BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN ĐẮC ĐỊNH Giới tính: Nam
Email: tddinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Quản lý & Kinh tế nghề cá
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Nuôi trồng thủy sản 
Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thủy sản 
Quản lý và khai thác thủy sản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ dọc cửa sông Cửu Long 2020 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu tác động của cá lau kính (pterygoplichthys disjunctivus weber, 1991) đến đa dạng sinh học thủy sản ở vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp giảm thiểu 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 B2008-16-101; Nghiên cứu tập tính di cư của cá kèo (Pseudatocryptes elongatus) và đề xuất giải pháp thu họach hiệu quả cá kèo trong ao nuôi. 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Ecology, biology and population structure of the genus Glossogobous.
NXB Đại học Cần Thơ 2021   X
2 Đánh giá và Quản lý nguồn lợi thủy sản
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Kanjanat Chuaykaur, Trần Đắc Định, Hisam Fazrul, Rapeeporn Ruangchuay, Sukree Hajisamae. 2020. DIET AND FOOD PARTITIONING BETWEEN JUVENILE OF EPINEPHELUS COIOIDES (PERCIFORMES: EPINEPHELIDAE) AND OTHER CO-EXISTING JUVENILE FISHES IN SHALLOW WATERS OF THAILAND AND MALAYSIA. Aquatic Living Resources. 33. 1-10. (Đã xuất bản)
2.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Võ Thành Toàn, Trần Xuân Lợi, Mai Văn Hiếu, Nguyễn Thị Kiều Tiên, Bùi Thùy Mỵ, Phan Thị Thảnh, Atsushi Ishimatsu, Trần Thanh Lâm. 2020. BURROW STRUCTURE AND UTILIZATION IN THE MUDSKIPPER PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS FROM THE MEKONG DELTA. Journal of Zoology. Online. 1-12. (Đã xuất bản)
3.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Nguyễn Thị Vàng. 2020. POPULATION BIOLOGICAL PARAMETERS OF AMBASSIS VACHELLII (PERCIFORMES: AMBASSIDAE) CAUGHT FROM BAY HAP AND CUA LON ESTUARIES, CA MAU PROVINCE, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 24. 779-801. (Đã xuất bản)
4.  Lý Văn Khánh, Trần Đắc Định, Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2020. INVESTIGATING SPECIES COMPOSITIONS OF SEA CUCUMBERS IN NAM DU ISLAND, KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Oceanography & Fisheries Open Access Journal. 11. 0092-0098. (Đã xuất bản)
5.  Trần Đắc Định, Đinh Minh Quang, Nguyễn Thị Vàng. 2020. POPULATION DYNAMICS OF STOLEPHORUS DUBIOSUS IN BAY HAP AND CUA LON ESTUARIES, MEKONG DELTA, VIETNAM. AACL Bioflux. 13. 2251-2264. (Đã xuất bản)
6.  Trần Đắc Định, Đinh Minh Quang, Tô Thị Mỹ Hoàng, Nguyễn Thị Vàng, Nguyễn Trung Tín. 2020. SPECIES COMPOSITION AND BIODIVERSITY INDEX OF GOBIID ASSEMBLAGE IN ESTUARINE AREAS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 24. 931- 941. (Đã xuất bản)
7.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Nguyễn Minh Thành, Lâm Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2020. POPULATION BIOLOGY OF BUTIS KOILOMATODON IN THE MEKONG DELTA. AACL Bioflux. 13. 3287-3299. (Đã xuất bản)
8.  Trần Đắc Định, Võ Thành Toàn, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Kiều Nhân, Trần Đình Hòa, Nguyễn Thị Vang. 2019. SMALL-SCALE AQUACULTURE AND FISHERIES MANAGEMENT IN THE FLOODPLAINS OF THE LOWER MEKONG DELTA, VIETNAM. Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin. Le Viet Phu, Nguyen van Giap, Le thi Quynh Tram, Chu thai Hoanh and Malcolm McPherson. 227-240. (Đã xuất bản)
