, Huỳnh Kỳ, Trần Ngọc Hải. 2014. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC QUẦN THỂ TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 3-4. 148-154. (Đã xuất bản)
148.  Trần Hoàng Tuân, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Huỳnh Văn Hiền, Robert S. Pomeroy, Nguyễn Tuấn Lộc. 2014. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI THỜI TIẾT ĐẾN NUÔI CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) TRONG AO Ở TỈNH AN GIANG VÀ TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 141-149. (Đã xuất bản)
149.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải. 2014. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ BỐNG TƯỢNG (OXYELEOTRIS MARMORATUS) TRONG AO Ở TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 84-91. (Đã xuất bản)
150.  Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2014. NGHIÊN CỨU KÍCH THÍCH CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) SINH SẢN BẰNG HORMON KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 132-137. (Đã xuất bản)
151.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. SỬ DỤNG RONG BÚN (ENTEROMORPHA SP.) LÀM THỨC ĂN CHO CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS) NUÔI TRONG AO ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 122-130. (Đã xuất bản)
152.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh. 2014. ƯƠNG CÁ CHỐT (MYSTUS PLANICEPS CUVIER AND VALENCIENNES, 1839) VỚI ĐỘ MẶN VÀ THỨC ĂN CÓ HÀM LƯỢNG ĐẠM KHÁC NHAU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 13. 72-76. (Đã xuất bản)
153.  Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2014. ƯƠNG CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) GIỐNG VỚI THỨC ĂN KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 78-82. (Đã xuất bản)
154.  Nguyễn Thanh Long, Trần Ngọc Hải. 2014. CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHÌNH HOA (ANGUILLA MARMORATA) Ở TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 93-97. (Đã xuất bản)
155.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Nhứt. 2014. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG CỦA MỘT SỐ NGUỒN TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 64-69. (Đã xuất bản)
156.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Kwang-Sik Choi. 2014. CHU KỲ SINH SẢN CỦA ỐC LEN CERITHIDEA OBTUSA PHÂN BỐ TẠI RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU. Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững. ISBN-978-604-913-259-9. 203-210. (Đã xuất bản)
157.  Trần Ngọc Hải, Trần Minh Nhứt, Châu Tài Tảo. 2014. ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NGUỒN TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 101-107. (Đã xuất bản)
158.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Kim Nhung, Trần Ngọc Hải. 2014. THAY THẾ PROTEIN ĐẬU NÀNH BẰNG PROTEIN RONG BÚN (ENTEROMORPHA SP.) VÀ RONG MỀN (CHLADOPHORACEAE) TRONG THỨC ĂN CHO TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 158-165. (Đã xuất bản)
159.  Phạm Công Kỉnh, Trương Hoàng Minh, Trần Ngọc Hải. 2014. SO SÁNH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH GIỮA CÁC HÌNH THỨC SẢN XUẤT TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH Ở TỈNH BẾN TRE. Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. ISSN 1859-4581. 65-72. (Đã xuất bản)
160.  Từ Thanh Dung, Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải. 2014. XÁC ĐỊNH MỘT SỐ MẦM BỆNH TRÊN CÁ CHÌNH BÔNG (ANGUILLA MARMORATA) NUÔI TRONG BỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 177-183. (Đã xuất bản)
161.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Kim Nhung, Trần Ngọc Hải. 2014. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) TRONG NUÔI KẾT HỢP VỚI RONG BÚN (ENTEROMORPHA SP.) VÀ RONG MỀN (CLADOPHORACEAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 98-105. (Đã xuất bản)
162.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Lê Quốc Việt, Hà Thị Kim Quy. 2013. NGHIÊN CỨU KÍCH THÍCH SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ CHỐT TRẮNG (MYSTUS PLANICEPS, CUVIER AND VALENCIENNES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 125-131. (Đã xuất bản)
163.  NGuyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Chí, Lê Hoàng Phương , Võ Lê Thanh Trúc, Trần Ngọc Hải. 2013. NGHIÊN CỨU NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG SIÊU THÂM CANH TRONG HỆ THỐNG BỂ TUẦN HOÀN. Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn. 23. 75-81. (Đã xuất bản)
164.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Anh Tuấn. 2013. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG CÁC LOÀI CÁ NƯỚC LỢ - MẶN BẢN ĐỊA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 143-148. (Đã xuất bản)
165.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Hữu Nghị. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN LÊN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA ĐÁ (MYOMENIPPE HARDWICKII). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 7: 74 - 79. (4/2013). 7. 74. (Đã xuất bản)
166.  Lý Văn Khánh, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải. 2013. THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ CHÌNH HOA (ANGUILLA MARMORATA) VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 143-148. (Đã xuất bản)
167.  Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHÌNH (ANGUILLA MARMORATA). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 7: 80 - 84. (4/2013). 7. 80. (Đã xuất bản)
168.  NGUYEN THI TY NI, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2013. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ ĐẠM BỘT CÁ BẰNG ĐẠM RONG BÚN (ENTEROMORPHA INTESTINALIS) TRONG ƯƠNG CÁ NÂU GIỐNG (SCATOPHAGUS ARGUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 83-91. (Đã xuất bản)
169.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, TRAN NGUYEN DUY KHOA , DANG KHANH HONG. 2013. ƯƠNG ẤU TRÙNG CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 43-49. (Đã xuất bản)
170.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Anh Tuấn. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ ĐỐI ĐẤT. Nông nghiệp & PTNT. 203. 42. (Đã xuất bản)
