Thông tin ĐTDA » Thông tin chi tiết ĐTDA

Mã ĐTDA T2020-33 
Tên đề tài dự án Thực trạng bình đẳng giới trong giáo dục ở vùng nông thôn – Nghiên cứu trường hợp tỉnh Sóc Trăng
(AV) 
Phân loại đề tài Đề tài cấp trường
(by unit (University)) 
Lĩnh vực nghiên cứu Chưa xác định 
Lĩnh vực nghiên cứu theo trường Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản và môi trường
(English) 
Loại hình nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng 
Tính cấp thiết  
Mục tiêu  
Nội dung  
Hiệu quả
Chuyển giao  
Thời gian thực hiện 06/2020⇒05/2021 
Chủ nhiệm 002505 - Trần Thị Diễm Cần 
Cán bộ hướng dẫn  
Thành viên tham gia 002589 - Nguyễn Văn Tròn
 
Sản phẩm thuyết minh
Tên sản phẩm Thông tin diễn giải
Bài báo đăng tạp chí trong nước 2
Đại học 1
Bản định hướng 1
Tổng kinh phí 28.500.000 (VND) 
Nguồn kinh phí
Tên nguồn kinh phí Số tiền (VND)
Đại học Cần Thơ 28.500.000
Đơn vị chủ quản Trường Đại học Cần Thơ 
Đơn vị chủ trì Trường Đại học Cần Thơ 
Đơn vị thực hiện Khoa Sư phạm 
Năm quản lý 2020 
Gửi thông tin Đã gửi
Trạng thái thẩm định nội dung Đồng ý 
Ngày thẩm định nội dung  
Ý kiến thẩm định nội dung  
Tâp tin thuyết minh thuyetminh_14058.pdf