9.  Mai Van Hieu, Trần Đắc Định, Đinh Minh Quang, Trần Xuân Lợi, Kotaro Shirai, Akinori Yamada, Haruka Sagara, Mizuri Murata, Atsushi Ishimatsu. 2019. LAND INVASION BY THE MUDSKIPPER, PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS, IN FRESH AND SALINE WATERS OF THE MEKONG RIVER. Scientific Reports. (2019) 9:14227. 2-11. (Đã xuất bản)
10.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Diem Kieu To, Tuyet Thi Minh Tran, Tien Thi Kieu Nguyen, Lam Thanh Tran. 2019. VARIATION IN DIET COMPOSITION OF THE MUDSKIPPER PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS FROM HAU RIVER, VIETNAM. Bulletin of Marine Science. 95. 1-14. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thanh Long, Trần Đắc Định, Mai Viết Văn, Đặng Thị Phượng, Naoki Tojo. 2018. FISHING ACTIVITIES OF TRAWLERS AND GILLNETS IN KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Scientific and Research Publications. Volume 8, Issue 12. 452-461. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thanh Long, Trần Đắc Định, Mai Viết Văn, Đặng Thị Phượng, Naoki Tojo. 2018. STATUS OF MAJOR COASTAL FISHING ACTIVITIES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Intentional Journal of Scientific and Research Publications. Volume 8, Issue 9. 415-421. (Đã xuất bản)
13.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Phan Như Ý. 2017. POPULATION BIOLOGY OF THE GOBY GLOSSOGOBIUS GIURIS (HAMILTON 1822) CAUGHT IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Asian Fisheries Science. 30. 26-37. (Đã xuất bản)
14.  Minoru Wada, Trần Đắc Định, Hà Phước Hùng, Võ Thành Toàn, Mai Văn Hiếu, Kazuya Takahashi, Mitsunori Iwataki, Atsushi Ishimatsu, Toru Takita, Mitsuharu Yagi, Kazuki Yokouchi, Fumiaki Mori. 2016. COMPARISON OF PLANKTONIC MICROBIAL ABUNDANCE AND DISSOLVED OXYGEN CONSUMPTION BETWEEN THE AQUACULTURE PONDS OF MUDSKIPPERS AND SHRIMPS IN THE MEKONG DELTA, SOUTHERN VIETNAM. Aquaculture. ISSN 0919-9268. 787-797. (Đã xuất bản)
15.  Yuichi Kano, Nguyễn Thanh Phương, Trần Đắc Định, Kenzo Utsugi, Tomomi Yamashita, Phanara Thach, Wataru Tanaka, Apinun Suvarnaraksha, Yukihiro Shimatani, Koichi Shibukawa, Tomoyuki Sato, Bounthob Praxaysonbath, Prachya Musikasinthorn, Wichan Magtoon, Chaiwut Grudpan, Katsutoshi Watanabe, Hiromitsu Samejima, So Nam, David Dudgeon. 2016. IMPACTS OF DAMS AND GLOBAL WARMING ON FISH BIODIVERSITY IN THE INDO-BURMA HOTSPOT. PLOS ONE. August 17, 2016. 1-21. (Đã xuất bản)
16.  Kazuki Yokouchi, Trần Đắc Định, Hà Phước Hùng, Võ Thành Toàn, Mai Văn Hiếu, Tatsuki Yoshinaga, Chikaya Tanaka, Tatsuya Kawakami, Ryoshiro Wakiya, Minoru Wada, Atsushi Ishimatsu, Toru Takita. 2016. EARLY LIFE HISTORY OF OXUDERCINE GOBY PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. IP address: 110.5.5.18. 1-8. (Đã xuất bản)
17.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann. 2016. SEASONAL VARIATION OF FOOD AND FEEDING IN BURROWING GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER (GOBIIDAE) AT DIFFERENT BODY SIZES. Ichthyological Research. 64. 1-11. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh. 2016. TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCIES OF SNAKEHEAD SEED PRODUCTION UNDER IMPACTS OF CLIMATE CHANGE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Animal review. 3(4). 73-82. (Đã xuất bản)
19.  Trần Đắc Định, Trần Xuân Lợi, Tô Thị Mỹ Hoàng, Tomoko Oizumi, Kenzo Utsugi, Nguyễn Thị Vang. 2015. ROLES OF ESTUARINE ECOSYSTEM IN NURSING GROUND: CASE STUDY IN CU LAO DUNG IN SOCTRANG PROVINCE, VIETNAM. International Fisheries Symposium. 5th IFS. 373. (Đã xuất bản)
20.  Đinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Trần Đắc Định. 2015. POPULATION AND AGE STRUCTURE OF THE GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER (RICHARDSON, 1864; GOBIIDAE: OXUDERCINAE) IN THE MEKONG DELTA. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 15. 345-357. (Đã xuất bản)
