BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NỞ Giới tính: Nam
Email: nvno@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Nghiên cứu chung về ngôn ngữ 
Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam 
Ngôn ngữ học ứng dụng 
Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Biểu trưng trong tục ngữ người Việt
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội 2010 978-604-620-061-1 X  
2 Phong cách học tiếng Việt
Trường Đại học Cần Thơ 2011 X  
3 Phong cách học tiếng Việt
X  
4 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Văn Nở. 2019. TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY VIẾT DỰA TRÊN TIẾN TRÌNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CỦA HỌC SINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục. 15-21. (Đã xuất bản)
2.  Bùi Lê Diễm, Nguyễn Văn Nở, Hồ Thị Thu Hồ, Trần Trung Tính, Bùi Lê Diễm Trang. 2018. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN: KINH NGHIỆM THỰC TẾ TẠI KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 130-137. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Nở. 2017. VAI TRÒ CỦA CHỮ QUỐC NGỮ ĐỐI VỚI VĂN XUÔI TỰ SỰ NAM BỘ CUỐI TK XIX ĐẦU TK XX. Hội thảo Quốc gia Bình Định với chữ Quốc ngữ tại Thành phố Quy Nhơn, 7/2016. . 223 - 232. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2017. NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGƯỜI BÁN NGỌC CỦA LÊ HOẰNG MƯU. Khoa học xã hội. 2. 31 - 46. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Vân Thùy, Nguyễn Văn Nở. 2017. THÀNH NGỮ CẢI BIẾN TRONG TÁC PHẨM CỦA SƠN VƯƠNG. Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển, Hà Nội, 4/2015. . 1131 - 1144. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Nở, Nguyễn Thị Tuyết Hoa. 2017. HÌNH ẢNH THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI NAM BỘ TRONG TRUYỆN NGẮN SƠN NAM. Hội thảo Ngữ học Toàn quốc- Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn. 9/2017. . 1459 - 1465. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Nở. 2017. ĐẤT VÀ NGƯỜI CÀ MAU. Cà Mau - Sức trẻ tuổi 20, Thành phố Cà Mau, ngày 01/01/2017. . 17 - 31. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Văn Nở. 2016. VIỆC XÁC ĐỊNH PHONG CÁCH NGÔN NGỮ VĂN BẢN – ĐÔI ĐIỀU CẦN BÀN QUA ĐỀ THI, KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016. 1. 997 - 1004. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Nở. 2016. KHOA SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016. 1. 1-6. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Nở, Nguyễn Thị Tuyết Hoa. 2016. NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA SƠN NAM. Ngôn ngữ và Đời sống. 8. 1-9. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2016. CẢM NHẬN VỀ TÁC PHẨM CHỊ ĐÀO, CHỊ LÝ - TIỂU THUYẾT RA ĐỜI Ở GIAI ĐOẠN SÁNG TÁC CUỐI CỦA HỒ BIỂU CHÁNH. Văn học và Ngôn ngữ Nam bộ. 1. 637 - 648. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2015. NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Nghiên cứu Văn học. số 2 (516). 96-105. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Nở, Huỳnh Thị Lan Phương. 2015. VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI NAM BỘ QUA TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH - MỘT GÓC NHÌN. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học. Tập 2. 1081 - 1088. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Nở, Nguyễn Thị Hà Giang. 2015. TỪ ĐỊA PHƯƠNG TRONG SÁNG TÁC CỦA PHI VÂN. Ngữ học Toàn quốc. 1. 1175 - 1186. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2015. NAM BỘ TRONG BUỔI ĐẦU GIAO LƯU VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY QUA TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Việt Nam học Những phương diện văn hóa truyền thống. Tập 2. 1115- 1123. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Văn Nở, Nguyễn Thị Hà Giang. 2015. ĐỜI SỐNG VÀ SINH HOẠT VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM PHI VÂN (KHẢO SÁT QUA VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG NGỮ). Việt Nam học những phương diện văn hóa truyền thống. Tập 2. 1071 - 1080. