BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN KIM CHÂU Giới tính: Nam
Email: nkchau@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Ngữ văn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu, sưu tầm di sản Hán Nôm An Giang phục vụ bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 T2012-07; Giảng dạy tác phẩm văn học Trung đại Việt Nam ở Trường Trung học Phổ thông - khó khăn và giải pháp 2012 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Thơ tứ tuyệt trong văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX
Nhà xuất bản Văn học 2010 X  
2 Văn hóa- xã hội Đồng bằng sông Cửu Long trong tiến trình hội nhập và phát triển
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-651-5   X
3 Văn học Việt Nam (Giai đoạn từ thế kỷ X-XVIII)
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Kim Châu. 2021. HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO HÌNH ẢNH ƯỚC LỆ TRONG VĂN HỌC CỔ TRUNG HOA VÀ VIỆT NAM. Tạp chí Nghiên cứu văn học. 598. 3-12. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Kim Châu. 2020. BIỂU TƯỢNG NÚI TRONG TÂM THỨC VĂN HOÁ CƯ DÂN AN GIANG. Tạp chí Khoa học. 17. 623- 632. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Kim Châu. 2020. TỰA, BẠT TRONG THƯỞNG THỨC PHÊ BÌNH THƠ CA VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI. Tạp chí Nghiên cứu văn học. 1. 90- 100. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Kim Châu. 2020. PHÊ BÌNH KIỂU KIM THÁNH THÁN. Tạp chí Lý luận phê bình văn học- nghệ thuật. 1. 21-29. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Kim Châu. 2020. KIỂU HÌNH NGƯỜI ĐỌC TRI ÂM TRONG THƯỞNG THỨC PHÊ BÌNH THƠ CA VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI. Tạp chí Lý luận phê bình văn học- nghệ thuật. 1. 39-45. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Kim Châu. 2019. Ý NGHĨA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG QUA NỘI DUNG HOÀNH PHI, CÂU ĐỐI TẠI CÁC DI TÍCH CỔ THUỘC TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 72-77. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Kim Châu. 2019. HÌNH TƯỢNG QUAN CÔNG QUA CÂU ĐỐI TRONG CHÙA, MIẾU NGƯỜI HOA Ở AN GIANG. Tạp chí Nghiên cứu văn học. số 7 (569). 22- 30. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Kim Châu. 2018. GIỚI THIỆU MỘT SỐ VĂN BẢN CHỮ HÁN Ở CHÙA TÂY AN (NÚI SAM, CHÂU ĐỐC, AN GIANG). Tạp chí Hán Nôm. 6 (151)/2018. 66- 72. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Kim Châu. 2018. NHẬN DIỆN NHỮNG CÂY BÚT VĂN XUÔI TRẺ VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XXI. Lý luận phê bình văn học nghệ thuật. số 2. 11- 16. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Kim Châu. 2017. BIỂU TƯỢNG THIÊN ĐƯỜNG XANH TRONG VĂN CHƯƠNG TRUNG HOA VÀ VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI. Tạp chí Nghiên cứu văn học. 2-2017. 79-86. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Kim Châu. 2017. DẤU ẤN CỦA TINH THẦN MỸ HỌC SINH THÁI TRONG TRIẾT THUYẾT LÃO TRANG. Phê bình sinh thái- tiếng nói bản địa tiếng nói toàn cầu- Hà Nội tháng 12- 2017. . 123- 140. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Kim Châu. 2016. THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT NAM BỘ NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX TỪ GÓC NHÌN THỂ LOẠI. Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ- Trường ĐH KHXH&NV TPHCM và trường ĐH Thủ Dầu Một. . 296- 305. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Kim Châu. 2016. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH VÀ GIẢI MÃ ĐIỂN CỐ TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM. Ngôn ngữ và đời sống. 8 (250). 10- 15. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Kim Châu. 2015. KHẢO SÁT PHÉP ĐỐI NGẪU TRONG THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN CẤU TRÚC. Tạp chí nghiên cứu văn học. 2-2015. 10- 18. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Kim Châu. 2015. TIẾNG ĐÀN KIỀU- Ý NGHĨA VÀ CỘI NGUỒN CỦA MỘT BIỂU TƯỢNG. Hội thảo Khoa học kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du do Trường ĐH KHXH&NV TP HCM tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 25.12 năm 2015. . 454- 464. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Kim Châu. 2015. NHẬN THỨC VỀ CÁI PHI LÝ TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU. Tạp chí nghiên cứu văn học. 8-2015. 121- 133. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Kim Châu. 2014. CẤU TỨ TRONG TỐNG TỪ. Nghiên cứu Trung Quốc. 2/2014 (150). 52-59. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Kim Châu. 2014. VIÊN MAI BÀN VỀ THƠ NỮ TRONG TÙY VIÊN THI THOẠI. Tạp chí Nghiên cứu văn học. 03-2014. 54-64. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Kim Châu, Trầm Thanh Tuấn . 2014. NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG PHÉP TỈNH LƯỢC TRONG THƠ THIÊN NHIÊN ĐỜI TRẦN. Tạp chí ngôn ngữ. 8- 2014. 45- 54. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Kim Châu. 2014. ĐẶC ĐIỂM NGÔN TỪ TRONG KỆ NGŨ TUYỆT ĐỜI LÝ. Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM. 55 (2014). 14- 20. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Kim Châu. 2013. CẤU TRÚC PHỨC CỦA THỜI GIAN TRẦN THUẬT TRONG TRUYỀN KỸ MẠN LỤC. Nghiên cứu văn học. 494. 62. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Kim Châu. 2013. Ý NGHĨA CÁC HÌNH ẢNH BIỂU TRƯNG TRONG SA HOÀNH ĐOẢN CA CỦA CAO BÁ QUÁT. Ngôn ngữ và đời sống. 211. 36. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Kim Châu. 2012. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT VĂN HỌC THẾ KỶ XVI QUA CÁI NHÌN ĐỐI SÁNH GIỮA " QUỐC ÂM THI TẬP " CỦA NGUYỄN TRÃI VỚI " BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI " CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 64-71. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung 
Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam 
Nghiên cứu văn học từng dân tộc, từng nước, khu vực khác 
Lý luận văn hóa; Nghiên cứu văn hóa nói chung 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Kim Châu