21.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann. 2015. REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE BURROW DWELLING GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER. Ichthyological Research. 62. (Đã xuất bản)
22.  Võ Thành Toàn, Trần Đắc Định. 2015. SOME OF BIOLOGY CHARACTERISTICS OF THE GOBY ELEOTRIS MELANOSOMA BLEEKER, 1853 IN BASSAC RIVER, VIETNAM. International Fisheries symposium 2015. 5th IFS. 358. (Đã xuất bản)
23.  Kanjanad Chuaykaur, Trần Đắc Định, Sukree Hajisamae. 2015. A PRELIMINARY STUDY ON FEEDING HABITS OF EPINEPHELUS COIOIDES IN COASTAL WATERS OF THE LOWER GULF OF THAILAN. International Fisheries Symposium. 5th IFS. 378. (Đã xuất bản)
24.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Đắc Định, Trần Minh Phú, BENGTSON, DAVID A.. 2015. ASSESSMENT OF THE TRASH-FISH DIET FOR SNAKEHEAD AQUACULTURE IN VIETNAM: SPECIES COMPOSITION AND CHEMICAL CHARACTERISATION. Asian Fisheries Science. 28. 165-173. (Đã xuất bản)
25.  Trương Hoàng Minh, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Kim Quyên. 2015. TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF DIFFERENT SNAKEHEAD' CHANNA STRIATAFARMING SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA' VIETNAM. International Fisheries Symposium. . E-P-05. (Đã xuất bản)
26.  Trần Đắc Định, Nguyễn Thanh Phương, Hà Phước Hùng, Trần Xuân Lợi, Tô Thị Mỹ Hoàng, Mai Văn Hiếu, Shibukawa, Kenzo Utsugi. 2015. DIVERSITY OF FISHES IN VIETNAMESE MEKONG DELTA. International Symposium on Oryzias Fish. The 5th. 13. (Đã xuất bản)
27.  Đinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Trần Đắc Định. 2015. MORPHOMETRIC VARIATION OFPARAPOCRYPTES SERPERASTER(GOBIIDAE) IN DRY AND WET SEASONS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Ichthyological Research. 63. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Minh Tuấn, Trần Đắc Định. 2015. SOME BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE GLOSSOGOBIUS AUREUS DISTRIBUTED IN BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. International Fisheries Symposium. 5th IFS. 327. (Đã xuất bản)
29.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann. 2015. AGE AND POPULATION STRUCTURE OF THE GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM, BASED ON LENGTH-FREQUENCY AND OTOLITH ANALYSES. 17th International Conference on Fisheries, Animal and Veterinary Sciences. . 1375. (Đã xuất bản)
30.  Trần Xuân Lợi, Trần Đắc Định. 2015. IMPACTS OF SHRIMP FARMING ON SPATIO-TEMPERAL CHANGES AND FRAGMENTATION OF MANGROVES IN THANH PHU DISTRICT, BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. International Fisheries symposium 2015. 5th IFS. 354. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Minh Tuấn, Trần Đắc Định. 2014. SPECIES COMPOSITION OF GOBIIDAE AND ELEOTRIDAE AND SOME BIOLOGICAL ASPECTS OF GLOSSOGOBIUS AUREUS AKIHIKO & MEGURO, 1975 DISTRIBUTED IN THE COASTAL AREAS OF BENTRE PROVINCE, MEKONG DELTA, VIENTAM. IFS 2014. 4th International Fisheries Symposium. 172. (Đã xuất bản)
32.  Đinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Trần Đắc Định. 2014. BURROW MORPHOLOGY AND UTILIZATION OF THE GOBY (PARAPOCRYPTES SERPERASTER) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Ichthyological Research. 61. 332-340. (Đã xuất bản)
33.  Trần Đắc Định, Hồ Thị Thùy Hương. 2014. STUDY ON REPRODUCTIVE BIOLOGY OF PTERYGOPLICHTHYS DISJUNCTIVUS (WEBER, 1991) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. 4th International Fisheries Symposium. 4. 226. (Đã xuất bản)
