Thông tin ĐTDA » Thông tin chi tiết ĐTDA

Mã ĐTDA T2017-69 
Tên đề tài dự án Khảo sát ảnh hưởng của dung môi lên sự hình thành cấu trúc mới của vật liệu khung lai hóa hữu cơ-kim loại và đánh giá khả năng tách chọn lọc CO2/CH4 của vật liệu tạo thành
(English) 
Phân loại đề tài Đề tài cấp trường
(by unit (University)) 
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa hữu cơ 
Lĩnh vực nghiên cứu theo trường Khác
(English) 
Loại hình nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng 
Tính cấp thiết  
Mục tiêu  
Nội dung  
Hiệu quả
Chuyển giao  
Thời gian thực hiện 05/2017⇒04/2018 
Chủ nhiệm 002099 - Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Cán bộ hướng dẫn  
Thành viên tham gia  
Sản phẩm thuyết minh
Tên sản phẩm Thông tin diễn giải
Vật liệu 2
Đại học 2
Bài báo đăng tạp chí trong nước 1
Phương pháp tổng hợp 1
Tổng kinh phí 30.000.000 (VND) 
Nguồn kinh phí
Tên nguồn kinh phí Số tiền (VND)
Đại học Cần Thơ 30.000.000
Đơn vị chủ quản Trường Đại học Cần Thơ 
Đơn vị chủ trì Trường Đại học Cần Thơ 
Đơn vị thực hiện Khoa Sư phạm 
Năm quản lý 2017 
Gửi thông tin Đã gửi
Trạng thái thẩm định nội dung Đồng ý 
Ngày thẩm định nội dung  
Ý kiến thẩm định nội dung  
Tâp tin thuyết minh thuyetminh_12830.pdf