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thụy Thùy Dương, Nguyễn Văn Nở. 2015. NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (KHẢO SÁT QUA CÁCH VẬN DỤNG THÀNH NGỮ). Nghiên cứu Văn học. 2. 73-84. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Văn Nở, Huỳnh Thị Lan Phương. 2015. TÌM HIỂU THÁI ĐỘ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI NAM BỘ QUA TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Nghiên cứu Văn học. 2 (516). 96-105. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thụy Thùy Dương, Nguyễn Văn Nở. 2015. THÀNH NGỮ CẢI BIẾN TRONG TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Ngôn ngữ. 1. 57-68. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2014. TÌM HIỂU LỜI NÓI VÀ NGHI THỨC GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI NAM BỘ QUA TIỂU THUYẾT CỦA HỒ BIỂU CHÁNH. Khoa học Xã hội. 12 (196). 29- 39. (Đã xuất bản)
21.  Đỗ Xuân Hải, Nguyễn Văn Nở. 2013. TỰA ĐỀ BÀI BÁO NGHIÊN CỨU NGÀNH NGÔN NGỮ: ĐỘ DÀI VÀ KẾT CẤU PHỔ BIẾN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 13-21. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Nở, Dương Thị Thúy Hằng. 2013. NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM SƠN NAM. Ngôn ngữ và văn học. 1. 638. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Nở, Nguyễn Thị Tuyết Hoa. 2013. CÁCH VẬN DỤNG TỪ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA SƠN NAM. Ngôn ngữ và văn học. 1. 651. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Văn Nở. 2012. CÁCH VẬN DỤNG THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ …. Ngữ học Toàn Quốc 2011. 1. 807. (Đã xuất bản)
25.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2012. VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH THỂ LOẠI TRUYỆN THẦY LAZARO PHIỀN CỦA NGUYỄN TRỌNG QUẢN. Nghiên cứu Văn Học. . (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Văn Nở, DUONG THI THU HANG. 2012. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM SƠN NAM QUA THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ. Ngôn ngữ & Đời sống. . (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Văn Nở. 2010. VỀ NGỮ CẢNH VẬN DỤNG, CẤU TRÚC VĂN BẢN VÀ NGHĨA CỦA MỘT CÂU TỤC NGỮ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Văn Nở. 2010. HÌNH TƯỢNG NĂNG TRONG THƠ CA VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Văn Nở. 2010. VỀ NGỮ CẢNH VẬN DỤNG, CẤU TRÚC VĂN BẢN VÀ NGHĨA CỦA MỘT CÂU TỤC NGỮ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Văn Nở. 2010. DẤU ẤN VĂN HÓA – DÂN TỘC QUA CHẤT LIỆU BIỂU TRƯNG CỦA TỤC NGỮ NGƯỜI VIỆT (TRÊN CƠ SỞ SO SÁNH VỚI TỤC NGỮ CÁC DÂN TỘC KHÁC). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Văn Nở. 2009. TỤC NGỮ - NGỮ CẢNH VÀ HÌNH THỨC THỂ HIỆN.. Ngôn ngữ. . (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Văn Nở. 2009. Ý NGHĨA VIỆC TÌM HIỂU BIỂU TRƯNG CỦA TỤC NGỮ TRONG NGỮ CẢNH. Văn hóa Dân gian. . (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Văn Nở. 2009. NGHĨA CỦA CÂU TỤC NGỮ “TRE GIÀ MĂNG MỌC” THỂ HIỆN TRONG NGỮ CẢNH.. Ngôn ngữ và Đời sống. . (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Văn Nở. 2008. DẤU ẤN VĂN HÓA – DÂN TỘC QUA CHẤT LIỆU BIỂU TRƯNG TỰ NHIÊN VÀ TỪ CHỈ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRONG TỤC NGỮ. Ngôn ngữ và Đời sống. . (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Văn Nở. 2008. DẤU ẤN VĂN HÓA – DÂN TỘC QUA CHẤT LIỆU BIỂU TRƯNG ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT TRONG TỤC NGỮ VIỆT NAM. Ngôn ngữ và Đời sống. . (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Văn Nở. 2008. DẤU ẤN VĂN HÓA – DÂN TỘC QUA CHẤT LIỆU BIỂU TRƯNG ĐỒ DUNG TRONG TỤC NGỮ VIỆT NAM. Ngôn ngữ và Đời sống. . (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Văn Nở. 2008. BIỂU TRƯNG TRỜI VÀ ĐẤT TRONG TỤC NGỮ VIỆT. Ngôn ngữ và Đời sống. . (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Văn Nở. 2008. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI TRONG THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ NAM BỘ. Ngôn ngữ và Đời sống. . (Đã xuất bản)