34.  Tô Thị Mỹ Hoàng, Trần Đắc Định, Mai Van Hieu. 2014. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THÀNH THỤC SINH DỤC CỦA CÁ ĐỐI MỤC (MUGIL CEPHALUS LINNAEUS, 1758) PHÂN BỐ VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Khoa học và công nghệ. ISBN: 978-604-913-259-9. 69-78. (Đã xuất bản)
35.  Trần Đắc Định, K. Shibukawa, K. Utsugi, Tran Xuan Loi, Nguyễn Thanh Phương. 2012. DIVERDITY OF FISHES IN VIETNAM MEKONG. International Workshop on Freshwater Biodiversity Coversation in Asia. 1. 26th 15:50-16:25. (Đã xuất bản)
36.  Trần Xuân Lợi, Trần Đắc Định, Koichi Shibukawa. 2012. PHALLOSTETHUS CUULONG, A NEW SPECIES OF PRIAPIUMFISH (ACTINOPTERYGII: ATHERINIFORMES: PHALLOSTETHIDAE) FROM THE VIETNAMESE MEKONG. Zootaxa. 3363. 45-51. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Mai Viết Văn, Trần Đắc Định, Võ Thành Toàn, Nguyễn Ngọc Hiền. 2020. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ BẠC MÁ RASTRELLIGER KANAGURTA (CUVIER, 1816) PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN TỪ TIỀN GIANG ĐẾN SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 166-176. (Đã xuất bản)
2.  Mai Viết Văn, Trần Đắc Định, Naoki Tojo. 2020. ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CỦA CÁ SỬU NIBEA SOLDADO (LACEPÈDE, 1802). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 224-231. (Đã xuất bản)
3.  Lý Văn Khánh, Hồ Huỳnh Hoa, Trần Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Thu Thảo, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải. 2020. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ LƯỠI TRÂU VẢY TO (CYNOGLOSSUS AREL) Ở VÙNG BIỂN KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 232-240. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Quang Nhã, Huỳnh Văn Rạng, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Trần Đắc Định. 2020. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁC LOÀI BÀO NGƯ (HALIOTIS) TẠI QUẦN ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 168-174. (Đã xuất bản)
5.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Lê Quang Nhã. 2020. CHU KỲ SINH SẢN CỦA ĐIỆP (GIỐNG CHLAMYS, HỌ PECTINIDAE) PHÂN BỐ TẠI ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 160-166. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Vàng, Dương Trí Dũng, Trần Đắc Định. 2020. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO MÙA CỦA HỌ CÁ ĐÙ (SCIAENIDAE) Ở VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN TÂY TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 139-148. (Đã xuất bản)
7.  Võ Thành Toàn, Nguyễn Thị Vang, Trần Đắc Định. 2020. BIẾN ĐỘNG QUẦN ĐÀN CÁ SƠN AMBASSIS VACHELLII RICHARDSON, 1846 PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN TÂY, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 117-123. (Đã xuất bản)
8.  Ngô Thị Thu Thảo, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa, Lê Quang Nhã, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Trần Đắc Định. 2020. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN VÀ MÙA VỤ SINH SẢN CỦA TÔM MŨ NI (THENUS ORIENTALIS) TẠI ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 207-217. (Đã xuất bản)
9.  Trần Đắc Định, Nguyễn Thị Vang, Đinh Minh Quang. 2020. BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ CÁ LÀNH CANH VÀNG (COILIA REBENTISCHII) Ở SÔNG CỬA LỚN, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 124-129. (Đã xuất bản)
10.  Lý Văn Khánh, Hồ Huỳnh Hoa, Trần Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Thu Thảo, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải. 2020. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁ LƯỠI TRÂU VẢY TO (CYNOGLOSSUS AREL) Ở VÙNG BIỂN KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 218-223. (Đã xuất bản)