171.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2012. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC VÀ SINH HÓA CỦA CÁ ĐỐI ĐẤT (LIZA SUBVIRIDIS) Ở GIAI ĐOẠN SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 96-105. (Đã xuất bản)
172.  Lâm Văn Tùng, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Phạm Công Kỉnh. 2012. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT CỦA CÁC CƠ SỞ NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH Ở TỈNH BẾN TRE VÀ TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 78-87. (Đã xuất bản)
173.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2012. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) QUA CÁC LẦN SINH SẢN CỦA TÔM MẸ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 20-30. (Đã xuất bản)
174.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Ngọc Hải. 2012. KHẢ NĂNG THAY THẾ ĐẠM BỘT CÁ BẰNG ĐẠM BỘT RONG BÚN …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 70. (Đã xuất bản)
175.  Trần Ngọc Hải, Trần Minh Nhứt, . 2012. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG ƯƠNG NUÔI ẤU TRÙNG TÔM MŨ NI (THENUS ORIENTALIS) VỚI CÁC CHẾ ĐỘ CHO ĂN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 133-140. (Đã xuất bản)
176.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ GIÒ GIAI ĐOẠN ƯƠNG CÁ BỘT LÊN CÁ HƯƠNG. Nông nghiệp & PTNT. 205. 75. (Đã xuất bản)
177.  Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Cao Mỹ Án. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGÁT GIAI ĐOẠN GIỐNG (PLOTOSUS CANIUS HAMILTON 1882). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 254-261. (Đã xuất bản)
178.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, . 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIẢM ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA RONG CÂU (GRACILARIA TENUISTIPITATA) VÀ RONG SỤN (KAPAPHYCUS ALVAREZII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 100-107. (Đã xuất bản)
179.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA A-XÍT ARACHIDONIC TRONG THỨC ĂN LÊN SỰ THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) BỐ MẸ NUÔI TRONG BỂ LỌC TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 43-52. (Đã xuất bản)
180.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, . 2011. THỬ NGHIỆM NUÔI KẾT HỢP ỐC LEN (CERITHIDEA OBTUSA) VÀ SÒ HUYẾT (ANADARA GRANOSA) TRONG RỪNG NGẬP MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 30-38. (Đã xuất bản)
181.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2010. BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG PROTEIN TẠO NOÃN HOÀNG CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) TRONG QUÁ TRÌNH THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 213-221. (Đã xuất bản)
182.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, . 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NUÔI KẾT HỢP CÁC MẬT ĐỘ RONG SỤN (KAPPAPHYCUS ALVAREZII) VỚI TÔM CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 100-110. (Đã xuất bản)
183.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Hứa Thái Nhân. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES LANCEOLATUS BLOCH, 1801) LUÂN CANH TRONG AO NUÔI TÔM SÚ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 76-86. (Đã xuất bản)
184.  Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2010. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ SINH SẢN CỦA CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 186-194. (Đã xuất bản)
185.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải. 2010. ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ ƯƠNG VÀ THỨC ĂN CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ ĐỐI (LIZA SUBVIRIDIS) TỪ GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 189-197. (Đã xuất bản)
186.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ ĐỐI (LIZA SUBVIRIDIS) ƯƠNG TRONG GIAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 205-212. (Đã xuất bản)
187.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHẼM (LATES CALCARIFER BLOCH, 1790). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 81-89. (Đã xuất bản)
188.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Hứa Thái Nhân. 2010. NGHIÊN CỨU NUÔI THÂM CANH CÁ KÈO ?PSEUDAPOCRYPTES LANCEOLATUS BLOCH, 1801) TRONG BỂ VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 189-198. (Đã xuất bản)
189.  Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NÂU GIỐNG (SCATOPHAGUS ARGUS) GIAI ĐOẠN 2 ĐẾN 5 THÁNG TUỔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 177-185. (Đã xuất bản)
190.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Tấn Nhơn. 2009. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ ƯƠNG CÁ GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES LANCEOLATUS) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 380-389. (Đã xuất bản)
191.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Hứa Thái Nhân, . 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SÒ HUYẾT (ANADARA GRANOSA) NUÔI VỖ TRONG HỆ THỐNG NƯỚC XANH - CÁ RÔ PHI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 255-263. (Đã xuất bản)
192.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Hứa Thái Nhân, . 2009. THỬ NGHIỆM NUÔI THƯƠNG PHẨM ÔC HƯƠNG (BABYLONIA AREOLATA) BẰNG CÁC NGUỒN THỨC ĂN KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 218-227. (Đã xuất bản)
193.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương. 2009. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG CUA BIỂN Ở ĐỔNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 279-288. (Đã xuất bản)
194.  Đoàn Xuân Diệp, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải. 2004. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ MẬT ĐỘ ƯƠNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG ẤU TRÙNG GHẸ XANH(PORTUNUSPELAGICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 41-50. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Nuôi trồng thủy sản 
Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thủy sản 
Quản lý và khai thác thủy sản 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Ngọc Hải