Thông tin ĐTDA » Thông tin chi tiết ĐTDA

Mã ĐTDA THS2020-30 
Tên đề tài dự án Giải pháp hạn chế rủi ro trong thực hiện khai báo hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam
(AV) 
Phân loại đề tài Đề tài sinh viên
(by unit (by students)) 
Lĩnh vực nghiên cứu Chưa xác định 
Lĩnh vực nghiên cứu theo trường Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản và môi trường
(English) 
Loại hình nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng 
Tính cấp thiết  
Mục tiêu  
Nội dung  
Hiệu quả
Chuyển giao  
Thời gian thực hiện 09/2020⇒02/2021 
Chủ nhiệm B1605045 - Nguyễn Thị Trà My 
Cán bộ hướng dẫn 000551 - Quan Minh Nhựt
 
Thành viên tham gia B1605864 - Triệu Tiến Thành
B1607842 - Lê Nguyễn Anh Thư
B1609873 - Nguyễn Hồng Ngân
 
Sản phẩm thuyết minh
Tên sản phẩm Thông tin diễn giải
Báo cáo tổng kết 1
Tổng kinh phí 17.000.000 (VND) 
Nguồn kinh phí
Tên nguồn kinh phí Số tiền (VND)
Đại học Cần Thơ 17.000.000
Đơn vị chủ quản Trường Đại học Cần Thơ 
Đơn vị chủ trì Trường Đại học Cần Thơ 
Đơn vị thực hiện Khoa Sư phạm 
Năm quản lý 2020 
Gửi thông tin Đã gửi
Trạng thái thẩm định nội dung Đồng ý 
Ngày thẩm định nội dung  
Ý kiến thẩm định nội dung  
Tâp tin thuyết minh thuyetminh_13984.pdf