11.  Dương Thúy Yên, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Trần Đắc Định. 2020. ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁ RÔ BIỂN (PRISTOLEPIS FASCIATA BLEEKER, 1851) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 200-206. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Ngọc Trân, Huỳnh Bảo Anh Quân, Nguyễn Thanh Lăm, Trần Đắc Định, Dương Thúy Yên. 2020. THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TRONG VÙNG ĐỆM KHU BẢO TỒN U MINH THƯỢNG VÀ U MINH HẠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 185-191. (Đã xuất bản)
13.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Quang Nhã, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Trần Đắc Định. 2020. CHU KỲ SINH SẢN CỦA BÀO NGƯ BẦU DỤC (HALIOTIS OVINA GMELIN, 1791) PHÂN BỐ TẠI ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 175-183. (Đã xuất bản)
14.  Đặng Thị Phượng, Trần Đắc Định, Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Thị Vàng, Nguyễn Trung Tín. 2019. CHUỖI GIÁ TRỊ HỌ CÁ ĐÙ KHAI THÁC Ở VÙNG CỬA SÔNG CỬU LONG. Tạp chí khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 8. 129-134. (Đã xuất bản)
15.  Tô Thị Mỹ Hoàng, Trần Đắc Định, Võ Thành Toàn. 2019. ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CÁ ÚC CHẤM (ARIUS MACULATUS) PHÂN BỐ DỌC THEO HẠ LƯU SÔNG HẬU. Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam. 7. 121-126. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Văn Hiền, Trần Đắc Định, Đặng Thị Phượng. 2019. KHÍA CẠNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN VÙNG CỬA SÔNG CỬU LONG. Tạp chí khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 8. 122-129. (Đã xuất bản)
17.  Tô Thị Mỹ Hoàng, Trần Đắc Định. 2019. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ ÚC CHẤM ARIUS MACULATUS (THUNBERG, 1792) VÙNG CỬA SÔNG TRẦN ĐỀ, SÓC TRĂNG. Khoa học - công nghệ thủy sản. 3. 55-61. (Đã xuất bản)
18.  Trần Đắc Định, Hồng THị Hải Yến. 2019. NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SẢN LƯỢNG CÁ VÙNG HẠ LƯU SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 140-147. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thanh Long, Trần Đắc Định, Huỳnh Văn Hiền, Mai Viết Văn, Naoki Tojo. 2018. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 102-109. (Đã xuất bản)
20.  Nguyen Minh Tuan, Trần Đắc Định. 2018. NGHIÊN CỨU TÍNH ĂN VÀ PHỔ THỨC ĂN CÁ BỐNG CÁT GLOSSOGOBIUS AUREUS AKIHITO & MEGURO, 1975. Tạp chí khoa học trường Đại học Trà Vinh. 29. 63-70. (Đã xuất bản)
21.  Dương Thúy Yên, Trần Đắc Định, Tiêu Văn Út, Nguyễn Phương Thảo. 2018. ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁ HƯỜNG (HELOSTOMA TEMMINCKII) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 86-93. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thanh Long, Trần Đắc Định, Mai Viết Văn. 2018. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ NGHỀ LƯỚI KÉO ĐƠN VEN BỜ Ở TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẾN TRE. Khoa học Công Nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 11 (96). 121-125. (Đã xuất bản)
23.  Lê Kim Ngọc, Trần Đắc Định, Hà Phước Hùng, Võ Thành Toàn, Đinh Minh Quang, Tô Thị Mỹ Hoàng, Nguyễn Thị Vàng, Lê Hoàng Anh, Trần Văn Đẹp, Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Sơn Ngọc Huyền, Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Trung Tính. 2018. THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở LƯU VỰC SÔNG HẬU THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 34. 90-104. (Đã xuất bản)
24.  Tô Thị Mỹ Hoàng, Trần Đắc Định. 2017. BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở BÚNG BÌNH THIÊN, TỈNH AN GIANG. Khoa học giáo dục. 24. 110-116. (Đã xuất bản)
25.  Lê Nguyễn Ngọc Thảo, Trần Đắc Định, Dương Thúy Yên. 2017. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁ TRÊ VÀNG (CLARIAS MACROCEPHALUS) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 18-26. (Đã xuất bản)
26.  Huỳnh Văn Hiền, Trần Đắc Định, Nguyễn Duy Cần, Đặng Thị Phượng. 2017. PHÂN TÍCH SINH KẾ CỦA HỘ KHAI THÁC LƯỚI RÊ VEN BỜ (LOẠI TÀU CÓ CÔNG SUẤT <90 CV) Ở HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học quản lý và Kinh tế. 02. 81-90. (Đã xuất bản)
27.  Võ Thành Toàn, Trần Đắc Định. 2017. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN LỢI CÁ BỐNG HỌ ELEOTRIDAE Ở CÁC THỦY VỰC VEN SÔNG TIỀN. Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp. 25. 98-104. (Đã xuất bản)
28.  Trần Đắc Định, Đặng Thụy Mai Thy, Hồ Thị Thùy Hương. 2016. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ LAU KÍNH (PTERYGOPLICHTHYS DISJUNCTIVUS) Ở ĐBSCL. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14. 102-109. (Đã xuất bản)
29.  Dương Thúy Yên, Trần Đắc Định, Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Bạch Loan, Bùi Sơn Nên, Nguyễn Kiệt. 2016. DNA MÃ VẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁ BÔNG LAU (PANGASIUS KREMPFI), CÁ TRA BẦN (P. MEKONGENSIS) VÀ CÁ DỨA (P. ELONGATUS). Tạp chí Công nghệ Sinh học. 14. 29-37. (Đã xuất bản)
30.  Võ Thành Toàn, Trần Đắc Định, Minoru Wada. 2016. STUDY ON PLANKTONIC MICROBIAL ABUNDANCE AND DISSOLVED OXYGEN CONSUMPTION IN MUDSKIPPERS AQUACULTURE PONDS IN BAC LIEU PROVINCE, VIETNAM. Promoting Healthier Aquaculture and Fisheries for Food Safety and Security. International Fisheries Symposium. S8-12. (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Văn Hiền, Trần Đắc Định, Phạm Minh Đức, Lý Văn Khánh. 2016. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) TRONG LỒNG Ở TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 09. 104-108. (Đã xuất bản)
32.  Võ Thanh Điền, Trần Đắc Định. 2014. NGHIÊN CỨU PHỔ THỨC ĂN CỦA CÁ LAU KÍNH PTERYGOPLICHTHYS DISJUNCTIVUS (WEBER, 1992) Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 226-232. (Đã xuất bản)
33.  Võ Thành Toàn, Trần Đắc Định. 2014. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ BỐNG TRỨNG (ELEOTRIS MELANOSOMA) PHÂN BỐ DỌC THEO SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 115-122. (Đã xuất bản)
34.  Võ Thành Toàn, Trần Đắc Định, Dương Thị Hoàng Oanh. 2014. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CỦA CÁ BỐNG TRỨNG (ELEOTRIS MELANOSOMA BLEEKER, 1853) PHÂN BỐ DỌC THEO TUYẾN SÔNG HẬU. Khoa học và công nghệ. 2. 507-514. (Đã xuất bản)
35.  Diệp Anh Tuấn, Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định. 2014. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÁ HỌ BỐNG TRẮNG (GOBIIDAE) PHÂN BỐ Ở VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 30. 68-76. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thị Vàng, Trần Đắc Định. 2014. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ BIẾN ĐỘNG QUẦN ĐÀN CỦA CÁ LAU KÍNH (PTERYGOPLICHTHYS SPP.) Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 233-238. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Thị Ngọc Lành, Nguyễn Thanh Phương, Trần Đắc Định. 2014. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ BỐNG CÁT (GLOSSOGOBIUS AUREUS AKIHITO & MEGURO, 1975) PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 169-176. (Đã xuất bản)
38.  Mai Viết Văn, Võ Thành Toàn, Trần Đắc Định. 2014. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ TRÁO MẮT TO SELAR CRUMENOPHTHAMUS PHÂN BỐ Ở VÙNG BIỂN SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 202-208. (Đã xuất bản)
39.  Võ Thành Toàn, Trần Đắc Định, Mai Viết Văn. 2014. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ BỐNG DỪA (OXYELEOTRIS UROPHTHALMUS) PHÂN BỐ DỌC THEO TUYẾN SÔNG HẬU. Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững. 2. 515-522. (Đã xuất bản)
40.  Võ Thành Toàn, Trần Đắc Định, Nguyễn Thị Kim Liên. 2014. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CÁ BỐNG DỪA (OXYELEOTRIS UROPHTHALMUS) PHÂN BỐ DỌC THEO SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 192-197. (Đã xuất bản)
41.  Phạm Thị Mỹ Xuân, Trần Đắc Định. 2013. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ BỐNG CÁT GLOSSOGOBIUS GIURIS (HAMILTON, 1822) Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 161-168. (Đã xuất bản)
42.  Trần Đắc Định, Mai Viết Văn. 2013. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ NGÂN ATULE MATE (CUVIER, 1833) PHÂN BỐ Ở VÙNG BIỂN SÓC TRĂNG- BẠC LIÊU. Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ. 1. 1. (Đã xuất bản)
43.  Mai Viết Văn, Trần Đắc Định. 2012. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TUYẾN SINH DỤC CỦA CÁ NỤC SÒ …. HN KHT ngành Thủy sản III. 1. 91. (Đã xuất bản)
44.  Mai Viết Văn, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Đắc Định. 2012. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ SINH VẬT PHÙ DU PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN SÓC TRĂNG-BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 89-99. (Đã xuất bản)
45.  Mai Viết Văn, Trần Đắc Định. 2012. NGUỒN LỢI SINH VẬT PHÙ DU …. HN KHT ngành Thủy sản III. 1. 525. (Đã xuất bản)
46.  Mai Viết Văn, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Đắc Định. 2012. ĐẶC ĐIỂM THÀNH THỤC SINH DỤC CỦA CÁ NỤC SÒ (DECAPTERUS MARUADSI) PHÂN BỐ Ở VÙNG BIỂN SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 254-264. (Đã xuất bản)
47.  Trịnh Kiều Nhiên, Trần Đắc Định. 2012. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỢI HẢI SẢN Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 46-55. (Đã xuất bản)
48.  Trần Văn Việt, , Trần Đắc Định. 2012. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT NGUỒN LỢI TÔM ĐẤT …. Hội nghị Khoa học trẻ ngành thủy sản lần thứ III. 1. 534. (Đã xuất bản)
49.  Trần Đắc Định, Võ Thành Toàn, Trần Thị Thanh Lý. 2011. TẬP TÍNH DI CƯ CỦA CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) PHÂN BỐ Ở KHU VỰC VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 56-64. (Đã xuất bản)
50.  Võ Thành Toàn, Trần Đắc Định. 2011. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SẢN LƯỢNG CÁ PHÂN BỐ Ở KÊNH XÁNG XÀ NO, TỈNH HẬU GIANG. Khoa học và Công nghệ. ISSN 18594425. 942-949. (Đã xuất bản)
51.  Trần Đắc Định. 2010. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI CÁ BỐNG PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
52.  Hà Phước Hùng, NGUYEN TRONG HO, Võ Thành Toàn, Lê Thị Ngọc Thanh, Trần Đắc Định, Nguyễn Hoàng Ân. 2010. BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ TRỮ LƯỢNG TÔM, CÁ, CỦA VÙNG BÃI BỒI TÂY NGỌC HIỂN, CÀ MAU”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
53.  Mai Viết Văn, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Đắc Định, Hà Phước Hùng. 2010. ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN LOÀI VÀ TÍNH CHẤT KHU HỆ CÁ, TÔM PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 232-240. (Đã xuất bản)
54.  Võ Thành Toàn, Hà Phước Hùng, Trần Đắc Định. 2010. BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN LOÀI TÔM, CÁ Ở CÁC TUYẾN SÔNG CHÍNH CỦA TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)